Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Spočítejte si návratnost investice do WATTrouteru

Na této stránce si můžete orientačně spočítat návratnost zařízení pro vaši fotovoltaickou elektrárnu. Kalkulačka spočítá přibližnou návratnost na základě zadaných údajů pro až 2 ohmické (tepelné) spotřebiče připojené na 2 triakové/SSR výstupy. Tyto výstupy jsou z hlediska využití energie FVE nejlepší. Tepelným spotřebičem může být bojler, podlahové topení, vysoušeč, olejový radiátor, infrazářič, elektropatrona v nádobě solárního systému aj.

Výpočet vychází z průměrných hodnot intenzity a doby ozáření FV panelů v ČR, vlastností regulátoru a dále z našich vlastních zkušeností u zákazníků. Výpočet úspory platí pouze pro energii vyrobenou a dodanou do spotřebiče FV elektrárnou oproti provozu spotřebičů na nízký tarif (HDO). Předpokládá se, že spotřebiče běží v noci (např. bojler se spíná v noci po koupání a v denních spínacích časech HDO se téměř nezapne). Bere se vždy v úvahu celoroční provoz spotřebičů (bojler, akumulace TUV).

Výpočet bere v úvahu cenu systémových služeb za energii, kterou si vyrobíte a zároveň spotřebujete. Systémové služby (skládající se z ceny systémových služeb, podpory výkupu el. z OZE a ceny OTE za činnost zúčtováni) Vám distributor bude účtovat i na tuto energii dle rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny. Z jednoho pohledu je tento poplatek nesmyslný, z druhého zase zabraňuje neúčelnému plýtvání zeleným bonusem podporovanými přebytky v domě. Aktuálně 2016: Tento poplatek se od 1. 1. 2016 již neúčtuje, vaše úspora se tak s WATTrouterem dále zvyšuje! Podrobněji viz zde.

Upozornění: Kalkulačka je pouze orientačním vodítkem. Skutečná úspora elektřiny závisí na mnoha parametrech objektu (výkon FVE, charakter spotřebičů aj.). Výchozí ceny vychází z tarifu D25d/D26d podle ceníku ČEZ řady Comfort v roce 2016.

Kalkulačka


Jmenovitý výkon vaší FVE: [Wp]

Cena za kWh v nízkém tarifu vč. DPH (bez stálých plateb): [Kč]

Cena systémových služeb, podpory výkupu OZE a zúčtování OTE za kWh vč. DPH (od 1. 1. 2016 zadejte nulovou částku): [Kč]

Průměrný denní přísun energie do spotřebiče 1 (první priorita): [Wh]

Průměrný denní přísun energie do spotřebiče 2 (druhá priorita): [Wh]

Průměrná ostatní denní spotřeba: [Wh] - uveďte průměrnou denní spotřebu spotřebičů nezapojených na WATTrouter, které zapínáte pouze přes den, kdy FVE vyrábí (pračky, lednice, myčky). Berte v úvahu i týdenní režim, např. chodíte-li do práce, pak v pracovních dnech je přes den spotřeba velmi nízká, přes víkend pak samozřejmě naroste.

Cena regulátoru vč. DPH (výchozí je cena modelu ECO): [Kč]