Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace
 
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

nepřihlášen

Zaregistrovat se | Zapomenuté heslo...

 
Aktuality

Dovolená - EXPEDICE

19.5.2024
Vážení zákazníci,

v období 10. - 28. června 2024 bude z důvodu dovolené uzavřena expedice. V tomto čase nebudeme odesílat žádné zásilky, kromě servisních. Doporučujeme případné předzásobení. Poslední červnová expedice proběhne 7. června 2024! Děkujeme za pochopení.

Ostatní zdražují, my zlevňujeme!

1.1.2024
Vážení zákazníci, optimalizovali jsme naše výrobní procesy a vstupní náklady, a proto jsme byli schopni snížit i koncové ceny oproti ceníku z roku 2023 až o 20%! Pokud jste naším partnerem (montážní firma, velkoobchod), najdete nové ceny po přihlášení k vašemu obchodnímu účtu. V záložce Nastavení mého účtu klikněte na odkaz Váš aktuální ceník. Nejste-li naším partnerem, platí pro vás koncové ceny uvedené v sekci Přímý nákup.

Provoz o svátcích

20.12.2023
Vážení zákazníci, naše firma bude od 21.12.2023 do 2.1.2024 uzavřena. Poslední expedice v tomto roce bude probíhat 20.12. Další nákup zboží bude umožněn od 2.1.2024. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a uspořených kilowatthodin s našimi přístroji!

Uzavření firmy

1.9.2023
Vážení zákazníci,

v období 4. - 15. září 2023 bude z důvodu dovolené uzavřena celá naše firma. V tomto čase nebudeme odesílat žádné zásilky ani nebude v provozu servis. Doporučujeme případné předzásobení. Poslední expedice před dovolenou proběhne 1. září 2023! Děkujeme za pochopení.

Ukončení přídělového systému

29.8.2023
Vážení zákazníci, z důvodu dostatku součástek pro výrobu od 1.9.2023 rušíme přídělový systém pro všechny námi dodávané výrobky. Všechny produkty jsou nyní v dostatečném počtu skladem.
 

Heating Control FAQ

Na této stránce si můžete zjistit odpovědi na nejčastější dotazy týkající se regulátoru Heating Control a obecné otázky regulace vícezdrojového vytápění.

Poznámka: Tato stránka byla významně přepracována a doplněna v průběhu listopadu 2023. Pokud jste obdrželi odkaz v emailu od naší technické podpory a nemůžete najít dotyčný odstavec, vyžádejte si aktualizované informace opět formou dotazu na naší emailové technické podpoře.

Ekonomika vícezdrojového vytápění a použití Heating Control

Vždy tehdy, chcete-li souběžně používat více zdrojů tepla a/nebo více odběrů tepla, a to buď z důvodu potřeby záložního zdroje tepla nebo z důvodu pružnější reakce na cenové výkyvy jednotlivých zdrojů tepla. Zdrojem tepla může být venkovní jednotka tepelného čerpadla, kotel na pevná paliva, krbová vložka nebo plynový kotel, ale také třeba solárně termický okruh nebo fotovoltaická elektrárna v režimu řízení přebytků WATTrouterem. Odběrem tepla je typicky ohřev TUV, vytápění domu, vytápění bazénu apod.

Tento systém je vhodný i tehdy, chcete-li jen vytápět dům a ohřívat užitkovou vodu a to jen jedním zdrojem vytápění, typicky venkovní jednotkou tepelného čerpadla. Takový systém vytápění je velice jednoduchý a je připraven pro pozdější rozšíření.

Vždy tehdy, chcete-li vyměnit technické zařízení k vytápění a ohřevu TUV a chcete-li současně snížit náklady na vytápění a ohřev TUV ve vašem domě. Typicky se jedná o souběh řešení vysokých nákladů na vytápění plynem a výměnu starého bojleru, již nemůžete nebo nechcete neustále nosit uhlí do vašeho kotle atd. Zároveň uvažujete o tom, že chcete nebo budete chtít využít k ohřevu TUV a přitápění i energii slunce.

Do akumulační nádrže lze zavést více zdrojů tepla, čímž můžete velmi efektivně reagovat na výkyvy cen jednotlivých druhů energií.

Jednotlivé zdroje vytápění lze různě kombinovat, využíváte je tehdy, jsou-li podmínky pro jejich efektivní provoz. Typickou kombinací je venkovní jednotka tepelného čerpadla a kotel na dřevo/plynový kotel. Venkovní jednotku použijete jako primární zdroj tepla v režimu přímé kondenzace v akumulační nádrži a kotel na dřevo/plynový kotel použijete v mrazivých dnech, kdy účinnost venkovní jednotky klesá.

Další nespornou výhodou je modularita, tedy že sestavujete celý systém z bloků různých výrobců, které mají jasně definovaná rozhraní a jsou navzájem zaměnitelné. Nejste tedy závislí na jednom dodavateli drahé sestavy, typicky sestavy tepelného čerpadla (venkovní + vnitřní jednotka). Pokud vám přestane vyhovovat například venkovní jednotka, vyměníte ji za jinou s rozhraním 0-10V, přičemž ostatní komponenty (akumulační nádrž, řízení Heating Control, oběhové čerpadlo topení atd.) vám zůstávají. To samé platí s ostatními komponentami. Výměna pro vás bude představovat jen zlomek nákladů, které byste jinak museli zaplatit při výměně tepelného čerpadla dodávaného jako celek.

