Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace
 
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

nepřihlášen

Zaregistrovat se | Zapomenuté heslo...

 
Aktuality

Přídělový systém dodávek

16.1.2023
Vážení zákazníci, z důvodu vysoké poptávky jsme od 9.1.2023 zavedli přídělový systém pro naše nejvíce objednávané produkty. Více informací o tomto způsobu nákupu naleznete zde.

Provoz o svátcích

19.12.2022
Vážení zákazníci, naše firma bude od 21.12.2022 do 2.1.2023 uzavřena a v této době nebudeme přijímat žádné objednávky na zboží z našeho sortimentu. Poslední expedice v tomto roce bude probíhat 20.12. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a uspořených kilowatthodin s našimi přístroji!

Informace o dodání Wattrouterů

16.9.2022
Vážení zákazníci, vzhledem k prohlubující se krizi na trhu elektronických součástek jsme neustále nuceni omezovat naši výrobu.

Pro aktuální informace ohledně stavu výroby a předpokládaného naskladnění viz tato stránka.

Prosíme nedotazujte se individuálně na dostupnost, neboť podrobnější informace nemáme k dispozici. Tyto dotazy nebudeme zodpovídat.

Změna instalačních krabiček

4.9.2022
Vážení zákazníci, vzhledem k lepší dostupnosti dodáváme od 22.8.2022 některé série našich regulátorů v mírně odlišných instalačních krabičkách, které jsou funkčně zcela shodné s původními, pouze jsou designově mírně odlišné - nemají spodní ostrou hranu. Velikost zástavby v rozvaděči, tj. počet modulů a další parametry, se tímto nemění. Absence spodní ostré hrany dále objektivně usnadní i montáž regulátoru v rozvaděči.

Dočasné uzavření servisu

23.8.2022
Vážení zákazníci, upozorňujeme, že v době od 1.9.2022 do 11.9.2022 bude naše servisní oddělení v Plzni z technických důvodů uzavřené. Prosíme, nezasílejte nám v této době servisní zásilky, nebudou moci být doručeny.
 

Aktualizace pro Heating Control

Ovladač USB rozhraní

Pozn.: V operačních systémech Windows 7 a novějších připojených k internetu se ovladač většinou vyhledá a nainstaluje automaticky po připojení zařízení do USB portu počítače. Nestane-li se tak, je nutné ovladač nainstalovat ručně pomocí odkazu níže.

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ (stránka je pouze v angličtině, ale váš ovladač jistě najdete:-))

Pozn.: V případě problémů s komunikací vždy aktualizujte ovladač na nejnovější verzi!

Firmware regulátoru a software HC downloader

Při aktualizaci na nejnovější verzi vždy prostudujte nejnovější uživatelskou příručku. Nezapomeňte vždy aktualizovat zároveň firmware regulátoru i software HC downloader.

Software HC downloader běží v OS Windows 7 a novějším. Od verze 2.0 jsou vydávány pouze 64-bitové verze ovládacího programu HC downloader, do verze 1.0 je ovládací program 32-bitový.

Nejnovější verze:
Přidáno: Protokol S-Connect.
Přidáno: Chybový stav S-Connect: chyba zařízení (Chybové a informační stavy).
Přidáno: Konfigurační záložka S-Connect ve webovém rozhraní.
Přidáno: Logické vstupy a výstupy vyžadované protokolem S-Connect.
Přidáno: Dopouštění bazénu.
Přidáno: Další dva bloky Duplikace stavu.
Změněno: Podstatně přepracovaná konfigurační záložka bloku Bazény.
Změněno: Původně společný výstup pro topný okruh bazénu a cirkulace bazénové vody byl rozdělen na dva samostatné výstupy.
Opraveno: Ukládání souborů webového rozhraní do mezipaměti prohlížeče.
Opraveno 20.12.2022: Nefunkční aktivace softwarových rozšíření v softwaru HC downloader.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 3.0: heatingcontrol_3_0.zip
HC downloader 2.1.18: hcdownloader-2.1.18-x86_64.zip
Heating Control aplikace 3.0 pro Android: dostupné v Google Play
Heating Control aplikace 3.0 pro iOS: dostupné v App Storu

