Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Aktualizace pro Heating Control

Ovladač USB rozhraní

Pozn.: V operačních systémech Windows 7 a novějších připojených k internetu se ovladač většinou vyhledá a nainstaluje automaticky po připojení zařízení do USB portu počítače. Nestane-li se tak, je nutné ovladač nainstalovat ručně pomocí odkazu níže.

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ (stránka je pouze v angličtině, ale váš ovladač jistě najdete:-))

Pozn.: V případě problémů s komunikací vždy aktualizujte ovladač na nejnovější verzi!

Firmware regulátoru a software HC downloader

Při aktualizaci na nejnovější verzi vždy prostudujte nejnovější uživatelskou příručku. Nezapomeňte vždy aktualizovat zároveň firmware regulátoru i software HC downloader.

Software HC downloader běží v OS Windows 7 a novějším.

Od verze 2.0 jsou vydávány pouze 64-bitové verze ovládacího programu HC downloader, do verze 1.0 je ovládací program 32-bitový.

Nejnovější verze:
Přidáno: Ukazatel teploty teplé užitkové vody (karta Nastavení).
Změněno: Chování detekce teploty vody v bazénu a příslušné regulace, změny jsou popsané v návodu.
Změněno: Snížen dolní limit pro „Min. teplota zdroje tepla pro chod oběh. čerpadla" v topných okruzích (nyní 0 až 80°C).
Změněno: Limity teplotních rozdílů v diferenciálních regulátorech (Rozdíl teplot pro sepnutí nyní 4 až 30°C, Rozdíl teplot pro vypnutí nyní 0°C až Rozdíl teplot pro sepnutí - 1°C).
Opraveno: Tlačítka TEST a tlačítko „Vyhledej digitální teplotní čidla“ nepracovaly s deaktivovaným vyšším zabezpečením HTTP (chyba verze 2.0).
Opraveno: T11 se v online grafu nezobrazoval jako teplota, ale jako procento (chyba verze 2.0).
Opraveno: Chyba s nesprávným vyhodnocením bílé mezery u webového rozhraní.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.1: heatingcontrol_2_1.zip
HC downloader 2.0.2: hcdownloader-2.0.17-x86_64.zip
Heating Control aplikace pro Android: dostupné v Google Play
Heating Control aplikace pro iOS: dostupné v App Storu

6. verze:
Přidáno: Nové chybové stavy: Přetížení vnitřního zdroje a Chyba detekce PWM na I1.
Přidáno: Den v týdnu v položkách Ostatní stavy.
Přidáno: PWM rozsah pro Tepelná čerpadla, Kotle na pevná paliva a Diferenční regulátory.
Přidáno: Ochrana výstupu pro Tepelná čerpadla, Kotle na pevná paliva, Topné okruhy a Diferenční regulátory.
Přidáno: Nedostatečná teplota zdroje tepla v základním nastavení topných okruhů.
Přidáno: Min. teplota zdroje tepla pro chod oběh. čerpadla v základním nastavení topných okruhů.
Přidáno: Max. teplota místnosti při vychlazování nádrže v základním nastavení topných okruhů.
Přidáno: Odhadovaná pozice ventilu v nastavení směšovacího okruhu u topných okruhů.
Přidáno: Časové programy pro akumulační nádrž (záložka Další).
Přidáno: Frekvence PWM, Napětí vnitřního zdroje a Čas. limit testu výstupů v nastavení regulace (záložka Nastavení).
Přidáno: IP adresa DNS serveru a Režim DHCP v nastavení sítě (záložka Nastavení).
Přidáno: Synchronizace času s časovým serverem a příbuzné položky v nastavení reálného času (záložka Nastavení).
Přidáno: Výchozí záložka statistik v ostatním nastavení (záložka Nastavení).
Přidáno: Import / export statistik z / do souboru CSV, k dispozici je prostřednictvím nových tlačítek v softwaru HC downloader.
Přidáno: Položka Vyžadovat vyšší zabezpečení HTTP v softwaru HC downloader.
Odstraněno: HTTP cookies. V prohlížeči se nově při přístupu k HTTP serveru regulátoru nenastavují žádné cookies.
Upraveno: Výrazně přepracovaný firmware a software, nyní založený na společné platformě vývojově vycházející z nejnovějšího přístroje WATTrouter Mx, využívá mnoho funkcí tohoto modelu, pokud jsou podporované hardwarem.
Změněno: Online graf nyní umožňuje až 7 řad (teplota nebo procentuální vybuzení vstupu/výstupu) namísto původních 5 řad.
Změněno: Spínání bivalentních zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo.
Změněno: Zápis zjištěné teploty bazénové vody do statistik, tak aby se zabránilo zápisu nesprávných hodnot teploty, pokud je např. výstup cirkulace omezen časovým programem.
Opraveno: Jednodenní zpoždění při výpočtu podmínky pro změnu času na letní čas a zpět. Opraveno: Detekce PWM na vstupu I1, nyní je funkce použitelná až do nosné frekvence 5kHz.
Opraveno: Chybné chování plynulé (PID) regulace v některých mezních stavech, týká se bloků Tepelná čerpadla a Topné okruhy.
Opraveno: Chybné chování směšovacího okruhu v některých mezních stavech, týká se bloků Topné okruhy.
Opraveno: Chybné chování HTTP serveru regulátoru v některých situacích.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.0: heatingcontrol_2_0.zip
HC downloader 2.0.2: hcdownloader-2.0.17-x86_64.zip

5. verze:
Zvýšena maximální nastavitelná teplota vody v bazénu na 60 °C (použitelné např. pro vířivky).
Opraveny relativně časté chyby při zápisu konfigurace přes webové rozhraní, zvláště z prohlížečů v mobilních telefonech.
Opraveno chybné chování teplotní hystereze u parametru Min. venkovní teplota pro chod TČ (záložka Tepelná čerpadla).
Opraveno chybné zobrazení datumů ve statistikách.
Upraveno časování sběrnice DQ, některé typy teplotních čidel nefungovaly.
Opraveno chybné zobrazení záporných teplot u digitálních čidel typu DS18B20.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.4: heatingcontrol_crc_1_4.zip
HC downloader 1.0.1: hc_downloader_setup_1_0.zip

4. verze:
Přidáno řízení směšovacích ventilů pro oba topné okruhy.
Přidána položka 'Externí řízení na I1 (detekce PWM)' v záložce Tepelná čerpadla.
Přidána položka 'Zpoždění vypnutí chodu podle teplotní diference' v záložce Kotle na PP.
12.5.2016: Přidána podpora čidel DS18B20.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.3: heatingcontrol_crc_1_3.zip
HC downloader 1.0.1: hc_downloader_setup_1_0.zip

3. verze:
Přidána položka 'Zpoždění vypnutí vychlazování nádrže' v záložce Další.
Přidána položka 'Max. teplota při vychlazování nádrže' v záložce Bazény.
Opravena chyba při přepínání cílů vychlazování nádrže v režimu auto.
21.12.2015: Opravena chyba zobrazení teploty T11 v online grafu.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.2: heatingcontrol_crc_1_2.zip
HC downloader 1.0.1: hc_downloader_setup_1_0.zip

2. verze:
Modifikováno řízení kotlů na pevná paliva - limit výstupní teploty pro spouštění oběhového čerpadla platí pro oba způsoby regulace.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.1: heatingcontrol_crc_1_1.zip
HC downloader 1.0.1: hc_downloader_setup_1_0.zip

1. verze:
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.0: heatingcontrol_crc_1_0.zip
HC downloader 1.0.1: hc_downloader_setup_1_0.zip