Je to důležité i proto, že jednotlivé komponenty systému mají různě dlouhou životnost. Například kvalitní akumulační nádrž vydrží i více než 25 let, venkovní jednotku budete muset vyměnit obvykle jednou za 10-12 let.

Další výhody vyplývají z odpovědí uvedených níže.

Základní nevýhodou je nutnost údržby a nutnost pravidelných revizí jednotlivých zdrojů tepla. Používáte-li například venkovní jednotku tepelného čerpadla a plynový kotel jako bivalentní zdroj, budete muset pravidelně udržovat oba tyto zdroje tepla.

V některých případech může dále vyvstat problém s prostorovou náročností akumulační nádrže (omezený prostor v technické místnosti apod.). Tento problém lze mnohdy řešit použitím menší akumulační nádrže.

Dále může vyvstat problém s instalací nádrže, protože ta je velká a těžká a obtížně se instaluje. Tento problém lze opět řešit použitím menší akumulační nádrže.

Protože tento regulátor je pro tuto regulaci specificky navržen a nabízí mnoho standardních i specifických regulačních a sledovacích funkcí. Jistěže pro implementaci regulačních funkcí vytápění můžete použít jakékoli lépe vybavené PLC, ale jeho pořízení vyjde zpravidla dráže a pak je také třeba ho odpovídajícím způsobem naprogramovat.

Systém vícezdrojového vytápění se vám určitě vyplatí, zejména pokud nyní topíte plynem nebo kotlem na pevná paliva, chcete přidat tepelné čerpadlo jako další zdroj tepla a staré kotle (zatím) nechcete rušit.

Zateplení není nezbytné, pokud má dům rozumnou tepelnou ztrátu (potřeba tepla do cca 230 kWh/m2 za rok). Má-li dům větší tepelnou ztrátu, rozhodně bude lepší dům nejprve zateplit.

Zůstane-li dům nezateplený, pak není-li potřeba dalších investic do stávajícího (plynového) vytápění, určitě tento původní kotel ponechte v provozu. Bude dobře sloužit jako bivalentní zdroj tepla k tepelnému čerpadlu v mrazivých dnech. Spotřeba plynu bude vyjma abnormálně mrazivé zimy činit jen zlomek původní spotřeby.

Nemáte-li dům v pasivním standardu nebo blízký pasivnímu standardu (spotřeba tepla do cca 50 kWh/m2 za rok) , určitě se vám tento systém vyplatí, zejména pokud zároveň budete chtít akumulovat teplo vyrobené sluncem (např. pomocí klasické FVE bez baterie vybavené WATTrouterem nebo pomocí termického solárního systému). Obvykle postačí levná venkovní jednotka o malém výkonu a bivalentní elektropatrona nebude potřeba vůbec nebo bude sloužit jen jako záloha.

Zcela jistě. U bytového domu lze velmi efektivně do akumulační nádrže zavést i systém centrálního zásobování teplem (CZT), pokud je teplárna přístupná pro režim vícezdrojového vytápění domu. Akumulační nádrž(e) lze s výhodou umístit do dnes již nepoužívaných prádelen či sušáren. Je ale zapotřebí vyřešit umístění venkovních jednotek. Nejlépe se to hodí na přístavby garáží, aby vedení chladiva bylo co nejkratší. U nižších domů je vhodná i instalace na střechu, převýšení potrubí chladiva u vhodných typů venkovních jednotek může činit až 30 m (např. Mitsubishi Zubadan). Instalaci lze provést i na vnější stěnu domu na konzole do bezpečné výšky.

V bytových domech vytápěných CZT je vždy nutné splnit podmínky dané energetickým zákonem, viz informace dostupné na specializovaných internetových portálech.

Pokud se rozhodnete pro systém vícezdrojového vytápění, montážní firmy vám pravděpodobně poskytnou záruku na montáž dle jejich obchodní strategie a komponenty budou mít záruku dle výrobce. Například výrobce akumulační nádrže PAST® poskytuje pětiletou záruku. Velmi dobře uvažte, zda firma poskytující dlouhou záruční dobu (typicky delší než pětiletou) bude schopna také svým závazkům dostát. Dlouhé záruční doby bývají velmi často spojeny s povinnými revizními prohlídkami celého systému a ty nebývají zrovna levné. Jistěže i u některých venkovních jednotek tepelných čerpadel použitých v rámci vícezdrojového vytápění může být výrobcem předepsána pravidelná prohlídka, ta se ale bude týkat pouze venkovní jednotky.

Instalace systému vícezdrojového vytápění

Základním stavebním kamenem je kvalitní akumulační nádrž. Další prvky závisí na volbě zdrojů a odběrů tepla do/z této nádrže.

