Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace
 
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

nepřihlášen

Zaregistrovat se | Zapomenuté heslo...

 
Aktuality

Ostatní zdražují, my zlevňujeme!

1.1.2024
Vážení zákazníci, optimalizovali jsme naše výrobní procesy a vstupní náklady, a proto jsme byli schopni snížit i koncové ceny oproti ceníku z roku 2023 až o 20%! Pokud jste naším partnerem (montážní firma, velkoobchod), najdete nové ceny po přihlášení k vašemu obchodnímu účtu. V záložce Nastavení mého účtu klikněte na odkaz Váš aktuální ceník. Nejste-li naším partnerem, platí pro vás koncové ceny uvedené v sekci Přímý nákup.

Provoz o svátcích

20.12.2023
Vážení zákazníci, naše firma bude od 21.12.2023 do 2.1.2024 uzavřena. Poslední expedice v tomto roce bude probíhat 20.12. Další nákup zboží bude umožněn od 2.1.2024. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a uspořených kilowatthodin s našimi přístroji!

Uzavření firmy

1.9.2023
Vážení zákazníci,

v období 4. - 15. září 2023 bude z důvodu dovolené uzavřena celá naše firma. V tomto čase nebudeme odesílat žádné zásilky ani nebude v provozu servis. Doporučujeme případné předzásobení. Poslední expedice před dovolenou proběhne 1. září 2023! Děkujeme za pochopení.

Ukončení přídělového systému

29.8.2023
Vážení zákazníci, z důvodu dostatku součástek pro výrobu od 1.9.2023 rušíme přídělový systém pro všechny námi dodávané výrobky. Všechny produkty jsou nyní v dostatečném počtu skladem.

Dovolená - EXPEDICE

19.5.2023
Vážení zákazníci,

v období 12. - 30. června 2023 bude z důvodu dovolené uzavřena expedice. V tomto čase nebudeme odesílat žádné zásilky, kromě servisních. Doporučujeme případné předzásobení. Poslední červnová expedice proběhne 9. června 2023! Děkujeme za pochopení.

 

WATTrouter FAQ

Na této stránce si můžete zjistit odpovědi na nejčastější dotazy týkající se systému WATTrouter a obecné otázky regulace vlastní spotřeby resp. přebytků u fotovoltaických elektráren.

Poznámka: Tato stránka byla významně přepracována a doplněna v průběhu listopadu 2023. Pokud jste obdrželi odkaz v emailu od naší technické podpory a nemůžete najít dotyčný odstavec, vyžádejte si aktualizované informace opět formou dotazu na naší emailové technické podpoře.

Použitelnost WATTrouteru podle typu FVE a střídače

WATTrouter lze použít pouze u fotovoltaických instalací vybavených klasickým střídačem přifázovaným k distribuční síti (on-grid) přímo v odběrném místě. Odběrné místo musí být vybaveno čtyřkvadrantním (obousměrným) fakturačním elektroměrem.

WATTrouter nelze použít u ostrovních systémů se specializovanými ostrovními střídači a u hybridních systémů, u nichž má střídač zakázaný přetok do sítě.

WATTrouter dále nelze instalovat současně s jinými systémy energetického managementu, tedy přístroji, které zajišťují stejnou či obdobnou funkci WATTrouteru.

Ano lze, a je to primární účel WATTrouteru. U tohoto typu FVE vždy vznikají přetoky do sítě, které je vhodné zužitkovat v místě výroby. WATTrouter lze použít u jakýchkoli klasických on-grid instalací se čtyřkvadrantním fakturačním elektroměrem. Instalaci provedete standardním způsobem znázorněným zde (obrázek nahoře).

Ano lze, avšak pouze podmíněně. U tohoto typu FVE mohou vznikat přetoky do sítě za předpokladu, že jsou povoleny ve střídači této FVE. Pak lze WATTrouter instalovat, přičemž musí být prakticky v každém případě instalován specifickým způsobem znázorněným zde (obrázek dole). Podrobnějí informace o použitelnosti s hybridním střídačem naleznete zde.

Výše uvedené platí i pro hybridní FVE bez osazené baterie.

Nelze, protože u tohoto typu FVE nevznikají žádné přetoky do sítě. Taková FVE je buď úplně oddělena od distribuční sítě, nebo je síť použita pouze jako záložní zdroj, kdy na síťovém vstupu měniče FVE je usměrňovač. Taková FVE pak funguje jako UPS stanice s rozšířenými možnostmi pro nabíjení baterie, které lze realizovat obvykle buď ze sítě, nebo z FV panelů, nebo dokonce z elektrocentrály.

Při provozu takovéto FVE může vzniknout potřeba akumulovat elektřinu z FV panelů v době, kdy tyto ještě dodávají elektřinu, ale baterie je nabitá a zároveň je malá spotřeba na střídavém výstupu měniče. Bohužel ani pro to nelze WATTrouter použít, protože nelze žádným obecně přijatelným způsobem zjistit dostupné množství energie pro zajištění takové regulace. Někteří výrobci konkurenčních regulátorů podobných WATTrouteru se snaží aplikovat různé náhradní způsoby pro zjištění dostupného množství této energie, např. pomocí zjišťování stavu nabití baterie. Tyto způsoby však považujeme za velice riskantní a obecně nepoužitelné z důvodu, že je zde de facto přímo zasahováno do regulačních funkcí samotného měniče. Zásadně zde platí, že případné spínání dalších spotřebičů pro získání maximálního množství energie z FV panelů u takového typu elektrárny musí být vždy součástí samotného měniče a nelze pro to použít jakýkoli externí regulátor či spínací prvek!

Výše uvedené platí i pro hybridní FVE, u nichž nelze (nebo to z nějakého důvodu není žádoucí) povolit přetoky do sítě.

WATTrouter je kompatibilní s jakýmkoli střídačem klasické konstrukce, který je paralelně přifázován k elektrické síti 230V/50Hz a dodává energii do této sítě.

Podmíněně lze použít i hybridní střídače, které zajišťují elektrickou akumulaci pomocí vestavěné nebo externí baterie, a které splňují výše uvedenou podmínku a zároveň v jejich nastavení je povolen přetok do sítě. Hybridní střídače za účelem regulace nabíjení a vybíjení baterie, popř. i omezování přetoků do sítě, používají vlastní energetický management. Většinou střídač k tomu používá svůj vlastní elektroměr (smart meter), který plní podobnou funkci jako měřicí modul WATTrouteru. Při kombinaci tohoto střídače s WATTrouterem je potřeba dát pozor a ověřit, aby se tyto 2 regulační smyčky navzájem neovlivňovaly. Problematiku kombinace hybridního střídače s WATTrouterem lze shrnout do těchto režimů:

 • FVE vyrábí, nabíjení baterie bez přetoků - přebytky FVE stačí pouze pro nabíjení baterie. WATTrouter tedy žádné přetoky energie nezjistí a připojené spotřebiče nesepne, tedy vůbec se neuplatní.
 • FVE vyrábí, nabíjení baterie s přetoky - přebytky FVE jsou tak velké, že část z nich se používá pro nabíjení baterie, část z nich směřuje do sítě. WATTrouter v tomto případě lze bez problému použít pro zachycení těchto přetoků energie a jejich zužitkování v připojených spotřebičích. Některé střídače umožňují tyto přebytky úplně zakázat, tato funkce musí být samozřejmě pro provoz WATTrouteru vypnutá. Přebytky do sítě musí být tedy ve střídači povoleny.
 • FVE vyrábí, baterie je plně nabitá, pouze přetoky do sítě - veškeré přebytky FVE směřují do sítě. WATTrouter v tomto případě opět lze bez problému použít pro zachycení těchto přetoků energie a jejich zužitkování v připojených spotřebičích. Systém se chová jako s klasickým střídačem bez baterie.
 • FVE nevyrábí (nebo málo), vybíjení baterie - v tomto režimu se střídač snaží krýt spotřebu v domě z baterie. Při této regulaci nevyhnutelně vznikají špičkové přetoky energie, které směřují do sítě (např. po vypnutí spotřebiče chvíli střídač dodává energii z baterie do sítě, než zareaguje jeho vlastní regulační smyčka, tvořená párem střídač - smart meter, a výkon z baterie omezí). V tomto případě může WATTrouter na tuto špičku zareagovat a začít spínat připojené spotřebiče. To způsobí v regulaci střídače tzv. kladnou zpětnou vazbu, která se dále může zvětšovat až do stavu, kdy WATTrouter má sepnuté výstupy odpovídající maximálnímu výkonu střídače v režimu krytí spotřeby z baterie. Tímto velmi brzy dojde k vybití baterie. To ale většinou není žádoucí, protože energii z baterie chceme používat pro jiné spotřebiče nežli ty připojené na WATTrouter.
 • FVE nevyrábí, baterie je plně vybitá - v tomto režimu se střídač nijak neprojevuje, resp. není schopen dodat žádnou energii. WATTrouter vypíná připojené spotřebiče. Systém se chová jako s klasickým střídačem bez baterie.
 

Je zřejmé, že WATTrouter tedy lze kombinovat s hybridním střídačem bez problému vyjma stavu, kdy střídač kryje spotřebu v domě z baterie. Jakým způsobem tedy omezit vznik kladné zpětné vazby při režimu vybíjení baterie?

 • Nastavením dostatečné prodlevy pro spínání WATTrouteru. To lze jednoduše vřazením nezapojeného reléového výstupu (resp. výstupu ve funkci relé) na první prioritu. Aby se případně neplýtvaly fyzické výstupy na regulátoru, lze pro to použít v nových verzích firmwaru i logické RO výstupy, které fungují v režimu relé i bez funkčního propojení S-CONNECT. Stačí pouze nastavit S-CONNECT do režimu AP nebo STA, tak aby se v ovládacím rozhraní regulátoru objevily RO výstupy, a jeden z nich tímto způsobem aktivovat. Na daném výstupu nastavníme funkci relé, minimální možný připojený příkon (0,04kW) a dostatečné zpoždění sepnutí (např. 10s). Pak WATTrouter nebude na případné energetické špičky reagovat. Pozor: Tento způsob je bez záruky! Je nutné ho ověřit pro konkrétní typ střídače!
 • Experimentováním s výkonovým ofsetem. Čím zápornější výkonový ofset nastavíme, tím vyšší přebytky do sítě bude WATTrouter ignorovat. Toto může také donutit WATTrouter ignorovat energetické špičky produkované střídačem při vybíjení baterie. Pozor: Tento způsob je opět bez záruky! Je nutné ho ověřit pro konkrétní typ střídače!
 • Kombinací obou předchozích způsobů. To může WATTrouter donutit ignorovat velké energetické špičky, aniž by bylo nutné nastavovat příliš velký výkonový ofset (resp. příliš velký záporný ofset).
 • Zapojením WATTrouteru a všech jím spínaných spotřebičů mimo regulační smyčku střídače, tedy mimo regulační dosah smart meteru střídače. Zapojení je znázorněno zde (obrázek dole). Prakticky se to udělá tak, že ve směru od paty domu, resp. elektroměrového rozvaděče, k domovní instalaci, zapojíme nejdříve měřicí modul WATTrouteru, pak jističe spotřebičů spínaných WATTrouterem, pak smart meter střídače a pak až cokoli jiného. Při tomto způsobu zapojení smart meter střídače nebude registrovat spotřebu spotřebičů připojených na WATTrouter, takže ať bude WATTrouter s nimi provádět cokoli, vybíjení baterie to neovlivní. Toto řešení je stoprocentní ochranou proti nechtěnému vybíjení baterie WATTrouterem. Nevýhodou tohoto zapojení ale je, že se většinou ve stávajících objektech bude špatně technicky provádět, protože elektroinstalace na to nebude připravena. Další nevýhodou může být fakt, že v tomto zapojení je nutno povolit přetoky do sítě ve střídači (jinak WATTrouter nebude fungovat), a to může být problematické v instalacích se zakázanými přetoky do sítě.
 

Pokud váš střídač splňuje výše uvedené podmínky, pak ano.

WATTrouter je v zásadě kombinací třífázového wattmetru a až 8 spínačů pro spínání připojených spotřebičů. Proporcionální spínání spotřebičů pomocí triaků a externích SSR je v podstatě totožné s běžným elektronicky řízeným průtokovým ohřívačem. Jedná se tedy o standardní prvky pro měření výkonů a spínání spotřebičů a měly by být kompatibilní s jakýmkoli střídačem klasické konstrukce.

