Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace
 
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

nepřihlášen

Zaregistrovat se | Zapomenuté heslo...

 
Aktuality

Přídělový systém dodávek

16.1.2023
Vážení zákazníci, z důvodu vysoké poptávky jsme od 9.1.2023 zavedli přídělový systém pro naše nejvíce objednávané produkty. Více informací o tomto způsobu nákupu naleznete zde.

Provoz o svátcích

19.12.2022
Vážení zákazníci, naše firma bude od 21.12.2022 do 2.1.2023 uzavřena a v této době nebudeme přijímat žádné objednávky na zboží z našeho sortimentu. Poslední expedice v tomto roce bude probíhat 20.12. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a uspořených kilowatthodin s našimi přístroji!

Informace o dodání Wattrouterů

16.9.2022
Vážení zákazníci, vzhledem k prohlubující se krizi na trhu elektronických součástek jsme neustále nuceni omezovat naši výrobu.

Pro aktuální informace ohledně stavu výroby a předpokládaného naskladnění viz tato stránka.

Prosíme nedotazujte se individuálně na dostupnost, neboť podrobnější informace nemáme k dispozici. Tyto dotazy nebudeme zodpovídat.

Změna instalačních krabiček

4.9.2022
Vážení zákazníci, vzhledem k lepší dostupnosti dodáváme od 22.8.2022 některé série našich regulátorů v mírně odlišných instalačních krabičkách, které jsou funkčně zcela shodné s původními, pouze jsou designově mírně odlišné - nemají spodní ostrou hranu. Velikost zástavby v rozvaděči, tj. počet modulů a další parametry, se tímto nemění. Absence spodní ostré hrany dále objektivně usnadní i montáž regulátoru v rozvaděči.

Dočasné uzavření servisu

23.8.2022
Vážení zákazníci, upozorňujeme, že v době od 1.9.2022 do 11.9.2022 bude naše servisní oddělení v Plzni z technických důvodů uzavřené. Prosíme, nezasílejte nám v této době servisní zásilky, nebudou moci být doručeny.
 

Heating Control FAQ

Na této stránce si můžete zjistit odpovědi na nejčastější dotazy týkající se regulátoru Heating Control a obecné otázky regulace vícezdrojového vytápění.

Kdy se vyplatí pořídit si systém s vícezdrojovým vytápěním?

Vždy tehdy, chcete-li souběžně používat více zdrojů tepla a/nebo více odběrů tepla. Zdrojem tepla může být tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo krbová vložka, ale také třeba solárně termický okruh nebo fotovoltaická elektrárna v režimu řízení přebytků WATTrouterem. Odběrem tepla je typicky ohřev TUV, vytápění domu, vytápění bazénu apod.

Tento systém je vhodný i tehdy, chcete-li jen vytápět dům a ohřívat užitkovou vodu a to jen jedním zdrojem vytápění, typicky tepelným čerpadlem. Takový systém vícezdrojového vytápění je velice jednoduchý, plně konkurenceschopný a navíc připraven pro pozdější rozšíření.

Kdy se vyplatí vůbec o něm z ekonomického hlediska uvažovat?

Vždy tehdy, chcete-li vyměnit technické zařízení k vytápění a ohřevu TUV a chcete-li současně snížit náklady na vytápění a ohřev TUV ve vašem domě. Typicky se jedná o souběh řešení vysokých nákladů na vytápění plynem a výměnu starého bojleru, již nemůžete nebo nechcete neustále nosit uhlí do vašeho kotle atd. Zároveň uvažujete o tom, že chcete nebo budete chtít využít k ohřevu TUV a přitápění i energii slunce.

Jaké jsou výhody tohoto řešení?

Do akumulační nádrže lze zavést více zdrojů tepla, čímž můžete velmi efektivně reagovat na výkyvy cen jednotlivých druhů energií.

Jednotlivé zdroje vytápění lze různě kombinovat, využíváte je tehdy, jsou-li podmínky pro jejich efektivní provoz. Typickou kombinací je tepelné čerpadlo a kotel na dřevo/plynový kotel. Tepelné čerpadlo použijete jako primární zdroj tepla a kotel na dřevo/plynový kotel použijete v mrazivých dnech, kdy účinnost tepelného čerpadla klesá.