Akumulační nádrž je potřebná z několika důvodů:

 • Jakákoli potřeba akumulace tepla, zejména tepla vyrobeného sluncem.
 • Akumulace tepla pro vytápění, přípravu TUV, popř. vytápění bazénu v jedné nádobě s kvalitní izolací pro maximální možnou redukci ztrát akumulovaného tepla.
 • Jednoduchost topenářského zapojení bez řízených třícestných ventilů a problematického přepínání odběrů tepla.
 • Obvykle velmi velké množství dostupné TUV, akumulační nádrž je zpravidla výrazně větší než běžný zásobník na TUV.
 • Možnost zdravotně nezávadné přípravy TUV bez rizika množení bakterie Legionella, je-li nádrž vybavena průtočným výměníkem pro přípravu TUV.
 • Možnost rychlého odmrazování venkovní jednotky bez nutnosti ochlazování radiátorů.
 

Pro běžný rodinný dům obvykle postačí nádrž o objemu 600 až 900 litrů.

Chcete-li realizovat komplexní systém vícezdrojového vytápění, tedy vytápění níže uvedeným doporučeným typem venkovní jednotky tepelného čerpadla popř. dalšími zdroji tepla, dále ohřev teplé užitkové vody a případně i ohřev bazénu, musí akumulační nádrž obsahovat v celém objemu topnou vodu a dále účinný výměník pro ohřev teplé vody (ideálně průtočný ohřev) a výměník pro ohřev venkovní jednotkou tepelného čerpadla v režimu přímé kondenzace. My sami máme zkušenosti a doporučujeme akumulační nádrž PAST® výrobce Techtrans, ale lze použít i jiné podobně vybavené nádrže.

Instalujete-li systém s přímou kondenzací a/nebo průtočným ohřevem TUV, vždy kontaktujte výrobce akumulační nádrže. Ten navrhne optimální skladbu výměníků pro danou venkovní jednotku a/nebo spotřebu TUV.

V současné době se podle našich dosavadních zkušeností jeví jako nejlepší zdroj tepla venkovní jednotka tepelného čerpadla v režimu přímé kondenzace do akumulační nádrže. Tato venkovní jednotka musí být externě řiditelná, ať už plynule (invertorová jednotka) nebo skokově (zapnutí a vypnutí). Plynule řiditelná invertorová venkovní jednotka má tu nespornou výhodu, že můžete řídit její výkon nejen v závislosti na potřebě vytápění, ale i podle přebytků z fotovoltaické elektrárny (WATTrouter). V současné době tento způsob řízení umožňují nejméně 2 výrobci: Fujitsu s řídicími moduly ATW a Mitsubishi pomocí řídicích desek PAC-IFxx. Vždy se jedná o tepelná čerpadla vzduch voda a použije se pouze venkovní jednotka s řídicím modulem. Režim přímé kondenzace do akumulační nádrže v případě správného řízení mírně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla (chladivo směrováno s minimálními ztrátami přímo do akumulační nádrže), vyrovnává teplotní skoky a akumulační nádrž také velmi dobře kryje požadavky tepla pro odmrazování venkovní jednotky bez nutnosti ochlazování topného okruhu. V případě přímé kondenzace chladiva tepelného čerpadla v akumulační nádrži také nehrozí riziko zanášení kanálků deskového výměníku.

Dalšími zdroji tepla mohou být kotle na pevná paliva (dřevo, peletky...), krbové vložky, solárně termický okruh nebo i plynový kotel. Kotle se uplatní hlavně v mrazivých dnech, kdy účinnost vzduchových tepelných čerpadel klesá.

My sami máme prozatím zkušenost jen s jednotkami Fujitsu WOYA100LDT a Mitsubishi PUHZ-SW100YAA. Z logiky věci by takto měly fungovat všechny venkovní jednotky systému Waterstage (jednofázové i třífázové), které lze propojit s řídicími moduly UTI-INV-XX od společnosti Impromat Klima s.r.o.. A dále i ostatní jednotky řady Mitsubishi Zubadan, popř. Ecodan, které umožňují přímé řízení výkonu pomocí ovládacích desek PAC-IFxxxx.

Většinou to bohužel nebude možné nebo to nebude účelné. Vynecháte-li kondenzační výměník v akumulační nádrži a zavedete-li do akumulační nádrže topnou vodu z deskového výměníku tepelného čerpadla, musíte buďto topit na vyšší teplotu, abyste akumulační nádrž ohřáli i pro odběr TUV, nebo nebude mít smysl ani výměník na TUV a pak prakticky přicházíte o výhody spojené s užitím výše uvedených akumulačních nádrží. Vytápění na vyšší teplotu musí umožnit řízení tepelného čerpadla a musí to být spojeno s adekvátním řízením průtoku topné vody deskovým výměníkem, aby tepelné čerpadlo bylo provozováno v optimálním režimu. To bývá u stávajících systémů problém. Řízení těchto tepelných čerpadel také bývá okolnímu světu uzavřené, takže třeba nelze externě přímo řídit výkon těchto čerpadel podle přebytku fotovoltaické elektrárny. Chcete-li přesto použít vaše tepelné čerpadlo v režimu vícezdrojového vytápění, konzultujte tento záměr s výrobcem nebo dodavatelem vašeho tepelného čerpadla.

Bohužel nám není znám typ, který by umožňoval napojení chladivového okruhu do okruhu přímé kondenzace v akumulační nádrži, a patrně také ani jeden typ v současnosti neumožnuje externí plynulé řízení výkonu signálem 0-10V (nebo podobným způsobem). V současné době tedy nejspíše nepůjde efektivně použít žádné z těchto čerpadel, nicméně můžete opět konzultovat toto téma s výrobcem nebo dodavatelem zemního čerpadla.

