Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Online demostrace provozu regulátoru WATTrouter M

Pod následujícím odkazem se můžete podívat na reálný provoz regulátoru na naší referenční instalaci. Na této instalaci mj. testujeme minimální přetoky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy. Tepelné čerpadlo v prioritě 1 je efektivně doplňováno přímým ohřevem na nižších prioritách tak, aby nedocházelo k téměř žádným přetokům do DS, což je zřejmé i ze statistik. Tj. přímý ohřev vyplňuje stavy, kdy TČ nepracuje nebo odmrazuje. Vše funguje jednofázově (FVE i TČ), třífázové řízení není možné nebo je příliš nákladné, vzhledem k platnosti vyhl. č. 82/2011.

Podrobný popis referenční instalace včetně podkladů pro projektanty viz zde.

Klikněte zde pro zobrazení online demonstrace provozu regulátoru WATTrouter M.

Pokud se webové rozhraní nezobrazí nebo se nezobrazí data z regulátoru, vyčkejte případně obnovte stránku později. Toto demo používá speciální verzi webového rozhraní uloženou na našem serveru místo v regulátoru. Zápis jakýchkoli dat do regulátoru není umožněn. Pozor! Na této instalaci stále mohou probíhat testy výrobce!