Další nespornou výhodou je modularita, tedy že sestavujete celý systém z bloků různých výrobců, které mají jasně definovaná rozhraní a jsou navzájem zaměnitelné. Nejste tedy závislí na jednom dodavateli drahé sestavy, typicky sestavy tepelného čerpadla. Pokud vám přestane vyhovovat například venkovní jednotka, vyměníte ji za jinou s rozhraním 0-10V, přičemž ostatní komponenty (akumulační nádrž, řízení Heating Control, oběhové čerpadlo topení atd.) vám zůstávají. To samé platí s ostatními komponentami. Výměna pro vás bude představovat jen zlomek nákladů, které byste jinak museli zaplatit při výměně tepelného čerpadla dodávaného jako celek.

Je to důležité i proto, že jednotlivé komponenty systému mají různě dlouhou životnost. Například kvalitní akumulační nádrž vydrží i více než 25 let, venkovní jednotku budete muset vyměnit obvykle jednou za 10-12 let.

Další výhody vyplývají z odpovědí uvedených níže.

Jaké jsou nevýhody tohoto řešení?

Prakticky jedinou nám známou nevýhodou je hlučnost venkovní jednotky tepelného čerpadla. Tato záležitost se ale týká prakticky všech vzduchových čerpadel. Podrobněji k hlučnosti venkovní jednotky viz níže.

V určitých případech může dále vyvstat problém s prostorovou náročností akumulační nádrže (omezený prostor v technické místnosti apod.). Tento problém lze mnohdy řešit použitím menší akumulační nádrže.

Kolik peněz mi systém ušetří?

To závisí na skladbě zdrojů i odběrů tepla. Sestava podle naší referenční instalace uspoří přibližně 50% nákladů na energetické vstupy do RD, tedy konkrétně z ročních nákladů cca 60000 Kč za plyn a elektřinu majitel tohoto staršího nezatepleného RD bude nově ročně platit jen cca 31000 Kč, navíc efektivně využije energii z FV panelů na letní vytápění bazénu. Samotné náklady na vytápění klesnou na zhruba třetinu původních nákladů. Tímto systémem tak ušetříte značné finanční prostředky na nákupu energií i ve starších objektech, které z některých důvodů nelze zateplit nebo by zateplení bylo příliš stavebně komplikované a nákladné.

Jaká je návratnost vložené investice?

Pro nejjednodušší "minimální" instalaci (podrobněji opět viz popis naší referenční instalace) lze návratnost celé investice odhadnout na maximálně 7 let při výše uvedených úsporách. Vyjmeme-li z investice akumulační nádrž a ostatní komponenty, které mají velmi dlouhou životnost v řádu několika desítek let, případně je lze levně opravit, pak je návratnost možné stanovit na zhruba 3 roky (venkovní jednotka tepelného čerpadla a elektronické moduly řízení).

Kdo mi systém nainstaluje?

V současnosti jednáme s firmami v celé ČR a školíme montážní partnery. Máte-li zájem o stejnou případně obdobnou instalaci jako je naše referenční instalace a jste z okolí Plzně (dojezd do cca. 30 minut), pak nás kontaktujte. Tento systém Vám sami odborně nainstalujeme a zprovozníme.

Jaké komponenty budu potřebovat?

Základním stavebním kamenem je kvalitní akumulační nádrž. Další prvky závisí na volbě zdrojů a odběrů tepla z této nádrže.

Proč potřebuji (kvalitní) akumulační nádrž?

Kvalitní akumulační nádrž je potřebná z několika důvodů:

  • jakákoli potřeba akumulace tepla, zejména tepla vyrobeného sluncem.
  • akumulace tepla pro vytápění, přípravu TUV, popř. vytápění bazénu v jedné nádobě s kvalitní izolací pro maximální možnou redukci ztrát akumulovaného tepla.
  • jednoduchost topenářského zapojení bez řízených třícestných ventilů a problematického přepínání odběrů tepla.
  • obvykle velmi velké množství dostupné TUV, akumulační nádrž je zpravidla výrazně větší než běžný zásobník na TUV
  • absolutně zdravotně nezávadná příprava TUV v průtočném výměníku bez rizika množení bakterie Legionella. Výkon a parametry srovnatelné jen s výkonným průtokovým ohřívačem.
  • rychlé odmrazování venkovní jednotky bez nutnosti ochlazování radiátorů
 

Jak velkou akumulační nádrž mám zvolit?

Pro běžný rodinný dům obvykle postačí nádrž o objemu 600 až 900 litrů.

Jak by měla být akumulační nádrž vybavena?