Pro vytápění radiátorů nebo podlahového topení zvolte zásadně moderní elektronicky řízená oběhová čerpadla. Příkladem je typ KSB Calio S. Pro správný provoz topného systému je vždy nutné nastavit optimální velikost diferenciálního tlaku.

Pro bazénové vytápění stačí obyčejné levné oběhové čerpadlo s klasickou konstrukcí (rozběhový kondenzátor).

Pro řízení kotlů na pevná paliva nebo solárních okruhů, tedy systémů s proměnným tepelným výkonem, se velmi dobře hodí oběhová čerpadla s externím řízením výkonu pomocí signálu PWM (solární čerpadla). Heating control tyto typy plně podporuje.

Dimenzujte primárně tak, aby jmenovitý tepelný výkon jednotky odpovídal tepelným ztrátám objektu. Pro stanovený tepelný výkon zjistíte maximální elektrický příkon a porovnáte s velikostí hlavního jističe. Nemáte-li fotovoltaiku a nechcete-li řídit tepelné čerpadlo jen podle přebytků WATTrouterem, volte jednofázové tepelné čerpadlo jen do výše tepelné ztráty cca 8 kW při hl.jističi 25A. Pro větší tepelnou ztrátu volte raději třífázové tepelné čerpadlo.

Máte-li fotovoltaiku a chcete řídit tepelné čerpadlo i podle přebytků, musíte zvolit rozumný kompromis podle výkonu a počtu fází fotovoltaiky, nastavení elektroměru (měří součet fází nebo každou fázi zvlášť), velikosti jističe a tepelné ztráty objektu.

Volba nebývá vúbec jednoduchá zvlášť v případě třífázových FVE. Zde se doporučuje volit vždy třífázovou jednotku, kvůli rovnoměrnému zatížení fází. Podrobněji viz Mám volit jednofázové nebo třífázové tepelné čerpadlo/klimatizaci?.

V případě jednofázových FVE se snažte volit jednofázovou jednotku tak, aby byla připojena na stejnou fázi, na které je připojen střídač. Případný bivalentní elektrický zdroj pak připojte na ostatní fáze. Připojení ostatních spotřebičů pak provedete víceméně tak, abyste fázi, na které je připojeno tepelné čerpadlo, nemohli obvykle přetížit. Rozhoduje vždy pravděpodobná soudobost provozu těchto spotřebičů. Výkonné spotřebiče (trouby, sporáky, ohřev vody v pračkách) budete pravděpodobně muset připojit na ostatní fáze a v případě měření každé fáze zvlášť je nepůjde napájet fotovoltaickým zdrojem. Tato nevýhoda se ale může projevovat pouze mimo topné období, tedy cca 4 měsíce v roce, neboť v topném období energii spolehlivě spotřebuje samotné tepelné čerpadlo.

Chování systému vícezdrojového vytápění

Detailní měření topného faktoru pro charakteristické parametry Ax/Wy jsme dosud neprováděli, tyto údaje lze pro akumulační nádrže PAST® zjistit na stránkách výrobce Techtrans. My jsme prováděli pouze orientační výpočty podle naší referenční instalace ve srovnání se spotřebou energie v MWh při topení plynem. Zde se celoroční topný faktor (SCOP) pohybuje mezi hodnotami 2,8-4, přičemž byly porovnávány 2 venkovní jednotky vzduch-voda. A to v systému s klasickými radiátory, kde je nutné odebírat z nádrže topnou vodu o vyšší teplotě než při podlahovém topení, což přirozeně topný faktor snižuje. Srovnání těchto 2 venkovních jednotek probíhalo při shodném teplotním režimu vytápění a v topném období se shodnými průměrnými venkovními teplotami. Zjistili jsme, že topný faktor významně závisí především na konstrukci a ceně venkovní jednotky. Starší levnější venkovní jednotka Fujitsu WOYA100LDT měla v této konfiguraci standardní topný faktor SCOP asi 2,8. Novější a významně dražší jednotka Mitsubishi PUHZ-SW100YAA vykazovala velmi vysoký topný faktor SCOP okolo 4.

Množství a teplota TUV je dána velikostí a vnitřním vybavením akumulační nádrže a nastavením směšovacího ventilu na výstupu výměníku teplé vody z nádrže. Běží-li zdroj(e) vytápění, pak budete mít při reálné spotřebě k dispozici takřka neomezené množství TUV. Neběží-li vytápění, pak množství TUV, které by odpovídalo stejně ohřátému bojleru, odhadujeme na zhruba 2/3 objemu akumulační nádrže. Tepelné čerpadlo v režimu přímé kondenzace je schopno nahřívat horní část nádrže až na teplotu blížící se k 90 °C. Je to dáno konstrukcí systému a jeho fyzikálními vlastnostmi, kdy horní část nádrže v praxi nevyužíváme na vytápění domu, ale akumulované teplo slouží pro ohřev TUV.

Regulátor Heating Control nijak v tomto systému neřídí teplotu TUV, protože ta je dána nastavením směšovacího ventilu na výstupu výměníku TUV z nádrže. Heating control pouze umožňuje konfigurovat teplotní čidlo pro měření TUV a tuto teplotu zobrazit ve webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci.

