Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Základní popis funkce

Účel použití Heating Control

Tento regulátor komplexně a účinně řídí vícezdrojové vytápění akumulační nádrže a zajišťuje i řízení odběrů tepla z této nádrže. Regulátor umožňuje zejména:

  • řízení běhu invertorových tepelných čerpadel s přímou kondenzací v akumulační nádrži (nejefektivnější režim provozu tepelného čerpadla)
  • komunikace s regulátory WATTrouter M/Mx pro efektivní řízení tepelných čerpadel podle potřeby vytápění i podle přebytků z fotovoltaiky
  • řízení bivalentních zdrojů tepla v akumulační nádrži
  • řízení kotlů na tuhá paliva - doplňkový zdroj tepla do akumulační nádrže
  • řízení topných okruhů - odběr z akumulační nádrže
  • řízení bazénového vytápění - odběr z akumulační nádrže
  • řízení bazénové filtrace
  • řízení vychlazování akumulační nádrže s volitelnými prioritami (topný okruh, bazén)
  • řízení solárních okruhů
 

Tento regulátor podporuje venkovní jednotky tepelných čerpadel, u kterých lze plynule řídit jejich výkon (vstup 0-10V).

Nutnou podmínkou pro užití tohoto regulátoru je akumulační nádrž. Tato je jedinou možnou volbou, chceme-li řešit vícezdrojové vytápění a ohřev TUV komplexně a účinně. Více o akumulační nádrži viz zde.