Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Náhradní díly pro regulátory WATTrouter M


Náhradní ventilátor pro regulátory WATTrouter M
Návod k výměně vlastními silami: K výměně je nutno regulátor demontovat a rozebrat. Při výměně je třeba dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození základní desky regulátoru. Vyjmutí základní desky regulátoru provedete vysunutím černého zámku ve spodku krabičky vhodným nástrojem, např. tenkým šroubovákem. Tímto nástrojem také opatrně odklopíme zadní kryt regulátoru, poté půjde základní deska snadno vysunout. Vyjmutí starého ventilátoru provedete odšroubováním 2 šroubů ve spodku základní desky, které upevňují bílé úhelníky k desce, dále vyjmutím konektoru z desky. Tímto se vyjme celý blok ventilátoru ze základní desky. Samotný ventilátor se následně demontuje odšroubováním z bílých úhelníků. Nasazení nového provedete obráceným způsobem. Je potřeba dbát na správnou orientaci ventilátoru (typový štítek ventilátoru musí být umístěn směrem k černým chladičům triaků).

Náhradní triak pro regulátory WATTrouter M. Lze použít typy BTA16-800C, BTA16-800CW, BTA16-800B, BTA16-800BW, BTA16-600B nebo BTA16-600C.
Jedná se o shodné typy jako u regulátorů WATTrouter řady CWx. Triaky nedodáváme, lze je koupit v běžné prodejně s elektrosoučástkami. Výměnu svěřte odbornému opravci elektroniky, případně máte-li dostatek zkušeností s pájením, můžete výměnu provést sami (výměna není složitá).