Výjimečně se lze u některých instalací setkat s netolerancí střídače vůči proporcionálnímu spínání a občasnými výpadky střídače. Většinou zde stačí upravit příliš přísně nastavené ochrany střídače. Často bývá velmi přísně nastavena nadfrekvenční ochrana - na 50,5 Hz - a ta bývá příčinou těchto výpadků. Zde stačí přenastavit například na 52 Hz. Příčinou může být i ochrana přepěťová a podpěťová nebo skrytá závada v elektroinstalaci. Pokud přenastavení ochran nepomůže, zkontrolujte elektroinstalaci (zejména dotažení svorek, impedance vodičů atp.), kontaktujte technickou podporu výrobce vašeho střídače, případně snižte jmenovitý příkon zátěže připojené na plynule regulovaný výstup tak, aby k výpadkům přestalo docházet.

Použitelnost WATTrouteru podle režimu připojení FVE k síti (podle legislativy v ČR)

Ano lze a je to doporučené připojení. Jedná se o připojení s přiděleným nenulovým rezervovaným výkonem, tj. s povolenou dodávkou do distribuční sítě (§3 vyhlášky č. 16/2016 Sb.). V tomto režimu je případná dodávka přebytků do sítě legální, resp. lze dodávat do sítě přetoky až do velikosti přiděleného rezervovaného výkonu výrobny. Pokuty hrozí jen v případě překročení tohoto výkonu.

Ano lze, ale není to doporučené připojení. Jedná se o připojení s přiděleným nulovým rezervovaným výkonem, tj. s nepovolenou dodávkou do distribuční sítě (§16 vyhlášky č. 16/2016 Sb.). V tomto režimu nemáte přidělen žádný rezervovaný výkon a jakákoli dodávka do sítě je považována za neoprávněnou! Existuje tedy riziko značných pokut při nedodržení podmínky omezení přebytků do sítě! Výše pokut je stanovena rozhodnutím ERÚ a podmínky se mohou měnit. Pro přesnější informace viz stránky ERÚ a příslušná cenová rozhodnutí. Pro rok 2021 je platné toto cenové rozhodnutí, kde pokuty za neoprávněnou dodávku jsou uvedeny v odst 4.33 písm. d a dále v odst 4.36 je popsán i způsob vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu, resp. neoprávněné dodávky do sítě.

Přebytky je tedy nutné omezit na minimum, resp. provozovat systém jen s dočasnými přetoky, které jsou dovoleny v $16 odst. 2 písm. b vyhlášky.

Možnosti použití WATTrouteru jsou tyto:

 • úplné smysluplné využití přebytků FVE - WATTrouter je schopen přesměrovat veškerou elektřinu do připojených spotřebičů v jakoukoli roční dobu. Typicky v létě se přebytečná elektřina smysluplně využije pro ohřev bazénu nebo provoz klimatizace.
 • smysluplné využití přebytků FVE + maření nevyužitelných přebytků - WATTrouter je schopen přesměrovat veškerou elektřinu do připojených spotřebičů v jakoukoli roční dobu. Typicky v létě však nelze elektřinu smysluplně využít, a je tedy směrována do mařicích spotřebičů. Mařicí spotřebiče se pak osazují na posledních prioritách a mohou to být topidla umístěná mimo dům, či topidla umístěná v chladných vlhkých prostorech (např. starý sklep).
 • smysluplné využití přebytků FVE + odpojování střídače - WATTrouter není schopen přesměrovat veškerou elektřinu do připojených spotřebičů v jakoukoli roční dobu. Typicky v létě se přebytky spotřebovat nedají a je tedy nutné omezovat výrobu. To se provede reléovým výstupem na poslední prioritě, kdy tento reléový výstup odpojí střídač na určitou dobu danou zpožděním vypnutí relé. Je vhodné pro toto relé nastavit inverzní režim spínání, viz popis této položky v návodu. Je také vhodné použít příslušný vstup střídače, který slouží k omezení jeho činnosti, a neodpojovat střídač natvrdo stykačem na střídavé straně.
 

Pozor: U všech výše zmíněných řešení negarantujeme omezení přetoků v případě tech. závady WATTrouteru nebo jiných nepředvídatelných událostí! Doporučujeme tedy zajistit odpojení FVE jiným nezávislým kontrolním systémem, např. pomocí relé zpětné wattové ochrany. Tato ochrana odpojí FVE v případě poruchy WATTrouteru nebo jiné závady, která by způsobila nežádoucí trvalé přetoky do sítě s rizikem vysokých pokut.

Ano lze. Je to velmi výhodné jednak pro Vás z finančního hlediska a jednak z hlediska životního prostředí - energie se spotřebovává přímo v místě výroby a nemaří se zbytečně v elektrizační soustavě (zde prosíme zákazníky, aby připojovali na WATTrouter pouze ty spotřebiče, které mají smysluplné využití).

Nelze. Nicméně zjistíte-li, že výše zeleného bonusu pro vaši instalaci současně s úsporami po instalaci WATTrouteru je pro Vás výhodnější, můžete nejdéle do 1 roku přejít na systém zelených bonusů a WATTrouter ihned poté nainstalovat. Pokud máte propojení větve FVE a domovního rozvodu zaplombované, lze použít WATTrouter v zapojení se 2 měřicími moduly (viz manuál ke standardnímu WATTrouteru).

V současné době ne. Připravujeme možnosti propojení více regulátorů v odlišných odběrných místech.

Ekonomika WATTrouteru

Záleží vždy na rozložení spotřeby v čase a výkonu FVE. Máte-li jen běžnou nárazovou spotřebu obvyklou např. pro čtyřčlennou rodinu, investice do regulátoru se Vám určitě vrátí velmi brzy. Pokud ovšem ve vašem objektu např. trvale přes den běží několik počítačů, které svojí spotřebou výrazně pokryjí výrobu FVE, investice do regulátoru se patrně nevyplatí. Návratnost investice do regulátoru si v každém případě můžete ověřit naší kalkulačkou.

V tomto případě nákup regulátoru rozhodně zvažte. Pokud máte například i jiné alternativní zdroje pro ohřev TUV a energii FVE není kam účelně ukládat, pak se návratnost instalace výrazně zhoršuje. I zde doporučujeme ověřit návratnost naší kalkulačkou.

Regulátory mají minimálně 4 výstupy, je tedy možné připojit nejméně čtyři spotřebiče. Pokud nemáte např. bazén, vlhké prostory k vysoušení, chladné prostory k temperování nebo třeba klimatizační jednotku, nezoufejte a prodejte energii do sítě jako dosud. WATTrouter se Vám vyplatí i s bojlerem dle spotřeby vody v horizontu 2 až 4 let.

Provozujete-li hybridní FVE s baterií, pak určitá část vyrobené elektřiny bude spotřebována na nabíjení baterie a návratnost instalace WATTrouteru se o to prodlouží. Z rozhraní střídače zjistěte průměrné denní množství vyrobené elektřiny, které se využije pro nabíjení baterie a o tuto hodnotu zvyšte položku Průměrná ostatní denní spotřeba v naší kalkulačce návratnosti.

Instalace WATTrouteru

Doporučená maximální vzdálenost je 2m. V praxi lze přívod prodloužit až na 20m, pak se přesnost měření snižuje cca o 0,1% na 1m. Tento delší přívod je nutné důsledně stínit dle informací uvedených v návodu. Pro delší vzdálenosti již doporučujeme propojení více regulátorů pomocí protokolu S-CONNECT.

Doporučená maximální vzdálenost je 10m. Přívod delší než 2m je nutné důsledně stínit dle informací uvedených v návodu. Pro delší vzdálenosti již doporučujeme buď prodloužení silového obvodu ke spotřebiči nebo propojení více regulátorů pomocí protokolu S-CONNECT.

Doporučená maximální vzdálenost pro externí proudové transformátory je 2m, pro ostatní vstupní zařízení 10m. Přívod je nutné důsledně stínit dle informací uvedených v návodu. Pro delší vzdálenosti již doporučujeme propojení více regulátorů pomocí protokolu S-CONNECT.

Doporučená maximální vzdálenost je 50m, resp. celková délka sběrnice D/Q by neměla přesáhnout tuto mez. Přívod je nutné důsledně stínit dle informací uvedených v návodu. Pro delší vzdálenosti již doporučujeme propojení více regulátorů pomocí protokolu S-CONNECT.

Tento parametr se liší podle typu měřicího modulu nebo typu proudových transformátorů:

 • Měřicí modul WT02/10 pro varianty do 20A - 9mm
 • Měřicí modul WT03/11 pro varianty do 100A - 14mm
 • Proudový transformátor převlečný 53484 (50A) a 53638 (100A) - 12mm
 

Samostatné proudové transformátory typu 53484 (50A) a 53638 (100A) mají dva vývody, které jsou obvykle rozlišeny barvou (typicky černá a žlutá barva). Odlišná barva označuje smysl vinutí trafa, který by měl být u všech traf shodný. Pokud zapojujete 3 trafa jako náhradu za třífázový měřicí modul WT02/10 popř. WT03/11, pak zapojíte všechny vodiče jedné barvy (obvykle černé) ze všech 3 traf ke svorce Y (u WATTrouteru Mx/Mx 100A) nebo GND (u ostatních modelů), a vodiče druhé barvy (obvykle žluté) zapojíte do jednotlivých vstupů IL1-3. Příklad zapojení pro regulátor WATTrouter Mx:

Zapojení samostatných převlečných proudových transformátorů místo měřicího modulu

Při tomto zapojení nezapomeňte dodržet shodný smysl toku proudu primárními fázovými vodiči u všech 3 traf, tak aby v nastavení WATTrouteru mohly být zvoleny směry toku proudu shodně pro všechny vstupy IL1-3. Všechny tři transformátory tedy navlečte na třífázový přívod ve shodném smyslu, tak aby vývody traf směřovaly vždy na stejnou stranu.

Jestliže jsou vývody transformátorů příliš krátké, použijte stíněný kabel STP nebo podobný, jak je naznačeno na obrázku výše.

Z průzkumu u našich prvních potenciálních zákazníků se ukázalo, že instalace v jejich objektech bude ve většině případů daleko snazší, bude-li měřicí modul co nejmenší. Z tohoto důvodu je měřicí modul oddělený. Navíc takto lze v určitých nepříznivých případech zapojit 2 měřicí moduly paralelně.

Připojení měřidel a čidel na vstupy

Takové, které mají typicky opticky oddělený impulzní výstup označovaný jako S0, v provedení dle normy DIN EN 43864. Většinou se jedná přímo o výstup optočlenu s tranzistorem typu NPN. Vhodné modely lze najít například u řady EM výrobce Carlo Gavazzi, řady AMT výrobce Applied Meters, řady 99 výrobce Maneler, apod.

Některé modely WATTrouterů umožňují zvětšení proudového rozsahu přidáním dodatečných měřicích proudových transformátorů. Pro tento účel použijte typy libovolné konstrukce (doporučujeme spíše násuvné typy) s primárním proudem odpovídajícím hodnotě hlavního jističe (např. 200A) a sekundárním proudem 5A. Výkon volte dle průřezu a délky sekundárního vedení a maximálního sekundárního proudu. Třída přesnosti 1 nebo lepší. Vhodné typy vyrábí například firma Měřicí Transformátory s.r.o.. Sekundární vývody transformátoru provlečte originálním měřicím modulem WATTrouteru dle návodu k danému typu WATTrouteru. Nikdy je nepřipojujte přímo k regulátoru, nebo dojde k neopravitelnému zničení regulátoru! Poté odpovídajícím způsobem nastavte položky Převodový poměr externích MT v nastavení vstupů WATTrouteru, opět podle návodu k danému typu WATTrouteru.

Čidla obsahující originální čip DS18B20 nebo DS18S20 fy. Maxim Integrated Products (původně Dallas Semiconductors), tedy např. toto. Doporučené typy viz zde. Varujeme před velmi levnými čidly prodávanými typicky na různých čínských eshopech. Tato čidla nemusí obsahovat originální čip a nemusí s WATTrouterem fungovat. Příkladem byl typ MK00241, který nerespektoval specifikaci čipů ohledně napěťových úrovní komunikační sběrnice a s WATTrouterem nefungoval (sonda byla údajně osazená čipem DS18B20, nicméně ve skutečnosti byla osazena neoriginálním čipem).

Čidla typu NTC s odporem 10 kΩ při 25°C a charakteristikou B25/85=3977 nebo čidla typu PT1000. Doporučené typy viz zde.