Chcete-li realizovat komplexní systém, tedy vytápění níže uvedeným doporučeným typem tepelného čerpadla popř. dalšími zdroji tepla, ohřev teplé vody a případně ohřev bazénu, musí akumulační nádrž obsahovat v celém objemu topnou vodu a dále účinný výměník pro ohřev teplé vody (průtočný ohřev bez rizika množení bakterie legionella) a výměník pro ohřev tepelným čerpadlem v režimu přímé kondenzace. My sami máme zkušenosti a doporučujeme akumulační nádrž PAST výrobce Techtrans, ale lze použít i jiné nádrže, například nádrže OK term.

Jak dimenzovat vnitřní výměník pro přímou kondenzaci v nádrži

Instalujete-li systém s přímou kondenzací, vždy kontaktujte výrobce akumulační nádrže. Ten navrhne optimální skladbu výměníků pro danou venkovní jednotku.

Jakou skladbu zdrojů tepla mám zvolit?

V současné době se podle našich dosavadních zkušeností jeví jako nejlepší zdroj tepla tepelné čerpadlo v režimu přímé kondenzace do akumulační nádrže. Toto tepelné čerpadlo musí být externě řiditelné, ať už plynule (invertorové) nebo skokově (zapnutí a vypnutí). Externě plynule řiditelné invertorové tepelné čerpadlo má tu nespornou výhodu, že můžete řídit jeho výkon nejen v závislosti na potřebě vytápění, ale i podle přebytků z fotovoltaické elektrárny (WATTrouter). V současné době tento způsob řízení podle všeho umožňují pouze 2 výrobci: Fujitsu s řídicími moduly ATW a Mitsubishi pomocí řídicích desek PAC-IFxx. Vždy se jedná o tepelná čerpadla vzduch voda a použije se pouze venkovní jednotka s řídicím modulem. Režim přímé kondenzace do akumulační nádrže v případě správného řízení mírně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla (chladivo směrováno s minimálními ztrátami přímo do akumulační nádrže), vyrovnává teplotní skoky a akumulační nádrž také velmi dobře vykrývá požadavky tepla pro odmrazování venkovní jednotky bez nutnosti ochlazování radiátorů. V případě přímé kondenzace chladiva tepelného čerpadla v akumulační nádrži také nehrozí riziko zanášení kapilár deskového výměníku.

Dalšími zdroji mohou být kotle na pevná paliva (dřevo, peletky...), krbové vložky, solárně termický okruh nebo i plynový kotel. Kotle na pevná paliva se uplatní hlavně v mrazivých dnech, kdy účinnost vzduchových tepelných čerpadel klesá.

Jaké typy venkovních jednotek ze použít?

My sami máme prozatím zkušenost jen s jednotkou WOYA100LDT. Z logiky věci by tak měly fungovat všechny venkovní jednotky systému Waterstage (jednofázové i třífázové), které lze propojit s řídicími moduly UTI-INV-XX. Přesné info vám poskytnou zástupci společnosti Impromat Klima s.r.o.. Dále lze použít i venkovní jednotky Mitsubishi, např. řady Zubadan, které umožňují přímé řízení výkonu pomocí ovládacích desek PAC-IFxxxx.

Již mám jiné tepelné čerpadlo. Může se také použít v režimu vícezdrojového vytápění s akumulační nádrží?

Většinou to bohužel nebude možné nebo to nebude účelné. Vynecháte-li kondenzační výměník v akumulační nádrži a zavedete-li do akumulační nádrže topnou vodu z deskového výměníku tepelného čerpadla, musíte buďto topit na vyšší teplotu, abyste akumulační nádrž ohřáli i pro odběr TUV, nebo nebude mít smysl ani výměník na TUV a pak prakticky přicházíte o výhody spojené s užitím výše uvedených akumulačních nádrží. Vytápění na vyšší teplotu musí umožnit řízení tepelného čerpadla a musí to být spojeno s adekvátním řízením průtoku topné vody deskovým výměníkem, aby tepelné čerpadlo bylo provozováno v optimálním režimu. To bývá u stávajících systémů problém. Řízení těchto tepelných čerpadel také bývá okolnímu světu uzavřené, takže třeba nelze externě přímo řídit výkon těchto čerpadel podle přebytku fotovoltaické elektrárny. Chcete-li přesto použít vaše tepelné čerpadlo v režimu vícezdrojového vytápění, konzultujte tento záměr s výrobcem nebo dodavatelem vašeho tepelného čerpadla.

