Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Online demostrace provozu regulátoru Heating Control

Pod následujícím odkazem se můžete podívat na reálný provoz regulátoru na naší referenční instalaci. Na této instalaci je Heating Control propojen s WATTrouterem Mx a koordinuje tak řízení vytápění podle požadované teploty i podle přebytků z FVE.

Podrobný popis referenční instalace včetně podkladů pro projektanty viz zde.

Klikněte zde pro zobrazení online demonstrace provozu regulátoru Heating Control.

Pokud se webové rozhraní nezobrazí nebo se nezobrazí data z regulátoru, vyčkejte případně obnovte stránku později. Toto demo používá speciální verzi webového rozhraní uloženou na našem serveru místo v regulátoru. Zápis jakýchkoli dat do regulátoru není umožněn. Pozor! Na této instalaci stále mohou probíhat testy výrobce!