Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Podmínky velkoobchodní spolupráce

Velkoobchodní ceny poskytujeme pouze subjektům, které se zabývají elektroinstalací nebo instalací fotovoltaických a větrných elektráren a dále elektrotechnickým velkoobchodům.

Pro přiznání velkoobchodních cen je nezbytné provést registraci vaší firmy na našich stránkách a učinit první objednávku v počtu nejméně 3 libovolných kompletů WATTrouter popř. regulátorů Heating Control. Alternativně je též možno postupně zakoupit 2 komplety za plnou cenu a cena 3. kompletu již bude stanovena podle velkoobchodního ceníku. Veškeré vaše další objednávky pro libovolné počty kusů se pak již řídí velkoobchodním ceníkem.

Velkoobchodní ceny se liší pro montážní firmy a pro elektrotechnické velkoobchody. Ceny pro elektrotechnické velkoobchody jsou výhodnější.

Pod pojmem montážní firma rozumíme společnost zabývající se instalací fotovoltaických (FVE) nebo větrných elektráren (VTE) nebo elektroinstalacemi obecně. Společnost musí mít vždy adekvátní webovou prezentaci a musí být zřejmé a dohledatelné, že se jedná o instalační firmu.

Pod pojmem elektrotechnický velkoobchod rozumíme velkou společnost s minimálním ročním obratem 100 mil. Kč, která dodává kompletní elektrotechnický sortiment nebo se zaměřuje na specializovaný sortiment pro stavbu FVE, popř. VTE a dodává kompletní příslušenství pro tyto stavby (tj. střídače, panely, baterie, konstrukce atd.) montážním firmám. Společnost musí mít vždy adekvátní webovou prezentaci a musí být zřejmé a dohledatelné, že se jedná o elektrotechnický velkoobchod, případně velkoobchod s příslušnou specializací.

Máte-li zájem o velkoobchodní spolupráci s námi, kontaktujte nás (viz sekce Kontakty), a my vám zašleme velkoobchodní ceník a další informace.

Pozor: Přiřazení velkoobchodních cen si u nás při splnění výše uvedených podmínek vždy vyžádejte (poznámka k objednávce, e-mail, popř. telefonicky)! Potvrdíte-li objednávku se stanovenými cenami, bude objednávka i takto odeslána a fakturována!

Pozor: V případě neaktivity obchodního partnera po dobu 36 měsíců od data poslední objednávky velkoobchodní ceny ruší a pro obnovení spolupráce je třeba postupovat jako v případě nového partnera, tj. opět zakoupit nejméně 3 komplety pro přiznání velkoobchodních cen.