Používáte-li venkovní jednotku tepelného čerpadla typu vzduch voda, je vždy nutné počítat s hlučností této jednotky. Hlučnost je dána technickou specifikací venkovní jednotky. Je-li vnitřní jednotka nahrazena přímou kondenzací do akumulační nádrže, neřešíte sice hlučnost vnitřní jednotky, ale je zapotřebí počítat s propagací hluku kompresoru potrubím chladiva do akumulační nádrže. Tento hluk lze vnímat jako slabé vrnění. Doporučujeme proto akumulační nádrž umístit do technické místnosti nebo do sklepa, kde tento hluk nebude vadit. Venkovní jednotku umístíme tak, aby hluk vadil co nejméně, a tedy se řídíme standardními doporučeními pro instalace tepelných čerpadel. Hlučnost je obvykle nejvyšší ve směru proudu vzduchu z ventilátoru, takže v tomto směru by neměly být žádné odrazové plochy (zdi) a měl by být směrován do prostoru zeleně (zeleň obecně dobře pohlcuje hluk). Pozor také na možnost přenášení vibrací do stavební konstrukce, je-li jednotka umístěna na konzolích vně domu. Pokud to lze, umístěte raději čerpadlo na samostatný základ mimo konstrukci domu. Řídíte-li chod systému regulátorem Heating Control, lze pro regulační blok tepelného čerpadla stanovit omezovací časové programy, jimiž lze například v noci čerpadlo úplně vypnout nebo omezit jeho výkon a tedy i hlučnost na únosnou mez.

To závisí na výkonu tepelného čerpadla ve vztahu k tepelným ztrátám domu a také ve vztahu k aktivovaným útlumovým programům tepelného čerpadla. Vypínáte-li v nočních hodinách tepelné čerpadlo kvůli redukci hluku, pak v zimních měsících bude bivalentní zdroj tepla patrně potřeba pro ranní roztopení domu. Ideální na toto roztopení je plynový kotel, ve stavbách bez plynové přípojky pak klasický kotel na dřevo.

Pokud použijete venkovní jednotkou tepelného čerpadla pouze v režimu přímé kondenzace do akumulační nádrže určené pro akumulaci teplé topné vody, tak to nelze. Pro chlazení je tedy v souběhu s tímto systémem vícezdrojového vytápění nejefektivnější samostatná jednotka vzduch vzduch. Je možné upravit určité typy splitových jednotek Fujitsu tak, aby je šlo plynule řídit podle přebytku WATTrouterem. Tuto jednotku lze přepnout i do režimu vytápění, pak v přechodném období vypomůže primárnímu systému vytápění.

Chlazení venkovní jednotkou v režimu přímé kondenzace by bylo možné jedině tak, že se použije speciálně izolovaná akumulační nádrž pro akumulaci studené vody a dále samostatný bojler na TUV. U domů bez podlahového topení by byla nutná i náhrada radiátorů fancoily. Dále je možné realizovat chladicí okruh i mimo akumulační nádrž. Je pro to ale potřeba použít dodatečný deskový výměník a zajistit přímé směrování studené vody do podlahového topení. Heating Control v současné době tyto konfigurace nepodporuje.

Vůbec ne! Systém běží zcela autonomně i bez FVE. Tu můžete kdykoli později k systému přistavět. FVE samozřejmě dokáže u tohoto systému velmi významně uspořit náklady na nákup elektřiny ze sítě, a to především v přechodném období (jaro, podzim) nebo v létě při vytápění bazénu nebo klimatizování domu.

Při sazbě elektřiny pro tepelná čerpadla (D56d, D57d) se fotovoltaika také nemusí vůbec vyplatit. Odhadovaná návratnost je zde > 15 let. Lze pochopitelně kalkulovat i tak, že v případě zatepleného domu akumulace vystačí vytápět dům v době vysokého tarifu i při sazbě D25d. Pak spouštíte tepelné čerpadlo v režimu odběru ze sítě jen při nízké sazbě a ta je levnější než u D56d. V sazbě D25d se pak fotovoltaika zcela jistě bude vyplácet i bez dotací, při zjednodušené legislativě připojování. Tepelné čerpadlo pak v době vysokého tarifu poběží jen z přebytků.

Instalace Heating Control

Doporučená maximální vzdálenost je 10m. Přívod delší než 2m je nutné důsledně stínit dle informací uvedených v návodu. Pro delší vzdálenosti již doporučujeme buď prodloužení silového obvodu ke spotřebiči nebo propojení více regulátorů pomocí protokolu S-CONNECT.

Doporučená maximální vzdálenost pro externí proudové transformátory je 2m, pro ostatní vstupní zařízení 10m. Přívod je nutné důsledně stínit dle informací uvedených v návodu. Pro delší vzdálenosti již doporučujeme propojení více regulátorů pomocí protokolu S-CONNECT.

Doporučená maximální vzdálenost je 50m, resp. celková délka sběrnice D/Q by neměla přesáhnout tuto mez. Přívod je nutné důsledně stínit dle informací uvedených v návodu. Pro delší vzdálenosti již doporučujeme propojení více regulátorů pomocí protokolu S-CONNECT.