Lze použít i tepelné čerpadlo typu země-voda?

Bohužel nám není znám typ, který by umožňoval napojení chladivového okruhu do okruhu přímé kondenzace v akumulační nádrži, a patrně také ani jeden typ v současnosti neumožnuje externí plynulé řízení výkonu signálem 0-10V (nebo podobným). V současné době tedy nejspíše nepůjde efektivně použít žádné z těchto čerpadel, nicméně můžete opět konzultovat toto téma s výrobcem nebo dodavatelem zemního čerpadla.

Konkurenční tepelné čerpadlo se mi zdá lepší a levnější

Pak vám dodavatel nebo výrobce tohoto čerpadla zřejmě dosud nesdělil všechny nutné výdaje pro instalaci nebo přikrášluje jeho vlastnosti. Obvykle výrobci uvádějí pouze ceny venkovních a vnitřních jednotek, bez zásobníku TUV a bivalentního zdroje tepla a bez montážních prací. Tepelným čerpadlem s vnitřní jednotkou nikdy nedosáhnete takových vlastností, jaké nabízí systém s přímou kondenzací do akumulační nádrže. Vždy bude problematické časování přepínání mezi topným okruhem a zásobníkem TUV, cyklus odmrazování venkovní jednotky bude delší atp. Dále i když bude toto tepelné čerpadlo nabízet integraci s fotovoltaikou, bez akumulační nádrže nebudete moci teplo akumulovat na pozdější dobu a budete muset ihned přetápět dům.

Velcí výrobci tepelných čerpadel také obvykle vydělávají velké částky na vnitřních jednotkách a zejména na (někdy i chytrých) regulacích, regulaci ale lze pořídit za zlomek jimi uváděných cen. Například náš regulátor Heating control nabízí velmi sofistikovaný způsob řízení vícezdrojového vytápění za velice nízkou cenu v řádu několika tisíc korun. Se systémem vícezdrojového vytápění s akumulací tak investujete účelně a to především do kvalitní akumulační nádrže, která při správné instalaci vydrží několik desítek let.

Jaký bude topný faktor (COP) tohoto systému, pokud použiji venkovní jednotku s přímou kondenzací?

Zcela jistě lepší než topný faktor udávaný výrobcem venkovní jednotky, jelikož zahřáté páry chladiva stlačené kompresorem jsou směrovány přímo do kvalitně izolované akumulační nádrže. Tím má systém logicky nejmenší možné tepelné ztráty, závisí to ale též na vzdálenosti venkovní jednotky a akumulační nádrže. Ta by měla být co nejkratší, ale nesmí být kratší než předepisuje výrobce venkovní jednotky (u jednotek Fujitsu Waterstage >5m). U systému s přímou kondenzací ovšem nemá velký smysl se "honit" za absolutně nejlepším topným faktorem, protože tento systém má jiné (výše popsané) nesporné výhody. Z výpočtů podle naší referenční instalace vyplývá celoroční topný faktor (SCOP) mírně větší než 3 (jednotka vzduch-voda + klasické radiátory). Vysoké hodnoty topného faktoru, jimiž se chlubí někteří výrobci tepelných čerpadel, jsou obvykle dosažitelné pouze v ideálních laboratorních podmínkách a je třeba je brát s rezervou.

Jaká oběhová čerpadla mám zvolit?

Pro vytápění radiátorů nebo podlahového topení zvolte zásadně moderní elektronicky řízená oběhová čerpadla. Příkladem je typ Calio S. Pro správný provoz topného systému je vždy nutné nastavit optimální velikost diferenciálního tlaku.

Pro bazénové vytápění stačí obyčejné levné oběhové čerpadlo s klasickou konstrukcí (rozběhový kondenzátor).

Pro řízení kotlů na pevná paliva nebo solárních okruhů, tedy systémů s proměnným tepelným výkonem, se velmi dobře hodí oběhová čerpadla s externím řízením výkonu pomocí signálu PWM (solární čerpadla). Heating control tyto typy plně podporuje.

Proč používat Heating Control pro regulaci vícezdrojového vytápění?

Protože tento regulátor je pro tuto regulaci specificky navržen a nabízí mnoho standardních i specifických regulačních/sledovacích funkcí. Základní cena regulátoru je velice nízká a k této základní ceně dokupujete pouze ty regulační funkce, které skutečně využijete. Jistěže pro implementaci regulačních funkcí vytápění můžete použít jakékoli lépe vybavené PLC, ale jeho pořízení vyjde zpravidla dráže a pak je také třeba ho odpovídajícím způsobem naprogramovat.