Logika nízkého tarifu (NT) v našich zařízeních předpokládá, že vždy existuje externí signál, který informuje o přítomnosti NT. A musí být připojen k regulátoru přes jeho vstup LT, jak je znázorněno v příslušném schématu v návodu. V případě, že takový signál nemáte (např. z důvodu obtížné realizace takového vedení z elektroměrového rozvaděče) a znáte pouze spínací časy NT, pak existují tři možnosti:

 • Použijte externí časovač s reléovým výstupem. Relé tohoto časovače pak aktivuje vstup LT, stejně jako pomocné relé popsané v příručkách (pro většinu zařízení to znamená připojení vstupu LT k GND).
 • Použijte vestavěné časové plány pro přepnutí relevantního výstupu v době NT. V tomto případě se logika nízkého tarifu v regulátoru nepoužije (obejde). To znamená, že nepůjde použít režim CombiWATT a ani ve statistikách nebudou žádné informace o spotřebě v nízkém tarifu. Nicméně výstup se během časů platnosti NT sepne.
 • Pomocí časových plánů můžete uměle vytvářet signál NT a použít jej zpětně pro regulátor. V tomto případě musíte obětovat jeden vestavěný reléový výstup. Toto relé pak aktivuje vstup LT stejně jako pomocné relé popsané v příručkách (pro většinu zařízení to znamená připojení vstupu LT k GND).
 • U regulátoru WATTrouter Mx lze informaci o nízkém tarifu čerpat i ze vzdáleného zařízení pomocí protokolu S-CONNECT.
 

Poznámka: Jednoznačně doporučujeme propojit vstup LT se spínacím signálem z elektroměrového rozvaděče. Jednak nebudete muset neustále kontrolovat, zda váš distributor tyto časy nezměnil, jednak v případě nahodilé změny času v regulátoru zůstanou funkce nízkého tarifu bezpečně funkční.

Připojení spotřebičů na výstupy

Na reléový výstup lze zapojit jakýkoli jednofázový bojler. Na proporcionální výstup (triak/SSR) pouze takový bojler, který nemá žádné další elektrické nebo elektronické prvky vyjma topné spirály a klasického elektromechanického termostatu. Drtivá většina bojlerů v klasickém provedení toto splňuje. Ale například u bojlerů ACV řady HLE spíná termostat cívku relé, jehož kontakt teprve spíná přívod proudu k topné spirále. Tyto typy bojlerů nelze připojit k proporcionálnímu výstupu, protože jinak by relé neustále cvakalo a mohlo by se zničit. Lze ovšem provést jednoduchou úpravu vnitřního zapojení takového bojleru dle obrázku níže tak, aby relé necvakalo. Pak lze použít i tento typ bojleru.

Vnitřní úprava bojleru ACV řady HLE

Pro třífázové řízení pomocí 3 SSR relé v každé fázi zvlášť je nutno použít třífázový bojler, který bude opět v provedení bez vestavěné elektronické regulace. Na trhu existují bojlery specificky navržené pro třífázové řízení WATTrouterem, příkladem je typ OKCE 2/4 výrobce DZD strojírna, s.r.o.. Tento bojler má k dispozici třífázovou spirálu v provedení do hvězdy s vyvedenou středovou nulou. Výkon 3f topné spirály je 3 x 1,35 kW.

Máte-li tento spotřebič zapojen na zvláštním okruhu, pak toto možné je. Zapojení ale pečlivě zvažte, protože teplota v chladničce bude kolísat více než při trvalém zapojení a toto může nepříznivě ovlivnit trvanlivost některých uchovávaných potravin. Prosíme berte na vědomí, že chladničky i mrazáky jsou obvykle určeny pro trvalé připojení k síti. Tyto spotřebiče je nutné vždy připojit na reléové výstupy a musí být nastaven režim CombiWATT popř. časový plán. Upozorňujeme, že při případném výpadku regulátoru nemůžeme převzít žádnou záruku za zkažené potraviny, a proto nedoporučujeme zapojovat samostatné mrazáky ani kombinované chladničky, kde je velké riziko zničení většího množství potravin.

Rohože jsou většinou vyvedeny do zvláštního rozvaděče v domě, kde jsou spínány samostatným řídicím systémem buď pomocí relé nebo triaku. Výstup WATTrouteru lze zapojit sériově i paralelně se spínacím prvkem rohože. Sériové spojení má smysl tehdy, nechcete-li topit více než je nutné (omezení regulátorem topení, poté je vhodné aktivovat režim CombiWATT popř. časový plán, aby regulátor topení dostal šanci i při zatažené obloze), paralelní tehdy, chcete-li oba systémy provozovat nezávisle. Při paralelním zapojení dejte pozor na volbu napájecího fázového vodiče u příslušného výstupu WATTrouteru - ten musí být vždy shodný s napájením spínacího prvku příslušné rohože! Jinak dříve či později dojde k mezifázovému zkratu a zničení spínacích prvků WATTrouteru nebo regulátoru vytápění!

Ano, ale tato spirála musí být v zapojení do hvězdy a musí mít vyvedenou pracovní nulu. Tedy musí jít zapojit jako 3 jednofázové spotřebiče. Vhodným typem jsou například topná tělesa Regulus ETT-A nebo Dražice TPK 3-6 kW, TPK 5 - 9 kW a TPK 8 - 12 kW, která umožňují téměř libovolné kombinace vnitřních spirál na vyvedených svorkovnicích. Důležité je zde správné zapojení havarijního termostatu, který by měl odpojit všechny 4 pracovní vodiče (L1,L2,L3,N) jedním spínacím prvkem.

Ano, ale důrazně to nedoporučujeme vzhledem k měření v každé fázi zvlášť. Tento spotřebič je nutné zapojit na 1 výstup pomocí vhodného ovládacího relé. Pro daný výstup nastavíme třetinu příkonu připojeného spotřebiče (jedná-li se o symetrickou zátěž), přesněji jeho jmenovitý příkon na té fázi, která je zvolena pro příslušný výstup. U modelů ECO, M a Mx lze dále pro tento spotřebič nastavit vhodný 3f režim spínání.

Pokud je v provedení spínání v nule a splňuje parametry připojení k WATTrouteru (je řízeno DC napětím minimálně od 4 V), pak ano. Opět ale toto zapojení nedoporučujeme vzhledem k měření každé fáze zvlášť. V této konfiguraci pro daný výstup opět nastavíme třetinu příkonu připojeného spotřebiče (jedná-li se o symetrickou zátěž), přesněji jeho jmenovitý příkon na té fázi, která je zvolena pro příslušný výstup. U modelů ECO, M a Mx lze dále pro tento spotřebič nastavit vhodný 3f režim spínání.

Ano, ale pokud se jedná o novější typy s elektronickým termostatem, pak tyto lze zapojit pouze na reléový výstup (nebo přesněji výstup s funkcí relé). Typy s klasickým elektromechanickým termostatem lze zapojit jako klasické bojlery i na triakový/SSR výstup.

Ano lze, pokud výrobce klimatizace toto připojení podporuje, tj. klimatizace má k dispozici potřebný vstup.

Provoz klimatizace společně s WATTrouterem je možný těmito způsoby:

 1. V režimu sepnutí/vypnutí, tj. spínané reléovým výstupem. Výrobci některých klimatizací dodávají karty, které toto umožňují. Příkladem je Daikin a rozšiřující karta KRP413A1s.
 2. V režimu plynulého řízení výkonu, pomocí signálu 0-10V, který je generován SSR výstupem ve funkci PWM s použitím převodníku PWM/0-10V (u výstupů S4-6 WATTrouteru Mx, které generují 0-10V přímo, lze použít přímé propojení bez převodníku). Příkladem je Fujitsu a rozšiřující moduly UTI-INV-XX. Klimatizaci vzduch-vzduch je ovšem nutno speciálně upravit. Detailně viz odstavec Lze na WATTrouter připojit tepelné čerpadlo?
 3. V neřízeném režimu, kdy klimatizace není WATTrouterem řízena. V mnoha případech se tento režim vyplatí, neboť klimatizace obvykle běží pouze v létě a má relativně malý příkon. Nemusí se pořizovat drahé rozšiřující karty/moduly pro externí spínání. Doporučujeme klimatizaci s vestavěným časovačem, kterým omezíte její provoz pouze na denní dobu. Provoz klimatizace pak velmi dobře koreluje s letními přebytky, protože chladit je potřeba zejména ve slunečných horkých dnech. WATTrouter pak případné přebytky zužitkuje pro ohřev TUV. Příkladem jsou klimatizace Daikin, např. typ RXS20L+FTXS20K, které mají možnost nastavit časovač na dálkovém ovladači. Tento režim je také nezbytné použít v případě, že výrobce klimatizace nenabízí žádné možnosti externího spínání ani řízení.
 

Dle našich vlastních zkušeností vám doporučujeme spíše režim ad3. Vždy kontaktujte dodavatelskou firmu, která vám navrhne nejvhodnější typ klimatizace podle vašich potřeb.

Pozor: Rozhodně bez souhlasného vyjádření výrobce/dodavatele klimatizace nedoporučujeme řídit klimatizaci WATTrouterem pouhým spínáním napájecího přívodu klimatizace stykačem! Bude-li takto spínána/odpojována často, obecně hrozí poškození kompresoru nebo jiných součástí klimatizace! Možnost takového spínání tedy vždy nejprve konzultujte s výrobcem klimatizace!

Ano lze, pokud výrobce tepelného čerpadla toto připojení podporuje, tj. tepelné čerpadlo má k dispozici potřebný vstup.

Na rozdíl od klimatizace má tepelné čerpadlo obvykle násobně vyšší jmenovitý příkon, a tedy jedinou ekonomicky přijatelnou variantou je zde plynulé řízení jeho výkonu.

Plynulé řízení lze realizovat nejlépe signálem 0-10V, protože tento řídicí signál podporuje několik výrobců tepelných čerpadel. Příkladem jsou invertorové venkovní jednotky Fujitsu a Mitsubishi, které podporují externí řízení výkonu pomocí signálu 0-10 VDC přes příslušné rozšiřující karty.

SSR výstup WATTrouteru, který ve funkci PWM generuje přímo signál PWM, se propojí pomocí převodníku PWM/0-10V s příslušným vstupem rozšiřující karty venkovní jednotky (u výstupů S4-6 WATTrouteru Mx, které generují 0-10V přímo, lze použít přímé propojení bez převodníku).

Princip řízení je v podstatě stejný, jako v případě řízení výkonu nabíječek elektromobilů. V současnosti máme vyzkoušené právě jednotky Fujitsu nebo Mitsubishi. Příklad propojení WATTrouteru M s klimatizací/tepelným čerpadlem Fujitsu:

Propojení tepelného čerpadla Fujitsu s WATTrouterem M

Příslušenství dle obrázku:

 • Klimatizace a tepelná čerpadla Fujitsu - dodává firma Impromat Klima s.r.o přes své prodejce (dealery) http://www.impromat-klima.cz/prodejci/seznam/.
 • Řídicí jednotky UTI-INV - vyrábí firma Impromat Klima s.r.o. Vhodnost výběru řídicí jednotky ke klimatizaci případně možnost integrace řídicí jednotky přímo do klimatizace (i to je možné) konzultujte přímo s prodejci (dealery) http://www.impromat-klima.cz/prodejci/seznam/.
 • Převodník PWM na 0-10V - lze zakoupit buď samotný plošný spoj (vhodné typy najdete na internetu) nebo lze zakoupit náš vlastní převodník, který je v robustnějším provedení na DIN lištu.
 

