Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace
 
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

nepřihlášen

Zaregistrovat se | Zapomenuté heslo...

 
Aktuality

Dovolená - EXPEDICE

19.5.2024
Vážení zákazníci,

v období 10. - 28. června 2024 bude z důvodu dovolené uzavřena expedice. V tomto čase nebudeme odesílat žádné zásilky, kromě servisních. Doporučujeme případné předzásobení. Poslední červnová expedice proběhne 7. června 2024! Děkujeme za pochopení.

Ostatní zdražují, my zlevňujeme!

1.1.2024
Vážení zákazníci, optimalizovali jsme naše výrobní procesy a vstupní náklady, a proto jsme byli schopni snížit i koncové ceny oproti ceníku z roku 2023 až o 20%! Pokud jste naším partnerem (montážní firma, velkoobchod), najdete nové ceny po přihlášení k vašemu obchodnímu účtu. V záložce Nastavení mého účtu klikněte na odkaz Váš aktuální ceník. Nejste-li naším partnerem, platí pro vás koncové ceny uvedené v sekci Přímý nákup.

Provoz o svátcích

20.12.2023
Vážení zákazníci, naše firma bude od 21.12.2023 do 2.1.2024 uzavřena. Poslední expedice v tomto roce bude probíhat 20.12. Další nákup zboží bude umožněn od 2.1.2024. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a uspořených kilowatthodin s našimi přístroji!

Uzavření firmy

1.9.2023
Vážení zákazníci,

v období 4. - 15. září 2023 bude z důvodu dovolené uzavřena celá naše firma. V tomto čase nebudeme odesílat žádné zásilky ani nebude v provozu servis. Doporučujeme případné předzásobení. Poslední expedice před dovolenou proběhne 1. září 2023! Děkujeme za pochopení.

Ukončení přídělového systému

29.8.2023
Vážení zákazníci, z důvodu dostatku součástek pro výrobu od 1.9.2023 rušíme přídělový systém pro všechny námi dodávané výrobky. Všechny produkty jsou nyní v dostatečném počtu skladem.
 

Podmínky použití pro solarcontrols.cz

Potřebujete-li více informací nebo máte jakékoliv dotazy ohledně těchto podmínek, neváhejte nás kontaktovat.

Úvod

Těmito podmínkami se řídí vaše užívání této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu a bez výhrad. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo jakoukoli částí těchto podmínek, nesmíte používat tyto webové stránky.

Abyste mohli používat tuto webovou stránku, musí vám být minimálně 18 osmnáct let. Používáním této stránky a tím, že souhlasíte s těmito podmínkami, se zaručujete, že jste starší než 18 let.

Licence pro použití webové stránky

Není-li uvedeno jinak, SOLAR controls s.r.o. a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva k duševnímu vlastnictví uveřejněnému na těchto webových stránkách a materiálů použitých na http://solarcontrols.cz. Všechna tato práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Webové stránky můžete prohlížet a stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a vytištění. Soubory nebo další obsah z internetové stránky je dovoleno použít pouze pro vaši osobní potřebu, s výhradou omezení stanovených níže nebo na jiném místě v těchto podmínkách.

Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte:

 • publikovat materiál z této webové stránky ani v tisku ani na digitálních médiích (včetně zveřejnění na jiné webové stránce);
 • prodat, pronajmout nebo licencovat materiál z internetových stránek;
 • prezentovat jakýkoliv materiál z internetových stránek na veřejnosti;
 • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na této webové stránce pro komerční účely;
 • upravovat jakýkoliv materiál na těchto internetových stránkách
 • distribuovat materiál z této webové stránky - kromě obsahu specificky a výslovně způsobilému pro tento účel;
 • publikovat nebo reprodukovat jakoukoliv část této webové stránky pomocí tagu iframe nebo programů "screenscrapers".
 

Je-li obsah způsobilý pro distribuci, může být šířen pouze v rámci vaší organizace.