Připojení čidel na vstupy

Čidla obsahující originální čip DS18B20 nebo DS18S20 fy. Maxim Integrated Products (původně Dallas Semiconductors), tedy např. toto. Doporučené typy viz zde. Varujeme před velmi levnými čidly prodávanými typicky na různých čínských eshopech. Tato čidla nemusí obsahovat originální čip a nemusí s regulátorem fungovat. Příkladem byl typ MK00241, který nerespektoval specifikaci čipů ohledně napěťových úrovní komunikační sběrnice a s regulátorem nefungoval (sonda byla údajně osazená čipem DS18B20, nicméně ve skutečnosti byla osazena neoriginálním čipem).

Čidla typu NTC s odporem 10 kΩ při 25°C a charakteristikou B25/85=3977. K regulátoru Heating Control Mx lze připojit i čidla typu PT1000. Doporučené typy viz zde.

Logika nízkého tarifu (NT) v našich zařízeních předpokládá, že vždy existuje externí signál, který informuje o přítomnosti NT. A musí být připojen k regulátoru přes některý jeho I1-I4, jak je znázorněno v příslušném schématu v návodu. V případě, že takový signál nemáte (např. z důvodu obtížné realizace takového vedení z elektroměrového rozvaděče) a znáte pouze spínací časy NT, pak existují tři možnosti:

 • Použijte externí časovač s reléovým výstupem. Relé tohoto časovače pak spíná příslušný vstup.
 • Pomocí časových programů některého nevyužívaného regulačního bloku můžete uměle vytvářet signál NT a použít jej zpětně pro regulátor. V tomto případě musíte obětovat jeden vestavěný reléový výstup. Toto relé pak spíná příslušný vstup.
 • Informaci o nízkém tarifu lze čerpat i ze vzdáleného zařízení pomocí protokolu S-CONNECT.
 

Poznámka: Jednoznačně doporučujeme propojit příslušný vstup se spínacím signálem z elektroměrového rozvaděče. Jednak nebudete muset neustále kontrolovat, zda váš distributor tyto časy nezměnil, jednak v případě nahodilé změny času v regulátoru zůstanou funkce nízkého tarifu bezpečně funkční.

Připojení spotřebičů na výstupy

U regulátoru Heating Control není dovoleno používat obyčejná relé, pouze polovodičová (SSR).

U regulátoru Heating Control Mx lze u výstupů Ext1-3 použít obyčejná relé s cívkou 12VDC nebo polovodičová relé (SSR). U výstupů Ext4-6 není dovoleno používat obyčejná relé, pouze polovodičová (SSR).

Pokud pomocí SSR spínáme pouze malé výkony - oběhová čerpadla apod., lze použít nejlevnější typy bez chladiče, např. typ KSD210AC8.

Funkce Heating Control

Heating Control umožňuje pro řízení topného okruhu použít buď čidlo vnitřní teploty, pak regulaci přebírá Heating Control a teplotu budete ovládát přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci. Nebo použijete klasický prostorový termostat.

V případě použití radiátorů pomocí běžných termostatických hlavic. To je nejlevnější způsob, který ale ve většině případů bohatě postačuje. U podlahového topení se rozdělovač nastaví ručně, což ve většině případů opět bohatě postačuje. Chcete-li použít automatiku, bude patrně nutné pro každý okruh použít servopohon a ten řídit samostatným prostorovým termostatem, takové řešení se ale podstatně prodraží. Heating Control nepodporuje automatické řízení teplot v jednotlivých místnostech (IRC), k tomu je nutné použít systém jiného výrobce.

Ano, nebudete se muset o nic starat, ani v zimě, ani v létě. Jedinou vaší "starostí" bude rozhodnout, kdy a jak budete chtít vytápět bazén, pokud budete používat regulační blok Bazén. Pak podle vašich preferencí rozhodnete, kdy a na jakou teplotu budete chtít bazén vytápět, zda pouze z přebytků FVE nebo i ze sítě. Slouží k tomu položky Požadovaná teplota vody, Blokovat při topení v záložce Bazény a položka Omezit interní regulaci pokud netopím v záložce Tepelná čerpadla.

I venkovní bazén lze v praxi provozovat celoročně, pokud ho na zimu nechcete zazimovat a upouštět vodu pod trysky. Je-li bazén zastřešený a dostatečně izolovaný, tak aby nepromrzly příslušné plastové části (přívody k tryskám apod.), je to v praxi možné, jak je možné vidět v naší referenční instalaci.

Ano, bude fungovat samostatně a je možné tyto dva regulátory propojit pomocí protokolu S-CONNECT. Toto propojení je možné realizovat jen u produktů, které podporují propojení protokolem S-CONNECT na dané hardwarové platformě.

Integraci řízení venkovní jednotky tepelného čerpadla podle teplotních požadavků regulátory řady Heating Control a zároveň podle přebytků fotovoltaiky regulátory řady WATTrouter je možné provést opět pomocí protokolu S-CONNECT. Tato integrace funguje i u regulátoru Heating Control s WATTrouterem ECO, které nelze vzájemně propojit protokolem S-CONNECT. Příslušný SSR výstup wattrouteru musí být vždy nastaven do režimu PWM (vyžaduje dokoupení softwarového rozšíření PWM režim výstupů). U regulátoru ECO propojte určený SSR výstup se vstupem I1 na Heating Controlu (propojte svorky GND obou regulátorů a svorku výstupu Sx- se vstupem I1).