Nastavení WATTrouteru:

Použije se libovolný výstup SSR a dále se nastaví tyto parametry:

 • Funkce - nastavíme režim PWM. U Wattrouteru Mx lze použít výstupy SSR1-3 a připojit je k k řídicímu modulu TČ přes převodník PWM/0-10V, nebo lze použít SSR4-6, které vyrábějí přímo signál 0-10V. Použitím převodníku PWM/0-10V se opět jako v případě řízení nabíječek elektromobilů zajistí galvanické oddělení řídicích obvodů TČ a Wattrouteru, které i zde jednoznačně lze doporučit. Převodník pak napájíme samostatným zdrojem DC+12V, případně můžeme využít zdroj +12V z řídicího modulu TČ, pokud ho má k dispozici a propojení wattrouter-modul není delší než 1m.
 • Priorita - nastavíme dle preferencí uživatele. Většinou bude mít TČ první prioritu, přičemž případné odporové spotřebiče (bojlery), mohou být na nižších prioritách a spotřebovávat přebytky nevyužité tepelným čerpadlem - viz k tomu ještě poznámka níže.
 • Fáze - nastavíme dle typu TČ (1f nebo 3f) a fáze, kte které je připojen. Jedná-li se o třífázové tepelné čerpadlo, může být fáze zvolena v podstatě libovolně. Pro 3f elektrárny lze doporučit 3f TČ, pro 1f elektrárny 1f TČ. Volba typu TČ (1f nebo 3f) může být ovlivněna mnoha dalšími požadavky - viz odstavec Mám volit jednofázové nebo třífázové tepelné čerpadlo/klimatizaci?.
 • 3f režim - nastaví se pouze u 3f TČ a 3f elektráren dle preferencí uživatele.
 • Připojený příkon - nastavíme na hodnotu jmenovitého (tedy maximálního možného) elektrického příkonu jednotky. Pro 3f TČ se nastavuje vždy příkon v 1 fázi, tedy 1/3 jmenovitého třífázového příkonu.
 • Maximální příkon - nastavíme stejný jako Připojený příkon. Pouze pokud potřebujeme z nějakého důvodu spotřebu TČ omezit, pak nastavíme nižší hodnotu.
 • Minimální příkon - nastavíme na hodnotu obvyklé spotřeby TČ, které se dosáhne při řídicím napětí, resp. střídě PWM signálu dané parametrem @. Ve výchozím stavu je parametr @ nastaven na 10%, což odpovídá střídě 10% a napětí 1V. U jednotek Fujitsu se při jmenovitém příkonu 3kW obvykle nastaví hodnota 0,8-1kW, tedy zhruba jedna třetina jmenovitého příkonu. Regulátor nikdy nesepne daný výstup na menší napětí, než je dáno parametrem @, protože zde regulátor předpokládá existenci hystereze pro zapnutí a vypnutí TČ. Překročí-li dostupný přebytek FVE tuto mez, pak regulátor nejprve sepne daný výstup na tuto minimální úroveň (tedy ve výchozím stavu 1V = 10% střídy PWM) na 3 minuty, což umožní TČ nastartovat (softstart). TČ musí být vždy schopné při této úrovni nastartovat. Teprve po uběhnutí tříminutového softstartu začne regulátor plynule regulovat výkon TČ podle přebytku, a to ve výchozím nastavení parametru @ v rozmezí 1-10V (10-100% střídy PWM). Pro 3f TČ se nastavuje vždy 1/3 obvyklé třífázové spotřeby.
 • Parametr @ = měl by zůstat ve výchozím nastavení 10% (odpovídá 1V). Případně lze doladit dle reálného spouštěcího napětí tepelného čerpadla dle informací v předchozím bodě.
 • PWM-I - nastavíme na hodnotu mezi 20-30. Tato položka udává rychlostní konstantu (I složku) regulace a tedy určuje, jak rychle bude daný výstup regulátoru reagovat na změny přebytků. Jelikož invertorová jednotka reaguje velmi pomalu, řádově pomaleji než běžná topná tělesa, doporučuje se volit PWM-I na takto nízkých hodnotách.
 • Rozsah PWM = zůstává ve výchozích hodnotách (0-100%).
 • Zpoždění vypnutí (ve starších verzích firmwaru může být pouze kolonka Zpoždění, která má stejný význam) - nastavíme požadované zpoždění vypnutí jednotky poté, co přestane být dostatek přebytku pro její provoz. Jelikož vyšší počet startů negativně ovlivňuje životnost kompresoru, je nutné toto zpoždění nastavit tak, aby byl počet startů minimalizován i za cenu odběru ze sítě. Optimální hodnotou je 20-30 minut, tedy v sekundách hodnota 1200-1800.
 • Inverzní = zůstává nezaškrtnuté.
 

Než jednotka TČ tímto způsobem nastartuje, a i poté z důvodu pomalejší regulace TČ, je vhodné tepelným čerpadlem nevyužité přebytky zužitkovat v přímotopných tělesech na nižších prioritách (SSR výstupy v režimu plynulá regulace). Máme-li venkovní jednotku připojenou přímo do akumulační nádrže (přímá kondenzace - např. nádoba PAST fy. Techtrans), pak tyto přebytky s výhodou uplatňujeme do topných těles umístěných v téže nádobě.

Důležitá poznámka: Jak bylo řečeno výše, invertorová klimatizace nebo tepelné čerpadlo reaguje na změny požadavku výkonu velmi pomalu, až o 2 řády pomaleji než běžná elektropatrona, takže je nutno počítat přes den s vyšším odběrem ze sítě. To i vzhledem k nastavenému zpoždění vypnutí zařízení. Dále jednotka může na určitou dobu snížit i zvýšit výkon z důvodů požadavků interního řízení (odtávání, vyrovnání tlaků apod.). Jednotka také zvyšuje spotřebu a snižuje účinnost podle našich zkušeností i tehdy, je-li teplota vnitřního výměníku příliš vysoká. Např. v případě, kdy se neodebírá teplo z akumulační nádrže - to je tedy záhodno neustále odebírat. I přesto však plynulá regulace podle přebytku zajistí dokonalejší využití přebytku a tím i úsporu nákladů na chlazení/vytápění než v případě, kdy spínáme jednotku na plný výkon. A také se samozřejmě díky topnému faktoru tepelného čerpadla jedná o mnohem efektivnější využití přebytku než v případě přímotopných těles.

To záleží na mnoha okolnostech, zejména na tom, jak výkonnou máte FVE, jak máte nadimenzovanou elektrickou přípojku (hodnota hl. jističe, počet fází a způsob měření elektroměru) a co chcete s tepelným čerpadlem nebo klimatizací řešit:

 • V případě novějších třífázových elektráren s čtyřkvadrantními elektroměry, které měří každou fázi zvlášť, je vhodné volit tři jednofázové jednotky (např. jednotky vzduch vzduch ve splitovém provedení). Ty lze přímo řídit WATTrouterem Mx nebo i WATTrouterem ECO (u něj je však nutné dokoupit SW nadstavbu řízení PWM pro tento regulátor). WATTrouterem M lze plynule řídit pouze 2 jednotky, jelikož tento regulátor má pouze 2 SSR výstupy, kam lze poslat PWM signál (třetí jednotku lze spínat buď reléovým výstupem na plný výkon, nebo dokoupit druhý samostatný regulátor a s ním řídit 3. jednotku). Lze zvolit i třífázové tepelné čerpadlo, které lze řídit jedním SSR výstupem, u příslušného výstupu vždy nastavujeme třetinu celkového jmenovitého příkonu čerpadla. Pak ale musíme počítat s tím, že se nepodaří ideálně spotřebovat veškeré přetoky na všech třech fázích, protože pro tento výstup musíme nastavit vhodný 3f režim (obvykle se nastavuje režim "minimum").
 • V případě starších třífázových FVE, kde je čtyřkvadrant nastaven ještě postaru, se dosud lze spolehnout na staré dobré součtové měření. Pak lze pořídit i třífázové tepelné čerpadlo, které lze řídit jedním externím výstupem, u příslušného výstupu vždy nastavujeme celkový jmenovitý příkon čerpadla. WATTrouter musí být samozřejmě také nastaven na součtovou regulaci. Při pozdější výměně elektroměru nastavíme 3f režim dle předchozího bodu.
 • V případě jednofázových elektráren a jednofázové přípojce pochopitelně volíme jednofázovou jednotku.
 • V případě jednofázových elektráren a třífázové přípojce volíme jednofázovou nebo třífázovou jednotku podle předpokládaného použití a příkonu jednotky. Nejlepší je volit jednofázovou jednotku, je-li ale její maximální příkon příliš velký pro hodnotu hl. jističe, musíme zvolit třífázovou jednotku a akceptovat vyšší spotřebu na zbývajících 2 fázích.
 

Poznámka: Řízení tepelných čerpadel a klimatizací pouze podle okamžitého přebytku fotovoltaiky se hodí spíše pro přitápění, případně chlazení v létě. Chcete-li tepelným čerpadlem zároveň topit v zimě, pak pro tento účel můžete využít náš regulátor Heating Control. Tento regulátor umí komunikovat s WATTrouterem a komplexně řídit celé vytápění vašeho domu.

Ano lze.

Označíme tento spotřebič písmenem A. Aby relé při regulaci nekmitalo, tedy neustále nespínalo a neodpínalo připojený spotřebič A, je nutné nastavit do položky "Připojený příkon" nejvyšší možný příkon spotřebiče A. Pro reléový výstup nastavíme 1. prioritu. Pak se reléový výstup sepne až tehdy, překročí-li dostupný přetok FVE tento maximální příkon spotřebiče A, a vypne se tehdy, poklesne-li dostupný přetok pod aktuální příkon spotřebiče A.

Není-li připojen jiný spotřebič, dochází v tomto režimu spínání k citelnému mrhání dostupnými přebytky FVE. Aby k tomu nedocházelo, a bylo možné optimálně využít veškeré dostupné přebytky, musíme použít jiný spotřebič, který označíme písmenem B.

Tento spotřebič musí být tepelný (čistě ohmický) a musí mít příkon větší nebo roven maximálnímu příkonu spotřebiče A. Spotřebič B připojíme na triakový nebo SSR výstup v režimu plynulé regulace.

Pro reléový výstup se spotřebičem A nastavíme tentokrát 2. prioritu a funkci "Předřadit" na hodnotu 1. Pro triakový/SSR výstup se spotřebičem B nastavíme 1. prioritu.

Při zvyšování přebytku FVE se v tomto případě nejprve ukládá energie do tepelného spotřebiče B připojeného k triakovému/SSR výstupu a hned po dosažení nastaveného příkonu na relé se sepne spotřebič A. Triak/SSR ihned automaticky sníží výkon tak, aby spotřebiče A i B v součtu vykrývaly aktuální přetok do sítě. K odpojení spotřebiče A dojde samočinně při poklesu výkonu spotřebiče B na nulu a poklesu výkonu FVE do té míry, že by spotřebič A odebíral energii ze sítě.

Ano lze, ale musí to nabíječka umožnit, tedy musí být vybavena alespoň možností externího sepnutí nabíjení (pak se použije reléový výstup WATTrouteru) nebo možností plynulého řízení výkonu nabíječe pomocí signálu PWM nebo 0-10V (pak se použije SSR výstup ve funkci PWM, tato varianta tedy nebude fungovat pro nejstarší WATTrouter CWx).

Řízení vybíjení WATTrouter nezajistí, to již musí zajistit jiný regulační systém. V současné době většinou vše řeší hybridní střídač, který si nabíjení i vybíjení baterie řídí sám. Viz odstavec S jakými střídači je WATTrouter kompatibilní? Zejména pak poznámky k hybridním střídačům.

Ano lze, ale musí to nabíječ umožnit, tedy musí být vybaven alespoň možností externího sepnutí nabíjení (pak se použije reléový výstup WATTrouteru) nebo možností plynulého řízení výkonu nabíječe pomocí signálu PWM nebo 0-10V (pak se použije SSR výstup ve funkci PWM, tato varianta tedy nebude fungovat pro nejstarší WATTrouter CWx).

V současné době platná norma IEC 61851, podle které by měl být vybaven nabíjecí konektor u většiny současných elektromobilů (EV), umožňuje měnit nabíjecí proud od minima 6A až do maximálního nabíjecího proudu dle konfigurace vozu a nabíječe (10, 16, 20, 32A). Chcete-li řídit nabíjecí proud plynule podle přebytků FVE od nuly (resp. smysluplného minima, např. 100W), pak to podle této normy nepůjde. Nicméně pro přebytky vyšší než cca 1400 W už to lze. Nejmenší možný nabíjecí proud 6A je vždy vztažen na 1 fázi, takže v případě 3f nabíjení je v součtu 18A.

Z výše uvedeného je patrné, že zapojení plynulého řízení výkonu nabíječe podle přebytků vyžaduje určitou minimální velikost FVE. Jednofázové řízení má smysl realizovat u jednofázové FVE o výkonu alespoň 3kWp. Třífázové řízení má smysl realizovat u třífázové FVE o výkonu alespoň 9kWp.

V současné době jsou přímo podporovány nabíječky popř. wallboxy českých firem Inchanet Inchanet s.r.o. a Olife Energy, a.s.. Před nákupem nabíječky elektromobilu (EV) vždy informujte dodavatele nabíječky o záměru jejího propojení s Wattrouterem tak, aby vám byla dodána nabíječka s příslušným nastavením.

U obou výrobců se používá rozhraní 0-10V, jímž lze řídit nabíjecí proud plynule od 6A do maxima podle přebytků FVE. Pro použití s Wattrouterem je vstup nabíječe nastaven takto:

 • 0 - 1V = maximální nabíjecí proud (10, 16, 20, 32A)
 • 1 - 9V = plynulá regulace nabíjecího proudu od maxima do 6A
 • 9V = 6A (nejmenší možný nabíjecí proud)
 • 9 - 9,3V = hystereze pro vypínání/zapínání
 • 9,3 - 10V = vypnuto
 

Toto nastavení umožňuje při odpojení řídicího signálu 0-10V od nabíječe nabíjení maximálním nabíjecím proudem.

