Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Produkty naší firmy

V naší nabídce jsou nyní tyto produkty:

  • WATTROUTER® - sofistikované programovatelné regulátory pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovaným fotovoltaickým (nebo jiným nestabilním) zdrojem el. energie.
  • Heating Control - sofistikované programovatelné regulátory pro řízení vícezdrojového vytápění s možností integrace řízení přebytků FVE s řízením vytápění.