Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Doporučené sestavy s regulací Heating Control

Ceny se vztahují pouze pro celou sadu komponentů. Záruky jsou poskytovány podle výrobce. V případě odborné instalace naší firmou (nyní pouze na Plzeňsku) platí záruka 60 měsíců na celý systém.

Pro montážní firmy poskytujeme velmi zajímavé slevy!

Ceny sestav neobsahují montáž a instalaci doplňkových komponentů (např. oběhové čerpadlo topení, směšovací ventil na TUV, bezpečnostní elektromechanický termostat, jističe, nástěnný rozvaděč). Tyto komponenty obvykle volí topenář nebo elektroinstalatér dle svých zvyklostí a jejich cenu odhadujeme do 5000 Kč bez DPH.

Sestava se dodává ve 3 částech (zásilkách): Akumulační nádrž, venkovní jednotka, moduly řízení a doplňky (vše v jednom balíku).

Máte-li zájem o objednání některé z těchto sestav nebo o jejich instalaci na Plzeňsku, pak prosím kontaktujte naše obchodní oddělení, viz sekce Kontakty. Na přání je rovněž možné dodat i výkonnější venkovní jednotky nebo jiné objemy PASTí, pak se ceny sestav budou lišit.

Pozn. Záruční lhůta pro venkovní jednotky Fujitsu je podmíněna každoroční profylaktickou prohlídkou funkce jednotky před topnou sezónou. Cena prohlídky naší firmou (pouze pro námi instalované systémy) je 1500 Kč + dopravné.

PAST750HC, Minimální instalace pro komfortní vytápění tepelným čerpadlem a ohřev TUV s akumulací, bez integrace s fotovoltaikou

Tato sestava obsahuje kvalitní akumulační nádrž PAST o objemu 750 litrů, a venkovní jednotku tepelného čerpadla Fujitsu a moduly řízení UTI-INV-HP a Heating Control. Sestava obsahuje veškeré nutné moduly řízení pro vytápění tepelným čerpadlem a ohřev TUV bez fotovoltaiky. Jedná se o sestavu odpovídající přesně naší referenční instalaci, pokud si odmyslíme fotovoltaiku.

Položka Počet Doporučená cena bez DPH Záruka měs
Akumulační nádrž PAST750HC, s výměníkem pro přímou kondenzaci TČ a výměníkem pro TUV, odběry do topení popř. bazénu, 2 příruby pro elektropatrony 1
73392 Kč
60
Venkovní jednotka Fujitsu WOYA100LDT, tepelný výkon 10 kW 1
53900 Kč
36
Řídicí modul UTI-INV-HP 1
10600 Kč
36
Topné těleso 3x2kW, bez termostatu (bivalentní elektrický zdroj) 1
1000 Kč
24
Heating Control včetně nadstavby pro řízení venkovní jednotky tepelného čerpadla a přípravy pro integraci s fotovoltaikou 1
6980 Kč
36
Převodník PWM/0-10V 1
400 Kč
24
Čidlo digitální DS18S20, kabel třížilový 3m 4
1800 Kč
24
CELKEM
148072 Kč
Položka Počet Doporučená cena bez DPH Záruka měs
Akumulační nádrž PAST750HC, s výměníkem pro přímou kondenzaci TČ a výměníkem pro TUV, odběry do topení popř. bazénu, 2 příruby pro elektropatrony 1
73392 Kč
60
Venkovní jednotka Fujitsu WOYA80LDT, tepelný výkon 8 kW 1
40100 Kč
36
Řídicí modul UTI-INV-HP 1
10600 Kč
36
Topné těleso 3x2kW, bez termostatu (bivalentní elektrický zdroj) 1
1000 Kč
24
Heating Control včetně nadstavby pro řízení venkovní jednotky tepelného čerpadla a přípravy pro integraci s fotovoltaikou 1
6980 Kč
36
Převodník PWM/0-10V 1
400 Kč
24
Čidlo digitální DS18S20, kabel třížilový 3m 4
1800 Kč
24
CELKEM
134322 Kč
Položka Počet Doporučená cena bez DPH Záruka měs
Akumulační nádrž PAST750HC, s výměníkem pro přímou kondenzaci TČ a výměníkem pro TUV, odběry do topení popř. bazénu, 2 příruby pro elektropatrony 1
73392 Kč
60
Venkovní jednotka Fujitsu WOYA60LDT, tepelný výkon 6 kW 1
31000 Kč
36
Řídicí modul UTI-INV-HP 1
10600 Kč
36
Topné těleso 3x2kW, bez termostatu (bivalentní elektrický zdroj) 1
1000 Kč
24
Heating Control včetně nadstavby pro řízení venkovní jednotky tepelného čerpadla a přípravy pro integraci s fotovoltaikou 1
6980 Kč
36
Převodník PWM/0-10V 1
400 Kč
24
Čidlo digitální DS18S20, kabel třížilový 3m 4
1800 Kč
24
CELKEM
119536 Kč