Přijatelné použití

Nesmíte používat tyto webové stránky v žádném případě tak, že způsobí, nebo mohou způsobit poškození webových stránek nebo zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti http://solarcontrols.cz nebo jakýmkoli způsobem, který je protiprávní, nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoliv nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Nesmíte používat tyto webové stránky ke kopírování, ukládání, hostování, přenášení, odesílání, publikování nebo distribuci jakéhokoli obsahu, který se skládá z (nebo je spojen s) spywarem, počítačovým virem, trojským koněm, červem, keyloggerem, rootkitem nebo jiným škodlivým počítačovým softwarem.

Nesmíte provádět žádné systematické či automatizované činnosti sběru údajů ve vztahu k této webové stránce bez předchozího výslovného písemného souhlasu.

To zahrnuje (použity anglické termíny):

 • scraping
 • data mining
 • data extraction
 • data harvesting
 • 'framing' (iframes)
 • Article 'Spinning'
 

Nesmíte používat tuto webovou stránku nebo jakoukoli její část pro přenos nebo zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Nesmíte používat tyto webové stránky pro jakékoli účely související s marketingem bez předchozího písemného souhlasu.

Omezení přístupu

Přístup k určité oblasti těchto webových stránek je omezen. SOLAR controls s.r.o. si vyhrazuje právo omezit přístup do některých oblastí této webové stránky, nebo podle našeho uvážení, celý tento web. SOLAR controls s.r.o. může změnit nebo upravit tuto politiku bez předchozího upozornění.

Poskytuje-li SOLAR controls s.r.o. uživatelské jméno a heslo, které vám umožní přístup do omezených oblastí této webové stránky nebo jiného obsahu či služby, musíte zajistit, že uživatelské jméno a heslo jsou důvěrné. Vy sami jste zodpovědni za bezpečnost svého hesla a uživatelského jména.

SOLAR controls s.r.o. může deaktivovat vaše uživatelské jméno a heslo na adrese http://solarcontrols.cz dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění nebo vysvětlení.

Uživatelský obsah

Termínem "váš uživatelský obsah" se v těchto podmínkách rozumí materiál (text, obrázky, audio materiál, obrazový materiál a audio-vizuální materiál), které odesíláte na tuto stránku, za jakýmkoli účelem.

Tímto udělujete SOLAR controls s.r.o. celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k použití, reprodukci, úpravu, publikovat, překládat a distribuovat uživatelský obsah v jakýchkoli současných nebo budoucích médiích. Můžete také poskytnout SOLAR controls s.r.o. právo na sublicence těchto práv, a právo podat žalobu pro porušení těchto práv.

Váš uživatelský obsah nesmí být protiprávní, nebo nezákonný, nesmí porušovat zákonná práva žádné třetí osoby, a nesmí být schopen vyvolat právní kroky jak proti vám, tak proti SOLAR controls s.r.o. nebo třetím stranám.

SOLAR controls s.r.o. si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoliv materiál odeslaný na tyto stránky, nebo uložený na serverech http://solarcontrols.cz, nebo hostovaný a zveřejněný na těchto internetových stránkách.

Vynětí záruk

Tato webová stránka je poskytována "tak jak je" bez záruky, výslovné nebo předpokládané. SOLAR controls s.r.o. neposkytuje žádná ujištění nebo záruky ve vztahu k této webové stránce nebo informacím a materiálům poskytnutých na těchto internetových stránkách.

Aniž by byla dotčena obecná platnost předchozího odstavce, SOLAR controls s.r.o. nezaručuje, že:

 • Tato webová stránka bude stále k dispozici; nebo
 • informace na těchto stránkách jsou úplné, pravdivé, přesné a nezavádějící.
 

Omezení odpovědnosti

SOLAR controls s.r.o. neodpovídá ve vztahu k obsahu, nebo užívání, nebo jinak v souvislosti s webovou stránkou:

 • do té míry, že webová stránka je k dispozici bezúplatně, za jakékoliv přímé ztráty;
 • za jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty; nebo
 • za jakékoli obchodní ztráty, ztráty příjmů, příjmů, zisků nebo předpokládaných úspor, ztrátu smluv nebo obchodních vztahů, ztrátu dobrého jména nebo ztráty nebo poškození informací nebo dat.
 