Ve Wattrouteru je nutné mít nahrán dostatečně aktuální firmware (Mx >= 1.6, M >= 3.0, ECO >= 2.0). Dále se předpokládá použití regulačního režimu v každé fázi odděleně dle aktuálně platné legislativy v ČR. Nastavení příslušného výstupu SSR ve Wattrouteru ECO, M a Mx se pak provede takto:

 • Funkce = PWM. U Wattrouteru Mx doporučujeme použít výstupy SSR1-3 a připojit je k nabíječce přes náš převodník PWM/0-10V, spíše než přímé propojení pomocí výstupů SSR4-6, které vyrábějí přímo signál 0-10V. Použitím převodníku PWM/0-10V se totiž zajistí galvanické oddělení řídicích obvodů nabíječe a Wattrouteru, které jednoznačně lze doporučit. Převodník pak napájíme samostatným zdrojem DC+12V, případně můžeme využít zdroj +12V z nabíječe, pokud ho má k dispozici a propojení wattrouter-nabíječ není delší než 1m.
 • Priorita = dle preferencí uživatele. Většinou bude mít nabíjení první prioritu, přičemž případné odporové spotřebiče (bojlery), mohou být na nižších prioritách a spotřebovávat přebytky nevyužité nabíječem.
 • Fáze = dle typu nabíječe a fáze, kte které je připojen. Jedná-li se o 3f nabíječ, může být fáze zvolena v podstatě libovolně. Pro 3f elektrárny lze doporučit 3f nabíječ, pro 1f elektrárny 1f nabíječ. Volba nabíječe (1f nebo 3f) může být ovlivněna mnoha dalšími požadavky (požadovaný max. nabíjecí proud, velikost hl. jističe atd.).
 • 3f režim = nastaví se pouze u 3f nabíječů a 3f elektráren dle preferencí uživatele.
 • Připojený příkon = nastaví se výkon odpovídající maximálnímu možnému (=jmenovitému) nabíjecímu proudu, který umožňuje soustava nabíječ - auto. Tedy např. pro 16A 3,7 kW. Pro 3f nabíječe se nastavuje vždy příkon v 1 fázi, tedy 1/3 jmenovitého třífázového příkonu.
 • Maximální příkon = nastaví se vždy roven připojenému příkonu.
 • Minimální příkon = nastaví se vždy 1,4 kW (~ 6A * 230V). Pro 3f nabíječe se nastavuje vždy také 1,4 kW, tedy 1/3 nejmenšího třífázového výkonu.
 • Parametr @ = měl by zůstat ve výchozím nastavení 10% (odpovídá 9V v inverzním nastavení výstupu). Případně lze doladit dle reálného spouštěcího napětí nabíječky.
 • PWM-I = nastaví se vždy podle dynamiky soustavy nabíječ - auto. Při testování s vozem BMW-i3 a nabíječem (wallboxem) od Olife Energy se ideálním nastavením jevily hodnoty mezi 30-99. Nižší hodnota znamená pomalejší regulaci, tj. pomalejší změny nabíjecího proudu. Maximální použitelnou hodnotou u BMW-i3 a nabíječkou od Olife Energy bylo cca. 300, pak již systém jevil náchylnost k přeregulování. Takto vysoké hodnoty PWM-I již nedoporučujeme používat. Hodnoty PWM-I nižší než 100 totiž umožnují na nižších prioritách používat odporové spotřebiče s rychlou regulací, které spotřebují přebytky FVE nevyužité nabíječem i přesto, že SSR výstup pro nabíječ ještě není vybuzen na maximum (je to stejné chování jako v případě plynulého řízení tepelných čerpadel). Lze to doporučit pro případ, kdy vůz mění na základě požadavků od wallboxu nabíjecí proud jen ve skocích po 1A, tedy 230W. Což bylo pozorováno např. u zmiňovaného BMW-i3.
 • Rozsah PWM = zůstává ve výchozích hodnotách (0-100%).
 • Zpoždění vypnutí = nastaví se podle preferencí uživatele. Doporučujeme alespoň 5 minut, aby nedocházelo k přílišnému opotřebení kontaktů relé nabíječe.
 • Inverzní = vždy se zaškrtne.
 

Ke spotřebování přebytků do minimálního nabíjecího proudu 6A je nutné vždy použít jiný spotřebič. Může to být výše zmiňovaný odporový spotřebič (např. bojler), který bude připojen na 2. prioritě na další výstup SSR (např. nabíječ = SSR1, bojler = SSR2). Měl by mít příkon alespoň 1,4 kW. Spotřebič se při výše uvedeném nastavení sepne vždy, pokud jsou detekovatelné přebytky FVE a nabíječ EV se buď ještě nespustí (menší než 6A) nebo je již spuštěn, ale jeho pomalejší regulace (případně kroky po 1A a jiná omezení nabíjecího proudu) nestačí na spotřebování všech přebytků FVE.

V případě, že vlastníte, popř. jste nuceni nebo zvažujete používat wallbox nebo nabíječku od jiného výrobce EV, pak si žádejte od tohoto výrobce podporu řízení pomocí signálu 0-10V. Doporučujeme požadovat od tohoto výrobce shodné nastavení vstupu 0-10V.

Ano. Předpoklad je, že vlastníte hybridní systém, kde se přes den nabíjí jeho baterie. Elektrický vůz (EV) ale není přes den doma, aby se mohl nabíjet. Pak stačí mít Wattrouter propojen s nabíječem auta dle odstavců výše. V noci nastavte časový plán vynucení na určitý čas, nejlépe v době platnosti nízkého tarifu. Tím dojde k zapnutí nabíječe a reakci hybridního střídače na spotřebu nabíječe. Elektroinstalace musí být provedena tak, aby hybridní střídač registroval spotřebu nabíječe a mohl ji ze své baterie dorovnat. V podstatě pak tedy dojde k přečerpání elektřiny z baterie hybridního systému do baterie elektromobilu (samozřejmě s nezanedbatelnými ztrátami) a zbytek elektřiny se případně dodá z nízkého tarifu.

Pomocí položky Výkon u časového plánu vynucení můžeme nabíjecí proud EV upravit tak, aby odpovídal maximálnímu výkonu hybridního střídače. Případně lze dle obvyklé denní spotřeby auta zvolit větší proud (část energie se dodá z baterie, část z nízkého tarifu) nebo naopak menší (hybridní baterie se bude vybíjet pomaleji, čímž se prodlouží životnost všech komponentů).

Ráno budou baterie hybridního systému vybité a připravené opět na denní nabíjení.

Pokud elektromobil není vybitý natolik, aby jeho nabíjení plně vyčerpalo kapacitu hybridní baterie, tak se nabíjení automaticky přeruší a hybridní baterie se plně nevybije.

Samozřejmě je lepší nabíjet baterku EV z FVE přímo přes den, protože je to spojeno s mnohem menšími ztrátami než takto. Ale pokud s EV jezdíte přes den do práce a není ho tam kde dobít, tak jiná možnost není. Noční přečerpání také do značné míry eliminuje nevýhodu nejmenšího možného nabíjecího proudu nabíječky EV (6A limit) při přímém nabíjení EV z FVE, protože hybridní systém tento limit nemá. V praxi tak může být vhodné použít kombinaci obojího, pokud vůz je i přes den připojen k nabíječce.

Funkce WATTrouteru

Absolutně nulovou dodávku WATTrouter nikdy nezajistí při jakémkoli nastavení, neboť časová odezva použitých PID regulátorů je v přechodných stavech vždy nenulová. Stavu nulové dodávky nelze dosáhnout ani při použití spotřebičů s invertorem/měničem (např. invertorová tepelná čerpadla), plynule řízených podle přebytků v režimu PWM. Nulové dodávce se však lze velmi přiblížit, jak vyplývá z provozu naší referenční instalace. Míra samospotřeby zde dosahuje více než 99%.

Nelze. WATTrouter obsahuje pouze klasická relé nebo polovodičové spínače. Směrování z jedné fáze do druhé by vyžadovalo poměrně technicky náročné a drahé zařízení na bázi měniče fáze střídavého napětí. V případě regulace podle součtu výkonu ve všech fázích toto není nutné řešit, v případě regulace každé fáze zvlášť lze regulovat přebytky pouze na těch fázích, na které jsou připojeny výstupy střídačů.

Nelze. WATTrouter takové řízení z bezpečnostních důvodů nepodporuje a nebude podporovat. Rychlé přepnutí jednofázového spotřebiče na jinou fázi by mohlo některé spotřebiče poškodit.

Ano lze, v poslední prioritě na reléový výstup zapojíme buď ovládací kontakt, který odpojí střídač nebo kontakt řízeného omezení výkonu střídače (střídač musí toto podporovat). Nicméně tento způsob nedoporučujeme, neboť FVE instalujeme proto, aby vyráběla. Mnohem lepší je tedy doplnit vhodné spotřebiče (např. klimatizace, ohřev bazénu), které i v horkých letních dnech pojmou veškerou výrobu FVE.

Protože WATTrouter neměří proud protékající výstupy, resp. připojenými spotřebiči, a z měřených výkonů na jednotlivých fázích nelze obecně poznat odpojení (nebo opětovné připojení) spotřebiče připojeného na výstup WATTrouteru externím prvkem (tedy např. termostatem). Aby WATTrouter mohl rozpoznat takové odpojení spotřebiče, je nutné měřit přímo proud protékající obvodem spotřebiče. Toto měření podporuje pouze náš nejnovější model Mx, a to maximálně pro 4 výstupy. Je pro to nutno dokoupit námi dodávané externí proudové měřicí transformátory kompatibilní s WATTrouterem (nebo další měřicí modul), připojit je ke vstupům ANDI regulátoru a snímat jimi proud v obvodu připojeného spotřebiče. Příslušné vstupy ANDI je také nutno správně nastavit v aplikaci WATTconfig, viz uživatelská příručka.

Výše uvedené měření mírně zlepšuje parametry regulace tím, že fyzicky odpojené výstupy do ní nejsou začleněny a do statistik příslušných výstupů se započítává pouze skutečně změřená dodaná energie, nikoli jen předpokládaná, tj. vypočtená regulátorem.

U všech starších modelů (CWx, ECO, M) nebo i typu Mx bez výše uvedeného přídavného měření bude v případě fyzického odpojení spotřebiče příslušný výstup v případě zjištěných přebytků z FVE plně vybuzený, tedy trvale sepnutý. Tímto stavem je totiž porušena záporná zpětná vazba nutná k regulaci tohoto spotřebiče. Denní čítače energií těchto výstupů pak ukazují předpokládaný výkon dodaný do spotřebiče, který ovšemže nesouhlasí se skutečným stavem. Čítače pak budou ukazovat vyšší (někdy i výrazně vyšší) hodnoty než energii skutečně dodanou do připojených spotřebičů.

Je tedy vhodné mít dostatek prostoru (velkou akumulační nádobu), kam lze energii ukládat, aniž by docházelo k častému odpojování spotřebiče termostatem.

Záleží vždy na velikosti bojleru a režimu využití TUV. Obecně by mělo stačit nastavit tento režim v souladu s uživatelskou příručkou produktu. Protože je výroba z FVE nestálá, nemusí standardní nastavení v některých případech vyhovovat. Jedná se zejména o ty případy, kdy je použit příliš malý bojler, kde je navíc pro dostatek TUV vyžadován noční ohřev (příliš velká spotřeba TUV ráno i večer).

Pro uvedené případy je zapotřebí u všech novějších typů regulátorů ECO, M a Mx použít vynucení sepnutí bojleru časovým plánem v nočních hodinách (například na 2 hodiny, podmíněné nízkým tarifem), u regulátorů nejstarší řady CWx doplnění instalace spínacími hodinami, jejichž spínací kontakt je zapojen paralelně k výstupu, na který je bojler připojen. Spínací hodiny pak nastavíme obdobně jako časový plán u novějších modelů.