Jak budu ovládat teplotu v domě?

Heating Control umožňuje pro řízení topného okruhu použít buď čidlo vnitřní teploty, pak teplotu budete ovládát přes webové rozhraní a regulaci přebírá Heating Control, nebo použijete prostorový termostat. Tento druhý způsob bývá praktičtější a je použitý i na naší referenční instalaci. Prostorový termostat by měl být vybaven PI regulací, aby teplota v místnosti byla řízena co nejpřesněji. Nedoporučujeme proto levnější "čínské" digitální termostaty s dvoustavovou regulací a už vůbec ne mechanické termostaty (typ "rego" apod.).

Heating control obsahuje i funkce, které by šlo definovat jako program "anti-manželka" :-) Jsou to časové omezovací programy, jimiž lze do značné míry omezit neekonomické zásahy do provozu vytápění (zvyšování teploty termostatu na maximum v nevhodnou dobu atd.).

Kolik budu moci spotřebovat teplé vody a jak teplá bude?

Heating Control neřídí teplotu teplé vody. Množství a teplota vody je dána velikostí a vnitřním vybavením akumulační nádrže a nastavením směšovacího ventilu na výstupu výměníku teplé vody z nádrže. Běží-li zdroj(e) vytápění, pak budete mít při reálné spotřebě TUV k dispozici takřka neomezené množství TUV. Neběží-li vytápění, pak množství TUV, které by odpovídalo stejně ohřátému bojleru, odhadujeme na zhruba 2/3 objemu akumulační nádrže. Tepelné čerpadlo v režimu přímé kondenzace je schopno vytopit horní část nádrže až na teplotu blížící se k 90 °C. Je to dáno konstrukcí systému a jeho fyzikálními vlastnostmi, kdy horní část nádrže v praxi nevyužíváme na vytápění domu, ale akumulované teplo slouží pro ohřev TUV.

Jak budu řídit teplotu jednotlivých místností?

V případě použití radiátorů pomocí běžných termostatických hlavic. To je nejlevnější způsob, který ale ve většině případů bohatě postačuje. U podlahového topení se rozdělovač nastaví ručně, což ve většině případů opět bohatě postačuje. Chcete-li použít automatiku, bude patrně nutné pro každý okruh použít servopohon a ten řídit samostatným prostorovým termostatem, takové řešení se ale podstatně prodraží. Heating Control automatické řízení teplot v jednotlivých místnostech (IRC) nepodporuje, neboť se ve většině případů jedná o zbytečný luxus. Čím méně elektronických regulačních ventilů a podobných elektronických "udělátek", tím lépe.

Bude řízení vytápění i TUV plně automatické?

Ano, nebudete se muset o nic starat, ani v zimě, ani v létě. Jedinou vaší "starostí" bude rozhodnout, kdy a jak budete chtít vytápět bazén, pokud budete používat regulační blok Bazén. Pak podle vašich preferencí rozhodnete, kdy a na jakou teplotu budete chtít bazén vytápět, zda pouze z přebytků FVE nebo i ze sítě. Slouží k tomu položky Požadovaná teplota vody, Blokovat při topení v záložce Bazény a položka Omezit interní regulaci pokud netopím v záložce Tepelná čerpadla.

Bazén lze provozovat celoročně, v zimě i v energeticky a vodohospodářsky úsporném nezámrzném provozu bez nutnosti provádění zazimování a odzimování (je-li zastřešený a dostatečně izolovaný, konzultujte vždy s výrobcem bazénu!).

Jsou dostupné i aplikace pro Android a iPhone?

Aplikace jsou dostupné od července 2021 a jsou k dispozici ke stažení na App Storu a Google Play.

Jak je to s hlučností tohoto systému?