Heating Control Mx:

 • Další vylepšování podle majoritních potřeb zákazníků.
 

Heating Control:

 • Možnosti dalšího vývoje omezeny z důvodu vyčerpání dostupné programové i konfigurační paměti.
 

Ovládání Heating Control, možnosti datového propojení

Ano lze. Připojení přes USB je základní možností připojení u všech modelů a připojení se provede buď přiloženým USB kabelem nebo libovolným jiným vhodným USB kabelem. V PC musí být nainstalován ovladač USB připojení, který se u OS Windows 8 a novějších nainstaluje automaticky, je-li PC zároveň připojeno k internetu. Ovladač lze případně stáhnout z této stránky a instalovat ručně. Je-li ovladač úspěšně instalován, zobrazuje se ve správci zařízení OS Windows v kolonce Porty (COM a LPT) položka USB Serial Port (COMxx) (tato položka se ve správci zařízení zobrazuje jen při připojeném USB kabelu od Heating Controlu). Pak stačí v softwaru HC Downloader zvolit správný port (v okně Nastavení ovladače rozhraní USB/COM).

Nelze-li ovladač nainstalovat, nebo se instalace neprovede správně, a to ani opakovaně, obraťte se na odborníka na IT a počítače, který by měl umět pomocí diagnostických nástrojů problém odstranit.

Není-li připojení funkční ani při správné instalaci ovladače, obraťte se na naši technickou podporu.

Ano lze. Použije se libovolný router nebo switch a připojení se provede obyčejným UTP kabelem - typicky CAT5e. Aby připojení fungovalo správně, je nutné správně nastavit IP adresu Heating Controlu tak, aby odpovídala síťové masce lokální sítě, nebo aktivovat protokol DHCP dle návodu. Je možné i přímé propojení s PC kabelem bez použití routeru/switche. Připojení se opět provede obyčejným UTP kabelem (není nutné použít křížený kabel). V PC je pak nutné ručně nastavit IP adresu tak, aby odpovídala nastavené síťové masce nastavené v Heating Controlu (tedy je-li IP Heating Controlu např. 192.168.2.200 a maska 255.255.255.0, nastavíme v PC třeba 192.168.2.1 a samozřejmě stejnou masku). Je-li vše správně nastaveno, pak stačí v softwaru HC Downloader zvolit IP adresu Heating Controlu (v okně Nastavení ovladače rozhraní LAN/UDP).

Není-li připojení funkční, obraťte se na odborníka na IT a počítačové sítě, který by měl umět pomocí diagnostických nástrojů problém odstranit.

Ano lze, ačkoli funkce WIFI není přímo podporována v žádném z našich přístrojů.

Použije prakticky libovolný WIFI extender s ethernet portem (vyzkoušeny máme např. TP-Link TL-WA855RE, D-Link DAP-1325, STRONG 300 v2). Tento extender standardně nakonfigurujeme pro použití podružné WIFI sítě, tu ale nepoužijeme (pokud tedy zároveň nepotřebujeme prodloužit dosah stávající WIFI) a použijeme jen síťový port. Podružnou WIFI lze většinou vypnout v nastavení extenderu. Alternativou je také použití podružného WIFI routeru s funkcí Bridge with AP (toto podporuje např. router TP-Link WR743ND). Je-li vše správně nastaveno, pak stačí v softwaru HC Downloader zvolit IP adresu Heating Controlu (v okně Nastavení ovladače rozhraní LAN/UDP).

Není-li připojení funkční, obraťte se na odborníka na IT a počítačové sítě, který by měl umět pomocí diagnostických nástrojů problém odstranit.

Jelikož přímo v rozvaděči obvykle nebývá dostatečná síla signálu, umístěte dané zařízení pokud možno mimo rozvaděč.

Mějte také na paměti, že připojení síťovým kabelem bude vždy nejspolehlivější, doporučujeme tedy zavést kabel ethernetu do rozvaděče spíše než použití WIFI.

Nelze, funkce Bluetooth není podporována v žádném z našich přístrojů.

Ano, je ale potřeba mít veřejnou IPv4 a nastavit v routeru směrování portů v souladu s návodem. Doporučujeme použít pevnou veřejnou IP, ale není to nutné. Je-li pořízení pevné veřejné IP nákladné, postačí v nouzi i dynamická veřejná IP, která se nemění příliš často. Někteří operátoři poskytují dynamickou veřejnou IP standardně, resp. je přidělena z historických důvodů. Pak tuto dynamickou IP různě často mění (např. při každém výpadku elektřiny). Připojení s dynamickou veřejnou IP si tedy musíte vždy dlouhodobě ověřit na Vaší instalaci.

V poslední době stále častěji operátoři poskytují v rámci standardních služeb pouze neveřejnou IPv4, čímž řeší globální nedostatek těchto adres (IPv6, které to mělo původně řešit, bylo navrženo opravdu špatně, takže ho stejně skoro nikdo nepoužívá). S touto neveřejnou IPv4 se nelze připojit přímo k regulátoru z internetu a je pak nutné to řešit například přes VPN. Různé návody k tomu lze najít opět na internetu. I řešení přes VPN se ale zpravidla neobejde bez měsíčních poplatků, takže nejlepší je skutečně přiobjednat vlastní pevnou IPv4.

