Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Regulátory Heating Control

Regulátory Heating Control jsou určeny pro řízení vícezdrojového vytápění akumulační nádrže a řízení odběrů tepla z této nádrže. Po správné instalaci a nastavení tyto regulátory efektivně regulují vytápění vašeho domu, ohřev TUV, vytápění vašeho bazénu a další. Tyto regulátory umí komunikovat s WATTroutery M/Mx a zajistí vám dokonale sladěnou kombinaci řízení podle potřeby vytápění i podle přebytků z fotovoltaické elektrárny.

Ilustrační schéma systému, klikněte pro zvětšení