Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Heating Control

Regulátor Heating Control je určen pro regulaci vícezdrojového vytápění akumulační nádrže a řízení odběrů z této nádrže.

Tento regulátor disponuje 8 vstupy pro digitální teplotní čidla typu DS18S20 nebo DS18B20, 3 vstupy pro analogová čidla typu NTC, 3 digitálními spínacími vstupy a 6 výstupy.

Regulátor dále disponuje několika konfigurovatelnými regulačními bloky, které umožňují přímé řízení výkonu vhodného typu tepelného čerpadla, řízení 2 topných okruhů, řízení vytápění a filtrace bazénu, řízení kotlů na pevná paliva a další regulační funkce. Některé z těchto regulačních bloků nejsou součástí standardního provedení a v případě potřeby je lze kdykoli později dokoupit jako volitelné softwarové nadstavby.

Regulátor obsahuje funkci propojení se systémem WATTrouter M/Mx po síti Ethernet. Toto propojení umožňuje výhodně kombinovat využití tepelného čerpadla jak podle potřeby vytápění, tak podle dostupného přebytku fotovoltaické elektrárny, kdy se teplo ukládá do akumulační nádrže. Případně lze přetopit dům nebo bazén, je-li přebytků více, než stačí pojmout akumulační nádrž.

Heating Control je zcela bezhlučný, neboť obsahuje pouze pasivně chlazené výkonové spínací prvky. Výkonové polovodičové spínací prvky (triaky), známé z WATTrouteru CWx/M, jsou přítomny taktéž, ale dovolený příkon připojeného spotřebiče je v souladu s uživatelským manuálem omezen, čímž je možné použít pouze pasivní chlazení. Regulátor tedy nemá v sobě zabudován žádný ventilátor.

Činnost regulátoru lze komfortně nastavovat a sledovat pomocí vestavěného webového rozhraní přes síť Ethernet nebo pomocí aplikace pro mobilní telefony na platformě Android a iOS.

Montážní příručka, návod k obsluze, technická specifikace a prohlášení o shodě
 

Připojovací schéma ve vektorovém formátu SXE (program ProfiCAD) - pro projektanty a tvorbu projektových dokumentací
 


Ukázka mobilní aplikace

Poznámka: Před objednáním tohoto modelu se ujistěte, zda jste dostatečně odborně zdatní v instalaci a nastavení sítě LAN, popř. znáte odborníka na počítače a sítě (např. příbuzný aj.). Upozorňujeme, že na problémy spojené s nastavením sítě LAN a přístupu z Internetu z naší strany není poskytována žádná uživatelská podpora (jedná se o specifickou problematiku jako u jiných síťových prvků).