7. verze:
Přidáno: Ukazatel teploty teplé užitkové vody (karta Nastavení).
Změněno: Chování detekce teploty vody v bazénu a příslušné regulace, změny jsou popsané v návodu.
Změněno: Snížen dolní limit pro „Min. teplota zdroje tepla pro chod oběh. čerpadla" v topných okruzích (nyní 0 až 80°C).
Změněno: Limity teplotních rozdílů v diferenciálních regulátorech (Rozdíl teplot pro sepnutí nyní 4 až 30°C, Rozdíl teplot pro vypnutí nyní 0°C až Rozdíl teplot pro sepnutí - 1°C).
Opraveno: Tlačítka TEST a tlačítko „Vyhledej digitální teplotní čidla“ nepracovaly s deaktivovaným vyšším zabezpečením HTTP (chyba verze 2.0).
Opraveno: T11 se v online grafu nezobrazoval jako teplota, ale jako procento (chyba verze 2.0).
Opraveno: Chyba s nesprávným vyhodnocením bílé mezery u webového rozhraní.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.1: heatingcontrol_2_1.zip
HC downloader 2.0.17: hcdownloader-2.0.17-x86_64.zip
Heating Control aplikace 2.1 pro Android: hc-v2.1-release.apk
Heating Control aplikace 2.1 pro iOS: nedostupné, starší verze nejsou podporovány společností Apple

6. verze:
Přidáno: Nové chybové stavy: Přetížení vnitřního zdroje a Chyba detekce PWM na I1.
Přidáno: Den v týdnu v položkách Ostatní stavy.
Přidáno: PWM rozsah pro Tepelná čerpadla, Kotle na pevná paliva a Diferenční regulátory.
Přidáno: Ochrana výstupu pro Tepelná čerpadla, Kotle na pevná paliva, Topné okruhy a Diferenční regulátory.
Přidáno: Nedostatečná teplota zdroje tepla v základním nastavení topných okruhů.
Přidáno: Min. teplota zdroje tepla pro chod oběh. čerpadla v základním nastavení topných okruhů.
Přidáno: Max. teplota místnosti při vychlazování nádrže v základním nastavení topných okruhů.
Přidáno: Odhadovaná pozice ventilu v nastavení směšovacího okruhu u topných okruhů.
Přidáno: Časové programy pro akumulační nádrž (záložka Další).
Přidáno: Frekvence PWM, Napětí vnitřního zdroje a Čas. limit testu výstupů v nastavení regulace (záložka Nastavení).
Přidáno: IP adresa DNS serveru a Režim DHCP v nastavení sítě (záložka Nastavení).
Přidáno: Synchronizace času s časovým serverem a příbuzné položky v nastavení reálného času (záložka Nastavení).
Přidáno: Výchozí záložka statistik v ostatním nastavení (záložka Nastavení).
Přidáno: Import / export statistik z / do souboru CSV, k dispozici je prostřednictvím nových tlačítek v softwaru HC downloader.
Přidáno: Položka Vyžadovat vyšší zabezpečení HTTP v softwaru HC downloader.
Odstraněno: HTTP cookies. V prohlížeči se nově při přístupu k HTTP serveru regulátoru nenastavují žádné cookies.
Upraveno: Výrazně přepracovaný firmware a software, nyní založený na společné platformě vývojově vycházející z nejnovějšího přístroje WATTrouter Mx, využívá mnoho funkcí tohoto modelu, pokud jsou podporované hardwarem.
Změněno: Online graf nyní umožňuje až 7 řad (teplota nebo procentuální vybuzení vstupu/výstupu) namísto původních 5 řad.
Změněno: Spínání bivalentních zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo.
Změněno: Zápis zjištěné teploty bazénové vody do statistik, tak aby se zabránilo zápisu nesprávných hodnot teploty, pokud je např. výstup cirkulace omezen časovým programem.
Opraveno: Jednodenní zpoždění při výpočtu podmínky pro změnu času na letní čas a zpět. Opraveno: Detekce PWM na vstupu I1, nyní je funkce použitelná až do nosné frekvence 5kHz.
Opraveno: Chybné chování plynulé (PID) regulace v některých mezních stavech, týká se bloků Tepelná čerpadla a Topné okruhy.
Opraveno: Chybné chování směšovacího okruhu v některých mezních stavech, týká se bloků Topné okruhy.
Opraveno: Chybné chování HTTP serveru regulátoru v některých situacích.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.0: heatingcontrol_2_0.zip
HC downloader 2.0.17: hcdownloader-2.0.17-x86_64.zip
Heating Control aplikace 2.1 pro Android: hc-v2.1-release.apk
Heating Control aplikace 2.1 pro iOS: nedostupné, starší verze nejsou podporovány společností Apple