Používáte-li tepelné čerpadlo typu vzduch voda, je vždy zapotřebí počítat s hlučností venkovní jednotky. Hlučnost je dána technickou specifikací venkovní jednotky. Je-li vnitřní jednotka nahrazena přímou kondenzací do akumulační nádrže, neřešíte sice hlučnost vnitřní jednotky, ale je zapotřebí počítat s propagací hluku kompresoru potrubím chladiva do akumulační nádrže. Tento hluk lze vnímat jako slabé vrnění. Doporučujeme proto akumulační nádrž umístit do technické místnosti nebo do sklepa, kde tento hluk nebude vadit. Venkovní jednotku umístíme tak, aby hluk vadil co nejméně. Hlučnost je obvykle nejvyšší ve směru proudu vzduchu z ventilátoru, takže v tomto směru by neměly být žádné odrazové plochy (zdi) a měl by být směrován do prostoru zeleně (túje apod., zeleň obecně dobře pohlcuje hluk). Pozor také na možnost přenášení vibrací do stavební konstrukce, je-li jednotka umístěna na konzolích vně domu. Použijte kvalitní silentbloky. Pokud to lze, umístěte raději čerpadlo na samostatný základ mimo konstrukci domu. Řídíte-li chod systému regulátorem Heating Control, lze pro regulační blok tepelného čerpadla stanovit omezovací časové programy, jimiž lze například v noci čerpadlo úplně vypnout nebo omezit jeho výkon a tedy i hlučnost na únosnou mez.

Jak je to se zárukami? Některé firmy dávají na tepelné čerpadlo i 10 let.

Pokud se rozhodnete pro systém vícezdrojového vytápění, montážní firmy vám pravděpodobně poskytnou záruku na montáž dle jejich obchodní strategie a komponenty budou mít záruku dle výrobce. Například výrobce akumulační nádrže PAST poskytuje pětiletou záruku. Velmi dobře uvažte, zda firma poskytující dlouhou záruční dobu (typicky delší než pětiletou) bude schopna také svým závazkům dostát. Dlouhé záruční doby bývají velmi často spojeny s povinnými revizními prohlídkami celého systému a ty nebývají zrovna levné. Jistěže i u některých venkovních jednotek tepelných čerpadel použitých v rámci vícezdrojového vytápění může být výrobcem předepsána pravidelná prohlídka, ta se ale bude týkat pouze venkovní jednotky.

Mám starší dům. Musím ho mít zateplený?

Není to nezbytné, pokud má dům rozumnou tepelnou ztrátu (potřeba tepla do cca 230 kWh/m2 za rok). Má-li dům větší tepelnou ztrátu, rozhodně bude lepší dům nejprve zateplit. Bude-li dům nezateplený, pak není-li potřeba dalších investic do stávajícího (plynového) vytápění, určitě tento původní kotel ponechte v provozu. Bude dobře sloužit jako bivalentní zdroj tepla k tepelnému čerpadlu v mrazivých dnech. Spotřeba plynu bude vyjma abnormálně mrazivé zimy činit jen zlomek původní spotřeby.

Mám novostavbu. Vyplatí se tento systém?

Nemáte-li dům v pasivním standardu nebo blízký pasivnímu standardu (spotřeba tepla do cca 50 kWh/m2 za rok) , zcela jistě se vám tento systém vyplatí. Obvykle postačí levná venkovní jednotka o malém výkonu a bivalentní elektropatrona nebude potřeba vůbec nebo bude sloužit jen jako záloha.

Jsme SVJ. Je systém vhodný i pro bytový dům?

Zcela jistě. U bytového domu lze velmi efektivně do akumulační nádrže zavést i systém centrálního zásobování teplem (CZT), pokud je teplárna přístupná pro režim vícezdrojového vytápění domu. Akumulační nádrž(e) lze s výhodou umístit do dnes již nepoužívaných prádelen či sušáren. Je ale zapotřebí vyřešit umístění venkovních jednotek. Nejlépe se to hodí na přístavby garáží, aby vedení chladiva bylo co nejkratší. U nižších domů je vhodná i instalace na střechu, převýšení chladiva lze použít u vhodných typů venkovní jednotky až do 30 m (Mitsubishi Zubadan). Instalaci lze provést i na vnější stěnu domu na konzole do bezpečné výšky.

V bytových domech vytápěných CZT je vždy nutné splnit podmínky dané energetickým zákonem, viz informace dostupné na specializovaných internetových portálech.

Jak mám dimenzovat výkon tepelného čerpadla?

Dimenzujte primárně tak, aby jmenovitý tepelný výkon jednotky odpovídal tepelným ztrátám objektu. Pro stanovený tepelný výkon zjistíte maximální elektrický příkon a porovnáte s velikostí hlavního jističe. Nemáte-li fotovoltaiku a nechcete-li řídit tepelné čerpadlo podle přebytků WATTrouterem, volte jednofázové tepelné čerpadlo jen do výše tepelné ztráty cca 8 kW při jističi 3x25A. Pro větší tepelnou ztrátu volte raději třífázové tepelné čerpadlo.

