Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Reference

Na této stránce můžete vidět instalace některých našich produktů.

Heating Control + WATTrouter Mx, modely HC 01/06/14 a WRMx 01/08/17, RD v Plzni, 3kWp

Jedná se o naši referenční instalaci s komplexním řízením vytápění a ohřevu TUV v režimu vícezdrojového vytápění s akumulací. Jedná se bezesporu o jeden z nejlepších systémů pro vytápění domu, ohřev TUV a vytápění bazénu s využitím venkovní jednotky tepelného čerpadla Fujitsu, fotovoltaické elektrárny a dalších zdrojů tepla. Teplo se centrálně akumuluje v akumulační nádrži PAST a následně se z ní odebírá do jednotlivých topných okruhů. K instalaci tepelného čerpadla stačí pouze venkovní jednotka, přičemž vnitřní jednotka (výměník) je nahrazen účinnějším režimem přímé kondenzace chladiva v akumulační nádrži PAST. Podrobný popis referenční instalace včetně podkladů pro projektanty (nově s popisem podmínek NZÚ C3.8) viz zde: fve_tc_propojeni_wrmx_hc.pdf.

Tento systém dokáže uspořit přibližně 40% nákladů na energetické vstupy do RD s finanční návratností do 7 let. Navíc dokonale využije letní přebytky z fotovoltaiky pro vytápění bazénu. Dále také v tomto případě i klimatizování domu - klimatizace RD je zde ovšem řešena zcela samostatně, mimo Wattrouter, a spínána časově pouze v denních hodinách.

Na tento systém je možné čerpat dotační podporu NZÚ C3.8.

Model WATTrouter Mx na této instalaci nahradil starší typ WATTrouter M SSR v červnu 2018.

Klikněte zde pro zobrazení online demonstrace provozu regulátoru Heating Control.

Klikněte zde pro zobrazení online demonstrace provozu regulátoru WATTrouter Mx.

Na této instalaci testujeme mj. minimální přetoky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy. Tepelné čerpadlo v prioritě 1 je efektivně doplňováno přímým ohřevem na nižších prioritách tak, aby nedocházelo k téměř žádným přetokům do DS, což je zřejmé i ze statistik. Tj. přímý ohřev vyplňuje stavy, kdy TČ nepracuje nebo odmrazuje, automaticky tak dochází k předřazení plynule regulovaných výstupů na nižších prioritách. Vše funguje jednofázově vzhledem k velikosti instalované FVE.

Pokud se webové rozhraní nezobrazí nebo se nezobrazí data z regulátoru, vyčkejte případně obnovte stránku později. Tyto demoverze používají speciální verzi webových rozhraní uložené na našem serveru místo v regulátorech. Zápis jakýchkoli dat do regulátoru není umožněn. Pozor! Na této instalaci mohou stále probíhat testy výrobce!

Fotovoltaické články Conergy 12 x 250 Wp
Jednofázová venkovní jednotka Fujitsu WOYA100LDT
Akumulační nádrž PAST
Regulátor WATTrouter M SSR
Regulace Heating Control a modul řízení tepelného čerpadla
Akumulační nádrž PAST a odběry tepla

Heating Control + WATTrouter M SSR, modely HC 01/06/14 a WRM 01/06/12, RD v Nepomuku, 5kWp

Jedná se o další naši referenční instalaci se zcela novým a komplexním řízením vytápění a ohřevu TUV v režimu vícezdrojového vytápění s akumulací. K vytápění tentokrát není použito tepelné čerpadlo, ale kotel Atmos a fotovoltaická elektrárna v režimu řízení přebytků WATTrouterem. V zimě se využívá funkce CombiWATT Wattrouteru k dotopení akumulační nádrže v nízkém tarifu v případě, že není zatápěno v kotli (sazba D25d). Je použita běžná akumulační nádrž bez výměníků o objemu 1000 litrů. Ohřev TUV je řešen samostatným bojlerem, který je vytápěn pomocí zabudovaného výměníku z akumulační nádrže.

Heating control zde plně nahradil staré řešení pomocí několika regulátorů různých výrobců a přidal komfort sledování po Internetu, přičemž nebyl nutný žádný softwarový zásah do regulace. Heating Control je tak ve standardní výbavě připraven řešit nejen vícezdrojové vytápění primárně tepelným čerpadlem, ale i různorodé sestavy vytápění a ohřevu TUV.