5. verze:
Zvýšena maximální nastavitelná teplota vody v bazénu na 60 °C (použitelné např. pro vířivky).
Opraveny relativně časté chyby při zápisu konfigurace přes webové rozhraní, zvláště z prohlížečů v mobilních telefonech.
Opraveno chybné chování teplotní hystereze u parametru Min. venkovní teplota pro chod TČ (záložka Tepelná čerpadla).
Opraveno chybné zobrazení datumů ve statistikách.
Upraveno časování sběrnice DQ, některé typy teplotních čidel nefungovaly.
Opraveno chybné zobrazení záporných teplot u digitálních čidel typu DS18B20.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.4: heatingcontrol_crc_1_4.zip
HC downloader 1.0.15: hc_downloader_setup_1_0.zip
Heating Control aplikace pro Android: nedostupné
Heating Control aplikace pro iOS: nedostupné

4. verze:
Přidáno řízení směšovacích ventilů pro oba topné okruhy.
Přidána položka 'Externí řízení na I1 (detekce PWM)' v záložce Tepelná čerpadla.
Přidána položka 'Zpoždění vypnutí chodu podle teplotní diference' v záložce Kotle na PP.
12.5.2016: Přidána podpora čidel DS18B20.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.3: heatingcontrol_crc_1_3.zip
HC downloader 1.0.15: hc_downloader_setup_1_0.zip
Heating Control aplikace pro Android: nedostupné
Heating Control aplikace pro iOS: nedostupné

3. verze:
Přidána položka 'Zpoždění vypnutí vychlazování nádrže' v záložce Další.
Přidána položka 'Max. teplota při vychlazování nádrže' v záložce Bazény.
Opravena chyba při přepínání cílů vychlazování nádrže v režimu auto.
21.12.2015: Opravena chyba zobrazení teploty T11 v online grafu.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.2: heatingcontrol_crc_1_2.zip
HC downloader 1.0.15: hc_downloader_setup_1_0.zip
Heating Control aplikace pro Android: nedostupné
Heating Control aplikace pro iOS: nedostupné

2. verze:
Modifikováno řízení kotlů na pevná paliva - limit výstupní teploty pro spouštění oběhového čerpadla platí pro oba způsoby regulace.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.1: heatingcontrol_crc_1_1.zip
HC downloader 1.0.15: hc_downloader_setup_1_0.zip
Heating Control aplikace pro Android: nedostupné
Heating Control aplikace pro iOS: nedostupné

1. verze:
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.0: heatingcontrol_crc_1_0.zip
HC downloader 1.0.15: hc_downloader_setup_1_0.zip
Heating Control aplikace pro Android: nedostupné
Heating Control aplikace pro iOS: nedostupné