Přidání spínacích hodin pro bojler připojený k WATTrouteru CWx

Obdobná situace platí pro nejstarší modely CWx při změnách počasí nebo náhlé nefunkčnosti FVE (například sníh na panelech). Ve verzích firmwaru 3.2 a vyšší je možno použít funkci NT Od-Do a vynutit sepnutí bojleru i v denních hodinách. Doporučujeme také použít režim nulování čítačů energií podle reálného času, který byl v této verzi do regulátorů CWx zaveden jako doplněk (informace o reálném času se ale ztrácí výpadkem napájení a čas je nutno vždy poté znovu nastavit z PC nebo je nutné zapojit napájení WATTrouteru CWx na záložní zdroj - UPS. Ten by měl být nejlépe v off-line provedení, tak aby při provozu v síťovém režimu nedocházelo k žádnému fázovému posunu mezi vstupem a výstupem UPS).

U modelů CWx tedy vestavěný CombiWATT nemusí vždy fungovat ideálně (zvláště při častých výpadcích sítě a není-li použita UPS), jedná se o doplňkovou funkci u nejstaršího modelu WATTrouteru. Všechny novější modely již obsahují dokonalejší CombiWATT a dále umožňují pokročilé nastavení časových plánů, jimiž lze CombiWATT přizpůsobit případně i plně nahradit uživatelským nastavením.

Příčiny mohou být tyto:

 • Nesprávné nastavení měřicích vstupů IL (typicky přehození položky fáze, tzn. chybné sfázování napětí a proudu). Řešením je správné nastavení měřicích vstupů.
 • Jalová spotřeba. Jedná se obvykle o kapacitní odrušovací filtry spotřebičů. Není-li (typicky v noci) jiná činná spotřeba, pak převažuje jalový (kapacitní) odběr. Libovolný obousměrný elektroměr, a tedy i wattrouter, může v tomto stavu naměřit malý přetok do sítě. Řešením je buď odstranění jalové složky (vypínání spotřebiče vybaveného tímto filtrem) nebo snížení výkonového ofsetu nebo omezení spínání výstupů wattrouteru časovým plánem (opět typicky v noci).
 • Vybíjení baterie do sítě v přechodných stavech, než střídač sám zareaguje a sníží výkon dle údajů ze svého smartmetru. Jedná se o nezbytný technologický přetok do sítě. Řešením je vhodné nastavení WATTrouteru, který může i tyto dočasné přetoky do sítě smysluplně využít.
 

Obvykle Wattrouter měří trochu menší přebytky i spotřebu než je skutečnost, v některých případech ale více. Běžné jsou rozdíly do 10% na jedné fázi. Je to způsobeno těmito vlivy:

 • Přístroj obecně neměří velikost napětí na všech fázích a měření proudů také nemá přesnost elektroměru.
 • Měření Wattrouteru je uzpůsobeno především pro zajištění co nejkvalitnější regulace připojených tepelných spotřebičů, v rámci nepřekročitelných fyzikálních omezení a dodržení příslušných norem EMC.
 • Elektroměr může reagovat jinak při rychlých změnách výroby/spotřeby.
 • Další nepřesnost může způsobovat výrazný jalový odběr nebo dodávka do sítě.
 • Záleží také na typu přístroje a použitých měřicích transformátorech (např. WATTrouter Mx je v tomto ohledu přesnější než předchůdce WATTrouter M).
 

Z těchto důvodů může plynout dlouhodobý nesoulad hodnot ve statistikách s údaji z elektroměru. I proto výslovně uvádíme, že hodnoty ve statistikách jsou pouze orientační. Statistiky jsou tak pouze určitým vodítkem pro uživatele, vývojově byly do všech příslušných typů Wattrouterů přidány až později. Měřicí a regulační algoritmy vznikly mnohem dříve.

Určitého zlepšení lze přesto dosáhnout experimentováním s kalibrací měření proudů ve Wattrouteru. Kalibraci lze provést pro všechny měřicí vstupy (IL...) změnou hodnoty Převodní poměr externích MT, např. na 10:9, pokud Wattrouter obvykle měří menší hodnoty výkonů než odpovídá skutečnosti. Nebo opačně, např. 9:10, pokud měří větší výkony než ve skutečnosti.

To je běžný provozní stav. Příčiny se liší dle typu FVE (tento popis je platný jen pro námi předepsaná, resp. doporučená zapojení):

 • U klasické FVE je použitý střídač bez baterie a bez vlastního měřidla přetoku. Tedy střídač zobrazí jen celkovou výrobu. Wattrouter zobrazuje jen přetok do sítě. Přetok do sítě měřený WATTrouterem se pak musí rovnat celkové výrobě FVE minus spotřeba doma včetně reálné spotřeby spotřebičů připojených k WATTrouteru.
 • U hybridní FVE je použitý střídač s baterií a vlastním měřidlem přetoku (smartmeter). WATTrouter je obvykle umístěn jinde než tento smartmeter (viz zde (obrázek dole)). Střídač v tomto případě bude zobrazovat jiné hodnoty přetoku do sítě než WATTrouter. Přetok do sítě měřený WATTrouterem se pak musí rovnat přetoku do sítě měřenému smartmetrem střídače minus reálná spotřeba spotřebičů připojených k WATTrouteru.
 

Obecně platí, že měří-li WATTrouter správně spotřebu (výkony tepelných spotřebičů k němu připojených), je přístroj v pořádku a bude pracovat správně.

To je normální stav, pokud se jedná o sporadický výskyt zejména těchto chyb:

1.10.23 10:00:36: [Upozornění] Komunikační protokol SOLAR controls říká: Chyba protokolu: Nelze číst data ze zařízení LAN (IP:192.168.2.200,port:50000)!

V případě rozhraní ethernet je regulátor schopen zpracovat jen určité množství příchozích zpráv (paketů) za časovou jednotku. Výskyt chyb se zvyšuje, je-li ethernetové rozhraní zatíženo ještě další komunikací. Je-li aktivní například ještě komunikace S-CONNECT nebo MODBUS TCP, pak budou chyby ještě častější. Log wattconfigu tak slouží mj. i k vizuální indikaci, zda komunikace s přístrojem ještě funguje obstojně (cca do 15 chyb za minutu) nebo už je přetížena.

Zvýšený výskyt chyb může souviset i s vytížením lokální sítě. Záleží také na počtu paketů typu broadcast v lokální síti, které regulátor musí přijmout a zatěžuje ho to. Některé služby/programy na PC je vysílají periodicky a často. Je vhodné použít např. program Wireshark a případně zakázat ty služby, které „spamují“ do lokální sítě tyto pakety. Pro případnou optimalizaci provozu lokální sítě kontaktujte odborníka na IT a sítě.

V případě rozhraní USB chyby mohou signalizovat rušení komunikace, zejména pokud je použitý dlouhý kabel.

Je-li výskyt chyb velmi častý bez zjevné příčiny, a komunikace je evidentně přetížena nebo dokonce nefunkční, může být poškozeno příslušné komunikační rozhraní USB/ethernet. V tomto případě kontaktujte naši technickou podporu.

Přímo jej nepodporuje, vzhledem ke značným nárokům na odrušení. Vzniklé vysokofrekvenční rušení může být velmi výrazné i při použití odrušovacích prvků. Na trhu existují polovodičová relé určená pro okamžité spínání (a tedy fázové řízení), která jsou ovládána signálem 0-10V. Nabízí se tedy jejich připojení k SSR výstupům nastavených do režimu PWM přes převodník PWM/0-10V. Toto řešení nemáme sami dosud ověřené, takže nelze sdělit podrobnější informace o vhodných SSR a nezbytných odrušovacích filtrech.

WATTrouter Mx:

 • Vylepšování statistik s využitím integrované SD karty (aktuálně probíhá vývoj).
 • Další vylepšování podle majoritních potřeb zákazníků.
 

WATTrouter ECO:

 • Další vylepšování podle majoritních potřeb zákazníků.
 • Možnosti dalšího vývoje omezeny z důvodu vyčerpání dostupné programové i konfigurační paměti.
 

WATTrouter M:

 • Aktuálně nejsou v plánu žádná vylepšení.
 • Možnosti dalšího vývoje omezeny z důvodu vyčerpání dostupné programové i konfigurační paměti.
 

WATTrouter CWx:

 • Vývoj byl ukončen, nebudou vydávány žádné aktualizace.
 

Ovládání WATTrouteru, možnosti datového propojení

Ano lze. Připojení přes USB je základní možností připojení u všech modelů a připojení se provede buď přiloženým USB kabelem nebo libovolným jiným vhodným USB kabelem. V PC musí být nainstalován ovladač USB připojení, který se u OS Windows 8 a novějších nainstaluje automaticky, je-li PC zároveň připojeno k internetu. Ovladač lze případně stáhnout z této stránky a instalovat ručně. Je-li ovladač úspěšně instalován, zobrazuje se ve správci zařízení OS Windows v kolonce Porty (COM a LPT) položka USB Serial Port (COMxx) (tato položka se ve správci zařízení zobrazuje jen při připojeném USB kabelu od WATTrouteru). Pak stačí v softwaru WATTconfig zvolit správný port (v okně Nastavení ovladače rozhraní USB/COM).

Nelze-li ovladač nainstalovat, nebo se instalace neprovede správně, a to ani opakovaně, obraťte se na odborníka na IT a počítače, který by měl umět pomocí diagnostických nástrojů problém odstranit.

Není-li připojení funkční ani při správné instalaci ovladače, obraťte se na naši technickou podporu.

Ano lze. U modelů s rozhraním ethernet (M, Mx) se použije libovolný router nebo switch a připojení se provede obyčejným UTP kabelem - typicky CAT5e. Aby připojení fungovalo správně, je nutné správně nastavit IP adresu WATTrouteru tak, aby odpovídala síťové masce lokální sítě, nebo aktivovat protokol DHCP dle návodu. Je možné i přímé propojení s PC kabelem bez použití routeru/switche. Připojení se opět provede obyčejným UTP kabelem (není nutné použít křížený kabel). V PC je pak nutné ručně nastavit IP adresu tak, aby odpovídala nastavené síťové masce ve WATTrouteru (tedy je-li IP WATTrouteru např. 192.168.2.200 a maska 255.255.255.0, nastavíme v PC třeba 192.168.2.1 a samozřejmě stejnou masku). Je-li vše správně nastaveno, pak stačí v softwaru WATTconfig zvolit IP adresu WATTrouteru (v okně Nastavení ovladače rozhraní LAN/UDP).

U modelů bez tohoto rozhraní (CWx, ECO) je postup složitější. Je nutno použít převodník ethernet-USB, který zajistí vzdálené připojení USB zařízení přes rozhraní ethernet. K monitoringu u těchto typů můžete využít námi testovaný typ Silex SX-3000GB nebo jeho novější náhradu SX-DS-700 - převodník lze zakoupit např. na papouch.com. Tento převodník poskytuje základní monitoring uvnitř domácí nebo firemní sítě. Je-li vše správně nastaveno, pak stačí v softwaru WATTconfig zvolit příslušný virtuální sériový port vytvořený softwarem SX Virtual Link.

Podle informací od našich zákazníků lze pro vzdálené připojení k USB WATTrouteru použít i levnější zařízení Mikrotik s RouterOS a USB portem, která ale vyžadují odborné nastavení - jen pro experty na RouterOS, viz https://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage.

Není-li připojení funkční, obraťte se na odborníka na IT a počítačové sítě, který by měl umět pomocí diagnostických nástrojů problém odstranit.

Ano lze, ačkoli funkce WIFI není přímo podporována v žádném z našich přístrojů.

U modelů s rozhraním ethernet (M, Mx) se použije prakticky libovolný WIFI extender s ethernet portem (vyzkoušeny máme např. TP-Link TL-WA855RE, D-Link DAP-1325, STRONG 300 v2). Tento extender standardně nakonfigurujeme pro použití podružné WIFI sítě, tu ale nepoužijeme (pokud tedy zároveň nepotřebujeme prodloužit dosah stávající WIFI) a použijeme jen síťový port. Podružnou WIFI lze většinou vypnout v nastavení extenderu. Alternativou je také použití podružného WIFI routeru s funkcí Bridge with AP (toto podporuje např. router TP-Link WR743ND). Je-li vše správně nastaveno, pak stačí v softwaru WATTconfig zvolit IP adresu WATTrouteru (v okně Nastavení ovladače rozhraní LAN/UDP).

U modelů s rozhraním USB (CWx a ECO) to vyžaduje prodloužení USB přes WIFI, např. SX-DS-700AN. Je-li vše správně nastaveno, pak stačí v softwaru WATTconfig zvolit příslušný virtuální sériový port (vytvořený softwarem SX Virtual Link).

Není-li připojení funkční, obraťte se na odborníka na IT a počítačové sítě, který by měl umět pomocí diagnostických nástrojů problém odstranit.