Aktuálně 2016: Na této instalaci používáme řízení směšovacího ventilu, nedávno přidané do regulátoru Heating Control.

Klikněte zde pro zobrazení online demonstrace provozu regulátoru Heating Control.

Klikněte zde pro zobrazení online demonstrace provozu regulátoru WATTrouter M.

Pokud se webové rozhraní nezobrazí nebo se nezobrazí data z regulátoru, vyčkejte případně obnovte stránku později. Tyto demoverze používají speciální verzi webových rozhraní uložené na našem serveru místo v regulátorech. Zápis jakýchkoli dat do regulátoru není umožněn. Pozor! Na této instalaci mohou stále probíhat testy výrobce!

Heating Control
WATTrouter M SSR
Akumulační nádrž
Rozvody topení a přívod topné vody k bojleru

WATTrouter ECO, model WRE 01/06/14, rodinný dům Tlučná u Plzně, 3,2 kWp

Instalace FVE na garáži, rodinný dům cca. 15 m od garáže, WATTrouter ECO instalován v létě 2016 v garáži náhradou za starý model CWx, využit rezervní kabel mezi garáží a domem pro připojení bojleru. Trvalá přítomnost 2 dospělých osob. Sazba D45d (přímotop). Na WATTrouter zapojen pouze 1 spotřebič: bojler 2,1kW,180 l. Jednofázový střídač SB 3000TL. Trojfázové měření výkonů - WATTrouter využívá pouze přebytky. Pro bojler nastaven režim CombiWATT s limitem 7kWh.

FVE 3,2 kWp na garáži
WATTrouter ECO v samostatném rozvaděči vč. SSR spínače bojleru a jištění doporučenou pojistkou
WATTrouter měřicí modul (použit ze staršího modelu CWx)v rozvaděči garáže, kudy prochází hlavní přívod od elektroměrového rozvaděče
Celkový pohled na instalaci, měřicí modul použit ze staršího modelu CWx

WATTrouter CWx, model WR 02/04/10, objekt firmy Eko Energie Bzenec, 3,5 kWp

Instalace FVE na střeše objektu, Na WATTrouter zapojeny tři topné spirály pro ohřev TUV a přitápění.

Pohled na objekt
Instalace regulátoru

WATTrouter CWx, model WR 02/04/10, RD v Mořkově, okr. Nový Jičín, 5,0 kWp

Instalace WATTrouteru CWx v rodinném domě. Jednofázový střídač Kaco. Na WATTrouter zapojeny 2 spotřebiče na oba triakové výstupy: bojler 1,6kW, 200 l a druhá akumulační nádoba o výkonu topné spirály také 1,6 kW. Dále příprava na 2 zásuvky připojené na obě relé. Trojfázové měření výkonů - WATTrouter využívá pouze přebytky. Režim CombiWATT prozatím nastaven. Výhodné je zde umístění postaršího notebooku hned vedle instalace. Na NB běží aplikace WATTconfig i aplikace střídače Kaco. Omluvte prosím sníženou kvalitu fotografií.

WATTrouter CWx SSR, model WR 03/06/10, objekt firmy Solar Energy PCE v Nymburku, 9,0 kWp

Instalace WATTrouteru CWx v rodinném domě s prodejnou. Na WATTrouter zapojeno celkem 5 vesměs tepelných spotřebičů. Více informací a referenční data viz článek na www.fotovoltaickaburza.cz. Instalace regulátoru

WATTrouter CWx, model WR 02/04/10, rekreační objekt Plzeň-Skvrňany, 2,0 kWp

Instalace WATTrouteru CWx 20. 7. 2010 v rekreačním objektu s trvalou přítomností 2 dospělých osob, dosud poněkud "neučesaná" instalace - majitel si přezapojí sám. Sazba D25d. Na WATTrouter zapojeny 2 spotřebiče: bojler 1,3kW, 100 l a vysoušeč garáže 600W, dále v zimě připojeno el. topení 2 kW na nízký tarif. Jednofázový střídač 2kW. Trojfázové měření výkonů - WATTrouter využívá pouze přebytky. Režim CombiWATT nastaven pro bojler i el. topení.

Pohled na instalaci WATTrouteru WR 02/04/10
Detail měřicího modulu