Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Příklad energetické úspory

V grafu níže lze zjistit míru využití vlastní spotřeby před a po instalaci regulátoru WATTrouter CWx. Regulátor byl v objektu s FVE o výkonu 2,0 kWp instalován 24. července 2010. Sazba D25d, trvalá přítomnost 2 dospělých osob. Z nízkého tarifu (HDO) byl přepojen bojler o příkonu 1350W na triakový výstup 1 (první priorita) a dále byl připojen vysoušeč sklepa (infra) o příkonu 600W na relé 1 (druhá priorita). Razantní pokles spotřeby na nízký tarif počínaje srpnem je zřejmý. Pro další energii FVE nebylo v objektu využití a proto musela být dodána do rozvodné sítě. Spotřeba ve vysokém tarifu se nezvýšila - WATTrouter využívá pouze přebytky. Rovněž zřejmé je celkové razantní snížení toku proudu čtyřkvadrantním elektroměrem (oběma směry). Finanční úspora v tomto objektu za 65 dní při ceně elektřiny v nízkém tarifu 1,66 Kč/kWh cca 420 Kč. Roční finanční úspora v tomto objektu při stávajícím zapojení cca. 1700 Kč!

Grafy výroby a spotřeby před a po instalaci ve srovnatelných měsících

Poznámky k následujícímu grafu: V listopadu 2010 připojeno el. topení na NT, v dubnu 2011 odpojeno. Odtud zvýšená spotřeba v NT za tyto měsíce.

Grafy výroby a spotřeby FVE o výkonu 2 kWp