Jelikož přímo v rozvaděči obvykle nebývá dostatečná síla WIFI signálu, nebo může docházet k častému zarušení, umístěte dané zařízení pokud možno mimo rozvaděč.

Mějte také na paměti, že připojení síťovým kabelem bude vždy nejspolehlivější, doporučujeme tedy zavést kabel ethernetu do rozvaděče spíše než použití WIFI.

Nelze, funkce Bluetooth není podporována v žádném z našich přístrojů.

U modelů s rozhraním ethernet (M, Mx) ano. Je ale potřeba mít veřejnou IPv4 a nastavit v routeru směrování portů v souladu s návodem. Doporučujeme použít pevnou veřejnou IP, ale není to nutné. Je-li pořízení pevné veřejné IP nákladné, postačí v nouzi i dynamická veřejná IP, která se nemění příliš často. Někteří operátoři poskytují dynamickou veřejnou IP standardně, resp. je přidělena z historických důvodů. Pak tuto dynamickou IP různě často mění (např. při každém výpadku elektřiny). Připojení s dynamickou veřejnou IP si tedy musíte vždy dlouhodobě ověřit na Vaší instalaci.

V poslední době stále častěji operátoři poskytují v rámci standardních služeb pouze neveřejnou IPv4, čímž řeší globální nedostatek těchto adres (IPv6, které to mělo původně řešit, bylo navrženo opravdu špatně, takže ho stejně skoro nikdo nepoužívá). S touto neveřejnou IPv4 se nelze připojit přímo k regulátoru z internetu a je pak nutné to řešit například přes VPN. Různé návody k tomu lze najít opět na internetu. I řešení přes VPN se ale zpravidla neobejde bez měsíčních poplatků, takže nejlepší je skutečně přiobjednat vlastní pevnou IPv4.

Poslední alternativou je zobrazení webového rozhraní v prohlížeči na stále zapnutém domácím serveru, kterým může být například minipočítač Raspberry PI. K tomuto minipočítači se pak můžete připojit z Internetu pomocí některé služby vzdálené správy pro počítače (např. Anydesk). Tímto způsobem ovšem nelze zvenčí použít vestavěné protokoly regulátoru (XML, MODBUS), takže se ani nelze připojit k regulátoru pomocí mobilní aplikace.

Přístroje WATTrouter podporují pouze IPv4. Pokud nedisponujete veřejnou IPv4, ale pouze IPv6, pak může být směrování portu složitější. Připojení z Internetu také nemusí být vůbec možné, resp. může vyžadovat použití jiného routeru, popř. dodatečného hardwaru. Pokud si nevíte rady, vždy kontaktujte odborníky na počítačové sítě.

Poznámka: Některá podobná zařízení (např. IP kamery) je možné sledovat z internetu pomocí tzv. cloudového řešení jejich výrobce. V tomto případě není potřeba pevná IPV4 ani VPN apod. Toto řešení dosud nemáme k dispozici.

Přístroje s rozhraním ethernet umožňují dvojí druh připojení - přes webové rozhraní pomocí protokolu HTTP a dále přes aplikaci WATTconfig pomocí neveřejného speciálního protokolu na bázi UDP. Každá změna nastavení je chráněna přístupovými údaji, navíc pro každý typ připojení lze nastavit port, na kterém bude přístroj naslouchat. Přístup k zařízení je tedy dostatečně zabezpečen vzhledem k povaze a funkci zařízení. Vyšší stupeň zabezpečení (protokolem HTTPS používaným pro internetové bankovnictví apod.) není s ohledem na hardwarové vybavení přístroje možný. Chcete-li mít jistotu, že do přístroje nebude učiněn neoprávněný přístup zvenčí, nikdy nikomu nesdělujte vaše přístupové údaje a veškeré změny nastavení provádějte pouze v rámci lokální sítě.

Ano lze. Pro všechny modely jsou k dispozici desktopové aplikace WATTconfig pro OS Windows, pro modely ECO, M a Mx i pro OS Linux a macOS. Všechny desktopové aplikace fungují pouze pro IBM kompatibilní 64bitovou hardwarovou platformu x86-64 (popř. u starších verzí aplikací pro 32bitovou platformu x86).

Pro ostatní operační systémy a hardwarové platformy tyto aplikace dostupné nejsou (a nebudou) a u těchto zařízení je možno sledovat a ovládat přístroj pouze pomocí webového rozhraní. Chcete-li na jiných platformách přesto použít desktopové aplikace WATTconfig, pak musíte použít virtualizaci nebo emulátor. Používáte-li například počítač na platformě Windows ARM, pak použijete postup podle tohoto odkazu. V linuxovém prostředí na platformě ARM použijete Wine (v něm spouštíte Windows aplikaci) nebo Box64 (v něm spouštíte Linux aplikaci). Všechny tyto emulátory ovšem mohou mít problém s ovladači USB a obecně s připojením USB k regulátoru.

U modelů s rozhraním ethernet toto lze pomocí webového rozhraní, dále existují samostatné aplikace pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Pro ostatní operační systémy tyto aplikace dostupné nejsou (a nebudou) a u těchto zařízení je možno sledovat a ovládat přístroj pouze pomocí webového rozhraní.

Ano. Tyto poptávky dostáváme cca. od září 2022 z důvodu vysokých cen elektřiny a velké fluktuace cen na trhu. Ve spolupráci s firmou ENcontrol jsme pro tento účel připravili nástavbový řídicí modul SpotProcessor, který běží na platformě Raspberry Pi a komunikuje s WATTrouterem Mx přes protokol MODBUS TCP, tedy přes síť WIFI a ethernet. Funkce tedy není (a nikdy nebude) dostupná v samotném WATTrouteru Mx, ale je nutné použít tento externí modul. Modul SpotProcessor je použitelný jen ve spotovém tarifu v ČR. Modul automaticky načítá aktuální ceny elektřiny z portálu OTE a poté wattrouteru sdělí, které výstupy má sepnout (vynutit jejich sepnutí) či naopak blokovat.

Ano lze. Pro novější modely Mx a ECO nabízíme vlastní rozšíření o bezdrátovou komunikaci - moduly SC_Gateway, SC_Router a bezdrátové spínací zásuvky.

Bezdrátové zásuvky českého výrobce ENcontrol s.r.o. v současné době umí spínat zátěž v režimu relé, v souladu s uživatelskou příručkou. Režim plynulé regulace bojlerů a tepelných čerpadel je nutné řešit pomocí samostatného regulátoru ECO doplněného o modul SC-Router.

Námi dodávané bezdrátové moduly na platformě Jennic, tedy bezdrátové zásuvky i modul SC-Router pracují do vzdálenosti zhruba 20 m od regulátoru vybaveného rozhraním SC-Gateway. Typicky budou tedy fungovat v rámci rodinného domku. Mezi oběma prvky ale nesmí být silné zdi nebo železobetonový strop nebo jiné konstrukční prvky bránící šíření signálu (vícepodlažní RD). Dosah je tedy podobný jako u běžného WIFI routeru. V případech, kdy není možno se připojit k regulátoru v daném místě, je nutno dokoupit samostatný rádiový opakovač (repeater) od výrobce ENcontrol s.r.o., případně další bezdrátový prvek (např. další bezdrátovou zásuvku). Každý bezdrátový prvek zároveň s funkcí koncového spínače slouží i jako rádiový opakovač příkazů pro jiné bezdrátové prvky, a tedy čím více těchto bezdrátových prvků v daném objektu použijeme, tím širší je oblast pokrytí radiovým signálem. Opakovač vždy umístíme tak, aby byl spolehlivě v dosahu regulátoru s modulem SC-Gateway i koncového bezdrátového prvku, tedy někde mezi nimi. Samostatný rádiový opakovač nedodáváme, informace a možnost objednání viz zde.

Námi dodávané bezdrátové zásuvky na platformě WIFI pracují do vzdálenosti zhruba 30 m od nejbližšího přístupového bodu (WIFI routeru nebo repeateru).

Pozn.: Dosah některých bezdrátových systémů je vyšší, ale tyto obvykle fungují na nižších frekvencích (868 MHz apod.) a jsou výkonnější. Bezdrátový systém výrobce ENcontrol funguje na frekvenci 2,4 GHz s velmi malým vyzařovacím výkonem a v maximální možné míře tak redukuje radiosmog v místě instalace.

WATTrouter je navržen bez displeje a bez ovládacích tlačítek kvůli maximálnímu možnému snížení prodejní ceny a zvýšení vaší návratnosti. Regulátor je bezúdržbový, nastaví se zpravidla jednou a pak pouze v případě překonfigurace vašich spotřebičů. Funkce je indikována několika LED. Nastavení z PC popř. z mobilního telefonu je navíc velmi komfortní.

U modelů s rozhraním ethernet je integrované webové rozhraní, které lze zobrazit na každém smartphonu nebo tabletu, kde lze spustit internetový prohlížeč. Ovládání přímo na regulátoru je tedy prakticky zbytečné.

Podpora protokolů závisí na konkrétním modelu WATTrouteru. Podporovány jsou tyto protokoly:

 • Neveřejný protokol pro komunikaci s příslušným softwarem WATTconfig na lince USB, popř. linkách ethernet nebo RS485, pokud jimi disponují. Tento protokol podporují všechny typy wattrouterů.
 • Neveřejný protokol S-CONNECT pro komunikaci mezi přístroji na lince ethernet a bezdrátové architektuře (SC-Gateway atd.). Tento protokol podporuje pouze WATTrouter ECO, M a Mx.
 • Veřejný protokol HTTP/XML na lince ethernet. Tento protokol podporuje pouze WATTrouter M a Mx.
 • Veřejný protokol MODBUS TCP na lince ethernet. Tento protokol podporuje pouze WATTrouter M a Mx.
 • Veřejný protokol MODBUS RTU na lince RS485. Tento protokol podporuje pouze WATTrouter Mx.
 

Ano máme.

Viz například naše referenční instalace, kde přímo v akci uvidíte možnosti propojení regulátorů WATTrouter Mx a Heating Control.

Dále viz informační stránka o protokolu, kde je uveden příklad propojení regulátorů WATTrouter Mx a WATTrouter M.

Ano máme. Příklady komunikace jsou uvedeny přímo v návodu k danému přístroji v rámci popisu této komunikace.

Ano máme. Viz informační stránka o protokolu, kde je uveden příklad připojení k programu Modbus Poll.

Nepodporuje. Máme vlastní protokol S-CONNECT, který se pro tyto účely dokonale hodí. Plánujeme však vytvořit hardwarový most pro připojení zařízení komunikujících prostřednictvím jiných IoT protokolů.

Ano lze. Máte-li k dispozici nadřazený systém, který disponuje rozhraním ethernet popř. RS485 a příslušným komunikačním protokolem (např. MODBUS), můžete v něm implementovat dotazy popsané v příručce k modelům, které také disponují rozhraním ethernet, popř. RS485.

U modelů bez rozhraní ethernet a RS485 (WATTrouter CWx a ECO) toto není možné.

Ano lze, avšak pouze u modelů s rozhraním ethernet popř. RS485, tedy WATTrouter M a Mx. Propojení se realizuje pomocí protokolu MODBUS, podrobněji viz zde. Máte-li

U modelů bez rozhraní ethernet a RS485 (WATTrouter CWx a ECO) toto není možné.

Nelze a ani do budoucna neplánujeme připojení byť jen k několika konkrétním typům střídačů. WATTrouter funguje nezávisle na daném typu střídače. Někteří výrobci konkurenčních regulátorů podobných WATTrouteru se snaží zavádět datovou komunikaci s konkrétními typy střídačů, např. pro zjištění dat o výrobě nebo stavu nabití baterie. Nepodporujeme tuto filozofii zejména z toho důvodu, že výrobců a typů střídačů je velké množství. Každý výrobce používá jiný komunikační protokol, popř. v případě komunikačního protokolu MODBUS pak jinou mapu registrů. Není v praxi možné podporovat všechny výrobce a typy. I s jedním konkrétním typem střídače může být do budoucna obtížná údržba takového datového propojení, pokud například dojde k aktualizaci firmwaru střídače a změnám v komunikačního protokolu.

Kompatibilita s elektroměry (podle legislativy v ČR)

WATTrouter lze v každém případě zapojit tak, aby byl kompatibilní s jakýmkoli čtyřkvadrantním elektroměrem klasické konstrukce, který vyhovuje normě EN 62053.