Tato omezení odpovědnosti platí i v případě, kdy SOLAR controls s.r.o. byl výslovně upozorněn na potenciální ztráty.

Výjimky

Žádné v těchto podmínkách uvedené ustanovení nevylučuje odpovědnost SOLAR controls s.r.o. za záruky požadované zákonem.

Přiměřenost

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že vyloučení a omezení odpovědnosti stanovená těmito podmínkami jsou přiměřená.

Jste-li názoru, že nejsou přiměřená, nesmíte používat tyto webové stránky.

Třetí strany

Přijímáte skutečnost, že SOLAR controls s.r.o., jakožto subjekt s omezeným ručením, má zájem na omezení osobní odpovědnosti svých spolupracovníků a zaměstnanců. Souhlasíte s tím, že nevznesete žádné nároky osobně proti těmto osobám v souvislosti s jakýmikoliv ztrátami, které byste utrpěli v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Aniž by bylo dotčeno ustanovení v předchozím odstavci, souhlasíte s tím, že omezení záruk a odpovědností stanovené v těchto podmínkách bude chránit zaměstnance, servisní partnery, dceřiné společnosti a subdodavatele SOLAR controls s.r.o. stejně jako subjekt SOLAR controls s.r.o. samotný.

Nevymahatelná ustanovení

Je-li některé ustanovení těchto podmínek nevymahatelné na základě platných právních předpisů, nebude to mít vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení v těchto podmínkách uvedených, která jsou v souladu s právními předpisy.

Odškodnění

Tímto se zavazujete odškodnit SOLAR controls s.r.o. za ztráty, škody, náklady, závazky a ostatní výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení a veškerých částek vyplacených SOLAR controls s.r.o. třetím stranám za urovnání vyplývajících sporů), které vzniknou v důsledku jakéhokoli vámi způsobeného porušení právně vymahatelných ustanovení těchto podmínek.

Porušení těchto podmínek

Aniž by byla dotčena jiná práva SOLAR controls s.r.o. vyplývající z těchto podmínek, pak porušíte-li tyto podmínky jakýmkoli způsobem, SOLAR controls s.r.o. je oprávněn přijmout jakákoli opatření nezbytná k nápravě nežádoucího stavu, včetně pozastavení vašeho přístupu na webové stránky, zablokování vaší IP adresy pro přístup na webovou stránku, podání žádosti o zablokování přístupu na webové stránky u vašeho poskytovatele služeb Internetu a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.

Změny podmínek

SOLAR controls s.r.o. může upravovat tyto podmínky. Upravené podmínky se budou vztahovat na použití této webové stránky ode dne jejich zveřejnění na těchto webových stránkách. Prosíme kontrolujte tuto stránku pravidelně, abyste byli obeznámeni s aktuální verzí.

Přenos obsahu

SOLAR controls s.r.o. může převést nebo postoupit třetím stranám práva a/nebo povinnosti vyplývajícími z těchto podmínek, aniž by vás upozornil, nebo získal váš souhlas.

Vaše práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto podmínek nesmíte převádět nebo postupovat třetím stranám.

Právní vymahatelnost

Je-li některé ustanovení těchto podmínek uznáno jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem za nezákonné a/nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Kdyby jakékoliv nezákonné a/nebo nevymahatelné ustanovení bylo legální, bude-li odstraněna jeho část, bude tato část považována za neúčinnou, a zbytek tohoto ustanovení bude i nadále považována platným.

Předchozí verze podmínek

Tyto termíny a podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a SOLAR controls s.r.o. v souvislosti s vaším používáním této webové stránky, a nahrazují veškeré předchozí dohody, pokud jde o Vaše užívání těchto webových stránek.

Jurisdikce

Tyto podmínky se řídí zákony České republiky, a veškeré spory týkající se těchto podmínek budou podléhat výhradní jurisdikci soudů České republiky.