Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Přehled typů regulačních systémů WATTrouter

Výběr vhodného modelu pro Vás:
  1. Zjistěte hodnotu hlavního jističe a vyberte možné modely podle prvního řádku tabulky. Modely WATTrouter M MAX a WATTrouter Mx 100A volte POUZE pro hlavní jistič větší než 3x40A!
  2. Podle požadované funkčnosti a možností sledování a konfigurace volte jednotlivý model regulátoru.
 

Parametr WATTrouter CWx WATTrouter ECO WATTrouter M8) WATTrouter Mx
Proudový rozsah trvalého zatížení (max. hodnota hl. jističe)2) Verze CWx-SSR:
3x40 A
Verze CWx-MAX:
3x125 A
3x40 A Verze M-SSR:
3x40 A
Verze M-MAX:
3x125 A
Verze Mx:
3x40 A
Verze Mx 100A:
3x125 A
Proudový rozsah měření2) Verze CWx-SSR:
3x20 A
Verze CWx-MAX:
3x100 A
3x20 A Verze M-SSR:
3x20 A
Verze M-MAX:
3x100 A
Verze Mx:
3x20 A
Verze Mx 100A:
3x100 A
Doporučená velikost FVE Verze CWx-SSR:
2-5 kWp/1f
5-12 kWp/3f
Verze CWx-MAX:
10-30 kWp/3f
2-5 kWp/1f
5-12 kWp/3f
Verze M-SSR:
2-5 kWp/1f
5-12 kWp/3f
Verze M-MAX:
10-30 kWp/3f
Verze Mx:
2-5 kWp/1f
5-12 kWp/3f
Verze Mx 100A:
10-30 kWp/3f
Počet výstupů jednoho regulátoru1) 6
2x triak
2x relé
2x SSR
6
2x relé
4x SSR
 
6
2x triak
2x relé
2x SSR
8
2x relé
6x SSR
 
Počet vstupů jednoho regulátoru 4
3x ILx
1x LT
 
5
3x ILx
1x LT
1x FB
 
7
3x ILx
1x LT
3x FB
 
9
3x ILx
1x LT
4x ANDI
1x D/Q
Chlazení aktivní, jen triaky pasivní, bezhlučný6) aktivní, jen triaky pasivní, bezhlučný6)
Plně třífázové řešení (regulace podle součtu fází i v každé fázi zvlášť) je k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Plynulá regulace (triaky nebo SSR) i regulace skoková (relé) je k dispozici je k dispozici6) je k dispozici je k dispozici6)
Režim CombiWATT pro užití nízké sazby v případě nedostatečného výkonu FVE je k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Indikace činnosti pomocí LED je k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Montáž na DIN lištu je k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Aktualizace firmwaru je k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Komunikační rozhraní USB je k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z Windows je k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Modul reálného času není k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Časové programy není k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Podpora instalací s větším jističem než je maximální proudový rozsah2) není k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Funkce předřazování reléových výstupů, individuálně nastavitelná pro každý výstup. není k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Režim PWM, který umožňuje plynule řídit vhodné typy klimatizací a tepelných čerpadel4). není k dispozici je k dispozici5) je k dispozici je k dispozici
Statistiky, grafy spotřeby, přetoků apod. není k dispozici je k dispozici5) je k dispozici je k dispozici
Protokol S-Connect (sdílení zařízení) není k dispozici je k dispozici
(pouze bezdrátový, pouze výstupy)
je k dispozici
(pouze ethernet, pouze pasivní stanice)
je k dispozici
Sledování a ovládání z Linuxu3) není k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z MacOS3) není k dispozici je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z Androidu3) není k dispozici není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z iOS3) není k dispozici není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z internetového prohlížeče není k dispozici není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Komunikační rozhraní Ethernet není k dispozici není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Webové rozhraní s otevřeným protokolem na bázi technologie AJAX/XML není k dispozici není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Synchronizace času s časovým serverem není k dispozici není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Teplotní vstupy, teplotní podmínky v časových plánech není k dispozici není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Měření výkonů připojených zátěží (pro přesnější statistiky dodané energie do zátěží atd.) není k dispozici
 
není k dispozici
 
není k dispozici
 
je k dispozici
pro max. 4 zátěže
Měření velikosti napětí ve fázi L1 (přesnější výpočet výkonů) není k dispozici není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Integrovaná MicroSD karta (lepší statistiky apod.) není k dispozici není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Komunikační rozhraní RS485 není k dispozici není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Protokol Modbus není k dispozici není k dispozici není k dispozici je k dispozici
TCP, RTU přes RS485
Bezdrátové spínání spotřebičů7) není k dispozici je k dispozici není k dispozici je k dispozici
Stav výroby výroba ukončena aktivní výroba ukončena aktivní

Vysvětlivky:

  1. Lze zapojit na každou fázi jeden samostatný regulátor, čímž lze počet výstupů rozšířit až na trojnásobek. Stará verze CWx (bez dalšího označení) nemá SSR výstupy.
  2. Meřicí modul lze připojit přes externí proudové transformátory, čímž lze zvětšit proudový rozsah zatížení i měření. Pro tyto účely nedoporučujeme volit WATTrouter M MAX ani WATTrouter Mx 100A! Dále při použití samostatných proudových transformátorů 100A místo měřicího modulu WT03/11 mějte na paměti, že tyto mají maximální proudové zatížení 100A místo 125A u WT03/11!
  3. Funkčnost není garantována vzhledem k množství různých distribucí/aktualizací těchto operačních systémů.
  4. Režim PWM může být použitelný i pro plynulé řízení nabíječů baterií, pokud tuto možnost nabízí, tj. umožňují řízení nabíjecího výkonu např. signálem 0-10V.
  5. Funkce není součástí standardního provedení a dokupuje se zvlášť v podobě softwarových nadstaveb.
  6. Pro plynulou regulaci bojlerů a topných spirál podle přebytku je u WATTrouteru ECO nebo WATTrouteru Mx vždy nutno použít externí výkonová polovodičová relé (SSR)!
  7. Vyžaduje přídavný modul SC-Gateway a bezdrátové koncové členy