Ano lze. U těchto elektroměrů nedochází k sečtení výroby a spotřeby ze všech fází a jednotlivé fázové vodiče se posuzují samostatně. Viz citace z vyhlášky č. 82/2011, §5 odst.2 (navazujícím předpisem je vyhláška č. 359/2020 Sb., $11 odst.3-5): Při asymetrickém toku elektrické energie v třífázové soustavě se vyhodnocují směry toku energie v jednotlivých fázích u nově zřizovaných nebo rekonstruovaných odběrných míst. Asymetrickým tokem se zde rozumí stav, kdy do jedné fáze dodáváte elektřinu a z druhé ji ve stejném okamžiku odebíráte. Pokud Váš elektroměr už je naprogramován podle nové vyhlášky, je nutné nastavit regulační režim oddělených fází (viz. uživatelský manuál), jinak WATTrouter nebude pracovat správně. Ve fázích, na které nejsou připojeny střídače, bohužel nelze v tomto režimu vlastní spotřebu nijak regulovat, proto je vhodné výkonné spotřebiče zapojit na ty fáze, kde jsou připojeny střídače. Je nutné dbát na soudobost příkonů i na to, které spotřebiče se převážně spínají přes den a které spíše večer.

Nastavení vašeho elektroměru by vám měl sdělit váš distributor či prodejce elektřiny. Pokud toho nebude schopen, lze jej krátkodobě otestovat např. tím, že budete elektřinu odebírat převážně ze 2 fází a dodávat do fáze třetí. Podle statistik výroby (data ze střídače) a čítačů v elektroměru pak lze jednoduše zjistit, zda elektroměr provádí součet výroby/spotřeby všech fází nebo posuzuje každou fázi samostatně.

V současné době (2020 a později) by již měly být všechny elektroměry v ČR vyměněny, to znamená nelze nadále používat součtový režim.

Navržené proporcionální řízení triaků a SSR spínaných v nule produkuje kromě základní frekvence produkuje hlavně harmonické blízké této frekvenci (subharmonické). Regulace neprodukuje stejnosměrnou složku. Vyšší harmonické jsou v souladu s EN 61000-3-2. Elektroměr klasické konstrukce, který vyhovuje normě EN 62053, musí odpovídat požadavkům dle odst. 8.2 pro zkoušky přesnosti za přítomnosti harmonických složek proudu. Elektroměry obvykle obsahují specializované obvody, které zajišťují měření, digitalizaci a výpočet okamžitých i efektivních hodnot proudů a napětí ze všech tří fází. Pro ukazatele výroby a spotřeby jsou směrodatné efektivní hodnoty činného výkonu. Vzhledem k tomu, že pro výpočet ustálené efektivní hodnoty činného výkonu je u zmíněných obvodů zapotřebí cca. 900ms, lze k řízení výkonu ohmického spotřebiče použít synchronní řízení, při kterém lze vynechat i poměrně velký počet půlvln. Proto i při nízkých stupních výkonu triaku při malém výkonu FVE a výkonovém spotřebiči zapojeném na tento triak nedochází k jevu, že by elektroměr při sepnutých půlvlnách změřil spotřebu ze sítě a při nesepnutých půlvlnách naopak přetok do sítě.

Jako v téměř každém technickém oboru existuje i vývoj v oblasti měření elektrické energie (pěkně zpracované shrnutí dosavadního vývoje viz zde). Z předchozích odstavců je patrné, že spínací režimy, které fungují na principu rychlého střídání odběru a dodávky (naše sychronní regulace i zde zmíněná fázová regulace), využívají benevolentního, resp. de facto chybného měření elektřiny stávajícími typy fakturačních čtyřkvadrantů. V zásadě statické elektroměry dosud fungovaly jako staré mechanické indukční (kotoučkové) elektroměry, u nichž při ustáleném stavu řízení wattrouterem kotouček stál, nebo slabě vibroval. Tedy měřil v podstatě také chybně, protože kotouček také nestačil rychle reagovat na rychlé střídání odběru a dodávky. Dosavadní statické elektroměry fungují podobně, jako staré kotoučkové elektroměry, tedy vykazují určitou setrvačnost.

Do budoucna nelze vyloučit inovaci čtyřkvadrantních elektroměrů, které budou umět rychleji reagovat na tyto změny a dokážou přesněji změřit rychlé změny toku energie. Zatím se tak nestalo, ale určité náznaky existují v podobě různých studií na toto téma, které lze veřejně dohledat. Jednalo by se o zásadní změnu v principu měření elektrické energie. V ČR jsme se již dočkali jedné zásadní změny, a tou byla právě změna měření z celkového salda ze všech 3 fází na měření po fázích. Není tedy vyloučena ani výše uvedená inovace čtyřkvadrantních elektroměrů.

Každá tato změna sice možná zlepšuje provozní parametry distribuční sítě, ale velice komplikuje využívání paralelně přifázované FVE, zejména je-li nutné ji využívat pro vlastní potřebu a omezit dodávku přebytků do sítě. Prodražuje to celé technické řešení elektrárny.

Dojde-li k inovaci čtyřkvadrantů, jak z toho ven? Je jasné, že u WATTrouterů už nepůjde používat režim plynulé regulace, tedy regulace, která funguje na principu synchronního řízení výkonu ohmické zátěže. Nepůjde použít ani fázové řízení, protože i to z principu funguje na rychlém střídání dodávky a odběru. Tyto regulace mohou ztratit účinnost úplně, nebo jen zčásti. Spínání spotřebičů tak bude nutné zajistit pouze v režimu relé a nebo v režimu řízení vhodných spotřebičů signálem 0-10V, tedy spotřebičů s vestavěným měničem, který bude mít sinusový odběr. V režimu relé pak bude ideální volbou kaskádní spínání vícero spotřebičů s malými jmenovitými příkony, např. topnými prvky o příkonu do 500W. I k tomu se budou hodit SSR spínaná v nule, protože zajistí sepnutí i vypnutí spotřebiče v nule a navíc spínání nebude slyšitelné.

To záleží na konkrétním typu elektroměru. Starý mechanický kotoučkový elektroměr obvykle funguje bez problému, kotouček při regulaci slabě vibruje nebo stojí. U nového elektronického (statického) elektroměru záleží vždy na algoritmu zpracování měřených hodnot okamžitých výkonů, ale v drtivé většině případů tento elektroměr měří přebytky do sítě stejně jako spotřebu ze sítě a vše načte do registru spotřeby. V ČR se tyto elektroměry u instalací FVE nepoužívají, resp. jsou vždy měněny za čtyřkvadrantní typy.

Zpětné vlivy na distribuční síť popř. ostatní spotřebiče

Je-li WATTrouter zapojen v souladu s návodem k instalaci a obsluze, pak se lze setkat pouze s rychlými změnami napětí v síti, tzv. flikrem.

Flikr je způsoben použitým způsobem spínání triaků a SSR. Výkon tepelného spotřebiče je tímto řízením modulován na principu vynechávání síťových sinusových půlvln, a toto způsobuje rychlé změny napětí v síti.

Velmi podobný způsob se využívá i v případě moderních elektronicky řízených tepelných spotřebičů (např. průtokové ohřívače).

Řízení použité ve WATTrouteru vyhovuje přísným kritériím norem EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3 a za předpokladu rozumného užití a korektního nastavení WATTrouteru je tento zpětný vliv na síť minimální.

Opatření ke snížení flikru viz níže.

Je-li WATTrouter zapojen v souladu s návodem k instalaci a obsluze, pak se lze setkat u citlivých osob pouze s rušivým vjemem rychlého blikání žárovek a zářivek.

To vzniká v důsledku rychlých změn napětí v síti, tzv. flikru. Opatření ke snížení flikru viz níže.

Jste-li osoba citlivá na rušivé světelné jevy (flikr), můžete i přes soulad řízení s normou EN 61000-3-3 pocítit důsledky flikru při plynulé regulaci výkonových záteží připojených na triakové/SSR výstupy. Regulace potlačuje projevy flikru v maximální možné míře, úplně je odstranit fyzikálně nelze. Vzhledem k tomu, že regulátor plynule reguluje pouze ve dne, kdy se zpravidla nesvítí, tyto jevy mají zjevně okrajový vliv (po setmění může být aktivní pouze režim CombiWATT popř. časový plán, kde lze nastavit plné sepnutí triaku/SSR, čímž je flikr zcela eliminován).

Obecná doporučení pro minimalizaci flikru při nastaveném režimu plynulé regulace jsou:

 • Užití zátěží <= 2kW, např. třífázové topné patrony s větším výkonem je vhodné rozdělit na jednotlivé výstupy WATTrouteru, v každém okamžiku plynule reguluje vždy jen 1 výstup (při regulaci v každé fázi zvlášť pak vždy 1 výstup na každé fázi). Čím menší zátěž použijete, tím nižší bude úroveň generovaného flikru. Optimální hodnota je 1-1,5kW při standardní impedanci sítě 0,47 Ohmů.
 • Kolonku Maximální příkon ve WATTconfig nenastavujte na hodnotu nižší než kolonka Připojený příkon, tak aby při plném vytížení byl výstup sepnut trvale.
 • Výkonnější zátěže připojujte na fázový vodič odpovídajícího průřezu a pokud možno bezprostředně za hlavním jističem. Větší průřez vodiče snižuje jeho impedanci. Úroveň flikru je přímo úměrná velikosti impedance fázového přívodu.
 • Výkonnější zátěže připojujte na fázový vodič, na který nejsou připojena žádná svítidla v často obývaných místnostech (zejména zářivky).
 • Zářivková tělesa, která svítí i ve dne popř. jsou často aktivní i tehdy, spínají-li triakové/SSR výstupy, zapojujte na fázové vodiče, které se neúčastní plynulé regulace.
 • Nelze-li flikr odstranit, nahraďte obyčejné žárovky nebo úsporné zářivky moderními LED svítidly, která jsou vůči rychlým změnám síťového napětí imunní (kvalitní typy se stabilizovaným zdrojem proudu), navíc mají mnohem delší životnost. Nelze-li svítidlo nahradit, je nutno použít pouze režim triakového/SSR výstupu ve funkci relé.
 

Je-li zjištěn nadlimitní dlouhodobý flikr Plt vaším distributorem (měřen dle normy EN 50160), pak je nezbytné provést tyto úpravy, z nichž některé jsou shodné s výše uvedenými:

 • Užití zátěží dle tabulky níže. Čím menší zátěž použijete, tím nižší bude úroveň generovaného flikru. Optimální hodnota je 1-1,5kW při standardní impedanci sítě 0,47Ω.
 • Kolonku Maximální příkon ve WATTconfig nenastavujte na hodnotu nižší než kolonka Připojený příkon, tak aby při plném vytížení byl výstup sepnut trvale.
 • Je-li v místě připojení změřena vyšší impedance sítě (L+N) nežli normalizovaných 0,47 Ohmů, bude ve většině případů nutné jmenovitý příkon proporcionálně regulovaných zátěží dále úměrně snížit, případně opět použít režim triakového/SSR výstupu ve funkci relé, tak aby zpětné vlivy na síť nepřekračovaly normalizované meze. Naopak při nižší impedanci přívodního vedení lze bez problému připojovat úměrně výkonnější zátěže.
 • Nelze-li flikr odstranit, bude nutné použít pro uvedenou zátěž spínání ve funkci relé.
 

Výpočet max. výkonu v závislosti na impedanci sítě lze provést podle následující tabulky:

Impedance sítě (L+N, 230 VAC)Absolutní hodnotaMax. dovolený 1f příkon, plynulá regulace SSR
0,8 + j0,5 Ω0,94 Ω1 kW
0,6 + j0,37 Ω0,70 Ω1,3 kW
0,4 + j0,25 Ω (norma DS)0,47 Ω2 kW
0,23 + j0,15 Ω0,27 Ω3 kW
0,15 + j0,10 Ω0,18 Ω4 kW
0,08 + j0,05 Ω0,09 Ω6 kW

Poznámka: Hodnoty uvedené v této tabulce vychází z měření dlouhodobého flikru Plt u naší regulace podle EN 61000-3-3. V praxi se při měření kvality sítě dle EN 50160 projevují i jiné vlivy a spínání dalších spotřebičů, nejen těch připojených k Wattrouteru. Tyto se rovněž započítávají do výsledného dlouhodobého flikru. Je proto doporučeno uvedená maxima dále snížit až na 3/4, tedy v případě normalizované impedance 0,47Ω použít max. zátěž 1,5kW.

Obchodní informace

Tabulku s výší recyklačních příspěvků naleznete v odkazu na této stránce. Recyklační příspěvek je také uveden v souhrnu vaší objednávky a dále i na faktuře, v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Recyklační příspěvky účtujeme pouze pro dodávky v rámci ČR.

Tabulku s HS kódy naleznete v odkazu na této stránce.