PAST750HCFV, Minimální instalace pro komfortní vytápění tepelným čerpadlem a ohřev TUV s akumulací, doplněná o integraci s fotovoltaikou

Tato sestava obsahuje kvalitní akumulační nádrž PAST o objemu 750 litrů, a venkovní jednotku tepelného čerpadla Fujitsu a moduly řízení UTI-INV-HP, Heating Control a WATTrouter M SSR. Sestava obsahuje veškeré nutné moduly řízení pro integraci s fotovoltaikou v režimu zelený bonus (klasická síťová FVE). Jedná se o sestavu odpovídající přesně naší referenční instalaci i s přípravou pro vaši fotovoltaickou elektrárnu.

Položka Počet Doporučená cena bez DPH Záruka měs
Akumulační nádrž PAST750HC, s výměníkem pro přímou kondenzaci TČ a výměníkem pro TUV, odběry do topení popř. bazénu, 2 příruby pro elektropatrony 1
73392 Kč
60
Venkovní jednotka Fujitsu WOYA100LDT, tepelný výkon 10 kW 1
53900 Kč
36
Řídicí modul UTI-INV-HP 1
10600 Kč
36
Topné těleso 3x2kW, bez termostatu (bivalentní elektrický zdroj) 1
1000 Kč
24
Heating Control včetně nadstavby pro řízení venkovní jednotky tepelného čerpadla a přípravy pro integraci s fotovoltaikou 1
6980 Kč
36
Převodník PWM/0-10V 1
400 Kč
24
Čidlo digitální DS18S20, kabel třížilový 3m 4
1800 Kč
24
WATTrouter M SSR 1
7890 Kč
24
CELKEM
156962 Kč
Položka Počet Doporučená cena bez DPH Záruka měs
Akumulační nádrž PAST750HC, s výměníkem pro přímou kondenzaci TČ a výměníkem pro TUV, odběry do topení popř. bazénu, 2 příruby pro elektropatrony 1
73392 Kč
60
Venkovní jednotka Fujitsu WOYA80LDT, tepelný výkon 8 kW 1
40100 Kč
36
Řídicí modul UTI-INV-HP 1
10600 Kč
36
Topné těleso 3x2kW, bez termostatu (bivalentní elektrický zdroj) 1
1000 Kč
24
Heating Control včetně nadstavby pro řízení venkovní jednotky tepelného čerpadla a přípravy pro integraci s fotovoltaikou 1
6980 Kč
36
Převodník PWM/0-10V 1
400 Kč
24
Čidlo digitální DS18S20, kabel třížilový 3m 4
1800 Kč
24
WATTrouter M SSR 1
7890 Kč
24
CELKEM
142212 Kč
Položka Počet Doporučená cena bez DPH Záruka měs
Akumulační nádrž PAST750HC, s výměníkem pro přímou kondenzaci TČ a výměníkem pro TUV, odběry do topení popř. bazénu, 2 příruby pro elektropatrony 1
73392 Kč
60
Venkovní jednotka Fujitsu WOYA60LDT, tepelný výkon 6 kW 1
31000 Kč
36
Řídicí modul UTI-INV-HP 1
10600 Kč
36
Topné těleso 3x2kW, bez termostatu (bivalentní elektrický zdroj) 1
1000 Kč
24
Heating Control včetně nadstavby pro řízení venkovní jednotky tepelného čerpadla a přípravy pro integraci s fotovoltaikou 1
6980 Kč
36
Převodník PWM/0-10V 1
400 Kč
24
Čidlo digitální DS18S20, kabel třížilový 3m 4
1800 Kč
24
WATTrouter M SSR 1
7890 Kč
24
CELKEM
127426 Kč