Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Online demostrace provozu regulátoru WATTrouter Mx

Pod následujícím odkazem se můžete podívat na reálný provoz regulátoru na naší referenční instalaci. Na této instalaci mj. testujeme minimální přetoky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy. Tepelné čerpadlo v prioritě 1 je efektivně doplňováno přímým ohřevem na nižších prioritách tak, aby nedocházelo k téměř žádným přetokům do DS, což je zřejmé i ze statistik. Tj. přímý ohřev vyplňuje stavy, kdy TČ nepracuje nebo odmrazuje. Vše funguje jednofázově (FVE i TČ), třífázové řízení není možné nebo je příliš nákladné, vzhledem k platnosti vyhl. č. 82/2011.

Podrobný popis referenční instalace včetně podkladů pro projektanty viz zde.

Model Mx na této instalaci v červnu 2018 nahradil starší typ M. V létě 2021 byly na této instalaci také zprovozněny 2 měniče SINEDRIVER® pro regulaci topných patron v akumulační nádrži, které zde nahradily původní SSR RGS1A60D25KKEDIN.

Klikněte zde pro zobrazení online demonstrace provozu regulátoru WATTrouter Mx.

Pokud se webové rozhraní nezobrazí nebo se nezobrazí data z regulátoru, vyčkejte případně obnovte stránku později. Toto demo používá speciální verzi webového rozhraní uloženou na našem serveru místo v regulátoru. Zápis jakýchkoli dat do regulátoru není umožněn. Pozor! Na této instalaci stále mohou probíhat testy výrobce!