Poslední alternativou je zobrazení webového rozhraní v prohlížeči na stále zapnutém domácím serveru, kterým může být například minipočítač Raspberry PI. K tomuto minipočítači se pak můžete připojit z Internetu pomocí některé služby vzdálené správy pro počítače (např. Anydesk). Tímto způsobem ovšem nelze zvenčí použít vestavěné protokoly regulátoru (např. MODBUS), takže se ani nelze připojit k regulátoru pomocí mobilní aplikace.

Přístroje Heating Control podporují pouze IPv4. Pokud nedisponujete veřejnou IPv4, ale pouze IPv6, pak může být směrování portu složitější. Připojení z Internetu také nemusí být vůbec možné, resp. může vyžadovat použití jiného routeru, popř. dodatečného hardwaru. Pokud si nevíte rady, vždy kontaktujte odborníky na počítačové sítě.

Přístroje s rozhraním ethernet umožňují dvojí druh připojení - přes webové rozhraní pomocí protokolu HTTP a dále přes aplikaci HC Downloader pomocí neveřejného speciálního protokolu na bázi UDP. Každá změna nastavení je chráněna přístupovými údaji, navíc pro každý typ připojení lze nastavit port, na kterém bude přístroj naslouchat. Přístup k zařízení je tedy dostatečně zabezpečen vzhledem k povaze a funkci zařízení. Vyšší stupeň zabezpečení (protokolem HTTPS používaným pro internetové bankovnictví apod.) není s ohledem na hardwarové vybavení přístroje možný. Chcete-li mít jistotu, že do přístroje nebude učiněn neoprávněný přístup zvenčí, nikdy nikomu nesdělujte vaše přístupové údaje a veškeré změny nastavení provádějte pouze v rámci lokální sítě.

Ano lze. Pro všechny modely je k dispozici desktopová aplikace HC Downloader pro OS Windows. Všechny desktopové aplikace fungují pouze pro IBM kompatibilní 64bitovou hardwarovou platformu x86-64 (popř. u starších verzí aplikací pro 32bitovou platformu x86).

Pro ostatní operační systémy a hardwarové platformy tyto aplikace dostupné nejsou a u těchto zařízení je možno sledovat a ovládat přístroj pouze pomocí webového rozhraní. Chcete-li na jiných platformách přesto použít desktopové aplikace HC Downloader, pak musíte použít virtualizaci nebo emulátor. Používáte-li například počítač na platformě Windows ARM, pak použijete postup podle tohoto odkazu. V linuxovém prostředí na platformě ARM použijete Wine a v něm spouštíte Windows aplikaci. Všechny tyto emulátory ovšem mohou mít problém s ovladači USB a obecně s připojením USB k regulátoru.

Ano, existují samostatné aplikace pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Pro ostatní operační systémy tyto aplikace dostupné nejsou (a nebudou) a u těchto zařízení je možno sledovat a ovládat přístroj pouze pomocí webového rozhraní.

Ano, ale jen u modelu Heating Control Mx. Tento model lze rozšířit o bezdrátovou komunikaci - moduly SC_Gateway, SC_Router a bezdrátové spínací zásuvky. Pro další informace viz zde.

Heating Control je navržen bez displeje a bez ovládacích tlačítek kvůli maximálnímu možnému snížení prodejní ceny a zvýšení vaší návratnosti. Regulátor je bezúdržbový, nastaví se zpravidla jednou a pak pouze sporadicky, např. v případě změny požadované teploty v domě. Funkce je indikována několika LED. Nastavení z webového rozhraní popř. z mobilního telefonu je navíc velmi komfortní.

Podporovány jsou tyto protokoly:

 • Neveřejný protokol pro komunikaci s příslušným softwarem HC Downloader na lince USB, popř. linkách ethernet nebo RS485, pokud jimi disponují.
 • Neveřejný protokol S-CONNECT pro komunikaci mezi přístroji na lince ethernet a bezdrátové architektuře (SC-Gateway atd.).
 • Neveřejný protokol HTTP/XML na lince ethernet.
 • Veřejný protokol MODBUS TCP na lince ethernet (pouze Heating Control Mx).
 • Veřejný protokol MODBUS RTU na lince RS485 (pouze Heating Control Mx).
 

Ano máme.

Viz například naše referenční instalace, kde přímo v akci uvidíte možnosti propojení regulátorů WATTrouter Mx a Heating Control.

Dále viz informační stránka o protokolu, kde je uveden příklad propojení regulátorů WATTrouter Mx a WATTrouter M.

Ano máme. Viz informační stránka o protokolu, kde je uveden příklad připojení regulátoru k programu Modbus Poll.

Nepodporuje. Máme vlastní protokol S-CONNECT, který se pro tyto účely dokonale hodí. Plánujeme však vytvořit hardwarový most pro připojení zařízení komunikujících prostřednictvím jiných IoT protokolů.

Obchodní informace

Tabulku s výší recyklačních příspěvků naleznete v odkazu na této stránce. Recyklační příspěvek je také uveden v souhrnu vaší objednávky a dále i na faktuře, v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Recyklační příspěvky účtujeme pouze pro dodávky v rámci ČR.

Tabulku s HS kódy naleznete v odkazu na této stránce.