Máte-li fotovoltaiku a chcete řídit tepelné čerpadlo i podle přebytků, musíte zvolit rozumný kompromis podle výkonu a počtu fází fotovoltaiky, nastavení elektroměru (měří součet fází nebo každou fázi zvlášť), velikosti jističe a tepelné ztráty objektu.

Volba nebývá vúbec jednoduchá zvlášť v případě třífázových FVE. Zde se doporučuje volit vždy třífázovou jednotku, kvůli rovnoměrnému zatížení fází. Řízení podle přebytku WATTrouterem ale nebude v případě měření každé fáze zvlášť nikdy dokonalé.

V případě jednofázových FVE se snažte volit jednofázovou jednotku tak, aby byla připojena na stejnou fázi, na které je připojen střídač. Bivalentní elektrický zdroj pak připojte na ostatní fáze. Připojení ostatních spotřebičů pak provedete víceméně tak, abyste fázi, na které je připojeno tepelné čerpadlo, nemohli obvykle přetížit. Dle naší referenční instalace je zřejmé, že jednofázové tepelné čerpadlo o tepelném výkonu 10 kW má maximální elektrický příkon 4kW a lze jej provozovat i při hlavním jističi o velikosti 3x25A. Výkonné spotřebiče (trouby, sporáky, ohřev vody v pračkách) však obvykle musíte připojit na ostatní fáze a v případě měření každé fáze zvlášť je nelze napájet fotovoltaickým zdrojem. Rozhoduje vždy pravděpodobná soudobost provozu těchto spotřebičů. Tato nevýhoda se ale může projevovat pouze mimo topné období, tedy cca 3 měsíce v roce, v topném období energii spolehlivě spotřebuje tepelné čerpadlo. Je-li zapojen odběr tepla pro vytápění bazénu, pak se tato nevýhoda neprojeví ani mimo topné období. Všichni doufáme, že tento nesmyslný režim měření zavedený vyhláškou č.82/2011 bude brzy zrušen a my budeme moci efektivně využívat jak jednofázové, tak třífázové jednotky tepelných čerpadel.

Potřebuji bivalentní zdroj tepla k tepelnému čerpadlu?

To závisí na výkonu tepelného čerpadla ve vztahu k tepelným ztrátám domu a také ve vztahu k aktivovaným útlumovým programům tepelného čerpadla. Vypínáte-li v nočních hodinách tepelné čerpadlo kvůli redukci hluku, pak v zimních měsících bude bivalentní zdroj tepla zcela jistě potřeba pro ranní roztopení domu a to i v případě, že venkovní jednotka je typu High Power. Ideální na toto roztopení je plynový kotel, ve stavbách bez plynové přípojky pak elektropatrona v akumulační nádrži. Elektropatronu raději necháme osadit do akumulační nádrže i v případě plynové bivalence, kdyby se náhodou vyplnily černé scénáře o zastavení dodávek plynu z Ruska. Tato elektrická bivalence vás zpravidla bude stát pouze několik málo tisíc korun.

Lze tímto systémem i chladit v létě?

Nelze. Pro chlazení je nejefektivnější samostatná jednotka vzduch vzduch. Je možné upravit určité typy splitových jednotek Fujitsu tak, aby je šlo plynule řídit podle přebytku WATTrouterem. Tuto jednotku lze přepnout i do režimu vytápění, pak v přechodném období vypomůže primárnímu systému vytápění.

Musím vždy stavět i fotovoltaiku (FVE)?

Vůbec ne! Systém běží zcela autonomně i bez FVE. Tu můžete kdykoli později k systému přistavět. Je to důležité zejména dnes (údaj k 1.2.2015), kdy ještě není v platnosti zjednodušená legislativa pro připojování malých zdrojů do 10kWp.

FVE samozřejmě dokáže u tohoto systému velmi významně uspořit náklady na nákup elektřiny ze sítě, a to především v přechodném období (jaro, podzim) nebo v létě při vytápění bazénu nebo klimatizování domu. Systém je ale výhodný i pro prodejce elektrické energie, neboť v zimě je nutné většinu energie pro provoz tepelného čerpadla odebírat ze sítě, platby za elektřinu se tak oproti vytápění bez tepelného čerpadla zvyšují přibližně 1,5krát. Platby za ostatní nositele energie (plyn, uhlí atd.) se snižují řádově, popř. až na nulu.

Při sazbě D56d se fotovoltaika také nemusí vůbec vyplatit. Odhadovaná návratnost je zde > 15 let. Lze pochopitelně kalkulovat i tak, že v případě zatepleného domu akumulace vystačí vytápět dům v době vysokého tarifu i při sazbě D25d. Pak spouštíte tepelné čerpadlo v režimu odběru ze sítě jen při nízké sazbě a ta je levnější než u D56d. V sazbě D25d se pak fotovoltaika zcela jistě bude vyplácet i bez dotací, při zjednodušené legislativě připojování. Tepelné čerpadlo pak v době vysokého tarifu poběží jen z přebytků.

Mám už WATTrouter. Bude integrace s ním fungovat?

Integrace řízení Heating Control s řízením podle přebytků fotovoltaiky bude fungovat se všemi WATTroutery řady M, Mx a ECO, pokud podporují PWM režim u SSR výstupů. SSR výstup musí být vždy nastaven do režimu PWM. U regulátoru ECO propojte určený SSR výstup se vstupem I1 na Heating Controlu (propojte svorky GND obou regulátorů a svorku výstupu Sx- se vstupem I1).

Některé firmy nebo zdroje uvádí zcela jiné zkušenosti s tepelnými čerpadly než vy

Segment tepelných čerpadel se velice rychle rozvíjí a tak zkušenosti platné z roku 2010 nebudou platit v roce 2015 nebo budou platit jen částečně. Některé zdroje jsou navíc neúplné a neberou v ohled všechna dostupná technologická řešení.

Již není pravda, že invertorová tepelná čerpadla jsou horší než ta klasická, zvolíme-li ovšem kvalitní a moderní typ tepelného čerpadla.

Není také pravda, že systém s akumulační nádobou je nutné přehřívat (topit na vyšší teplotu). Teplo do topení odebíráme obvykle z prostřední části nádrže a zde regulátor udržuje přednastavenou teplotu (buď v závislosti na ekvitermní křivce nebo konstantní), která je nezbytně nutná pro optimální vytápění domu. Unikátní systém přímé kondenzace chladiva v akumulační nádrži nám současně zajistí dostatečnou teplotu topné vody v horní části nádrže pro odběr TUV průtočným výměníkem. Akumulační nádrž přehříváme pouze tehdy, je-li k tomu důvod. Tím bude zásadně vytápění neřiditelným zdrojem tepla - kotlem na pevná paliva, solární okruh, přebytky FVE.

Není také pravda, že je třeba investovat do obecně dražšího tepelného čerpadla, abychom "prodloužili" jeho životnost. I levná venkovní jednotka s papírově horší živnotností se nám v tomto případě vrátí. A navíc, k čemu je nám velmi drahé tepelné čerpadlo s živnostností 20 let, když už po 8 letech je technologicky překonané a morálně zastaralé?

Obdobně to platí o akumulačních nádržích. Současné technologie konstrukce kvalitních akumulačních nádrží a řízení invertorových tepelných čerpadel umožňují velmi efektivní a komfortní provoz systému s dlouhou živnostností jednotlivých komponentů.

Jaká digitální čidla lze k regulátoru připojit?

Čidla obsahující originální čip DS18B20 a DS18S20 fy. Maxim Integrated Products (původně Dallas Semiconductors), tedy např. toto. Doporučené typy viz zde. Varujeme před velmi levnými čidly prodávanými typicky na různých čínských eshopech. Tato čidla nemusí obsahovat originální čip a nemusí s regulátorem Heating Control fungovat. Příkladem je typ MK00241, který nerespektuje specifikaci čipů ohledně napěťových úrovní komunikační sběrnice a s Heating Controlem nefunguje. Toto čidlo ale dle informací od našich zákazníků funguje (ověřeno sami nemáme).

Jaká analogová čidla lze k regulátoru připojit?

Čidla typu NTC s odporem 10 kΩ při 25°C. Doporučené typy viz zde.

Lze posílit výstupy EXT dodatečnými relé?

Není dovoleno používat obyčejná relé, pouze polovodičová (SSR). Pokud jimi spínáme pouze malé výkony - oběhová čerpadla apod., lze použít nejlevnější typy bez chladiče, např. typ ksd210ac8.

Jaké funkce plánujeme přidat?

  • Možnosti dalšího vývoje omezeny z důvodu vyčerpání dostupné programové i konfigurační paměti.