Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Aktualizace pro WATTrouter M

Ovladač USB rozhraní

Pozn.: V operačních systémech Windows 7 a novějších připojených k internetu se ovladač většinou vyhledá a nainstaluje automaticky po připojení zařízení do USB portu počítače. Nestane-li se tak, je nutné ovladač nainstalovat ručně pomocí odkazu níže.

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ (stránka je pouze v angličtině, ale váš ovladač jistě najdete:-))

Pozn.: V případě problémů s komunikací vždy aktualizujte ovladač na nejnovější verzi!

Firmware regulátoru a software WATTconfig M

Při aktualizaci na nejnovější verzi vždy prostudujte nejnovější uživatelskou příručku. Nezapomeňte vždy aktualizovat zároveň firmware regulátoru i software WATTconfig.

Ovládací software WATTconfig je určen pro Windows 7 a novější, Ubuntu 16.04 a novější, OS X 10.11 El Capitan a novější. Může však fungovat i na jiných verzích OS nebo jiných distribucích Linuxu.

Od verze 3.0 jsou vydávány pouze 64-bitové verze ovládacího programu WATTconfig, do verze 2.5 jsou ovládací programy 32-bitové. Důvodem k této změně bylo zejména vydání verze pro MacOS Catalina, který přestal podporovat 32-bitové aplikace. Přešli jsme proto kompletně na 64-bitové verze.

Nejnovější verze:
Opraveno: Konfigurace online grafu nepřežila restart zařízení (perioda a řada 1-3).
Opraveno: Chyba při výpočtu výkonu vstupu FB. Po restartu přístroje nebo po zápisu konfigurace byla zobrazena nesprávná hodnota.
Opraveno: Problém s výstupním režimem PWM s nenulovým nastaveným minimálním výkonem. Pevný tříminutový softstart (určený pro tepelná čerpadla nebo nabíječky vozidel) mohl běžet bez přiřazené priority.
Opraveno: Zaškrtávací políčko Nulovat energii u vstupů FB nefungovalo ve webovém rozhraní.
Opraveno: Chybná reakce na HTTP hlavičku Accept-Language v některých případech. Slovenské prohlížeče nyní standardně zobrazují českou lokalizaci.
Opraveno: Funkce zápisu ve webovém rozhraní nefungovaly s deaktivovaným vyšším zabezpečením HTTP.
Opraveno: Chyba s nesprávným vyhodnocením bílé mezery u požadavků HTTP. Hlavička Content-Length nebyla v určitých případech vyhodnocena správně. To mělo dopad na zápis konfigurace z nových mobilních aplikací, který se někdy nepovedl.
Opraveno: Chybějící nastavení zeměpisné polohy ve webovém rozhraní.
Opraveno: Chyba překladu v polštině a ruštině: Funkce reléového výstupu byla prohozena s proporcionální funkcí.
Opraveno: Frekvence PWM výstupů SSR nastavených do režimu PWM neodpovídaly nastavení frekvence PWM na kartě Další nastavení.
Opraveno: Nastavení Vyžadovat vyšší zabezpečení HTTP na kartě Další nastavení (pouze WATTconfig) nepřežilo restart zařízení.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 3.1 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_3_1.zip
Firmware 3.1 pro M MAX: wattrouter_m_max_3_1.zip
WATTconfig M 3.0 pro Windows: wattconfig_m-3.0.40-x86_64.zip
WATTconfig M 3.0 pro Linux: wattconfig_m-3.0.40-x86_64.deb.zip
WATTconfig M 3.0 pro MAC: wattconfig_m-3.0.40-x86_64.dmg.zip
WATTconfig M pro Android: dostupné v Google Play
WATTconfig M pro iOS: dostupné v App Storu

11. verze:
Přidáno: Online graf na kartě Statistika.
Přidáno: Vylepšení výstupního testu - vypršení časového limitu testovacího výstupu atd.
Přidáno: DHCP klient pro konfiguraci IP serveru DNS nebo nastavení celé sítě.
Přidáno: Synchronizace data a času přes časový server.
Přidáno: Stavová pole časovače pro časovače zapnutí a vypnutí reléového výstupu.
Přidáno: PWM výstupní rozsah pro podporu podrozsahů PWM / 0-10V (např. 1-10V atd.).
Přidáno: Dny v týdnu v časových plánech.
Přidáno: Import měsíčních a ročních statistik ze souboru CSV, k dispozici prostřednictvím nových tlačítek na kartě Statistiky.
Přidáno: Seznam chyb pro protokolování historie chyb zařízení (pouze přechodný, neukládá se při výpadku napájení).
Přidáno: Chyba Přetížení vnitžního zdroje pro hlášení přetížení interního zdroje stejnosměrného napětí.
Přidáno: Položka Napětí vnitřního zdroje na kartě Další nastavení.
Přidáno: Položka Vyžadovat vyšší zabezpečení HTTP na kartě Další nastavení.
Přidána automatická aktualizace firmwaru na kompatibilní verzi do Wattconfigu.
Upraveno: Výrazně přepracovaný firmware a software, nyní založený na společné platformě vývojově vycházející z nejnovějšího typu WATTrouter Mx, využívá mnoho funkcí tohoto modelu, pokud jsou podporované hardwarem.
Změněno: Výchozí MAC adresa regulátoru se změnila na hodnotu nově přidělenou organizací IEEE (E8-E9-8E).
Změněno: Chování výstupů SSR během časového plánu, kde pole Výkon nebylo nastaveno na 100%.
Změněno: Test výstupu nyní respektuje konfiguraci položek Maximální výkon a Plný výkon.
Změněno: Invertovaná možnost je nyní k dispozici také pro režim výstupu PWM.
Změněno: Podstatně přepracované 3f režimy výstupů.
Odebráno: Nespolehlivá automatická detekce sledu fází na kartě Nastavení vstupů.
Odebráno: Nespolehlivé nulování čítačů energií v režimu „zahájení výroby“ na kartě Další nastavení.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 3.0 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_3_0.zip
Firmware 3.0 pro M MAX: wattrouter_m_max_3_0.zip
WATTconfig M 3.0 pro Windows: wattconfig_m-3.0.40-x86_64.zip
WATTconfig M 3.0 pro Linux: wattconfig_m-3.0.40-x86_64.deb.zip
WATTconfig M 3.0 pro MAC: wattconfig_m-3.0.40-x86_64.dmg.zip
WATTconfig M pro Android: dostupné v Google Play
WATTconfig M pro iOS: dostupné v App Storu

10. verze:
Opraveno chybné chování reléových výstupů v určitých situacích (někdy nedošlo k odepnutí relé, ačkoli by odepnout mělo a naopak).
Opraveno chybné datum v uzlu SDD1 v XML souboru denních statistik (stat_day.xml), které se objevilo v některých případech.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.7 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_crc_2_7.zip
Firmware 2.7 pro M MAX: wattrouter_m_max_crc_2_7.zip
WATTconfig M pro Windows 2.5.10 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_2_5_10.zip
WATTconfig M pro Linux 2.5.10 pro M SSR/MAX: wattconfig-m-2.5.deb
WATTconfig M pro Android 1.3 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_1_3.apk

9. verze:
Opraven problém s časovými plány: reléové výstupy někdy nefunkční v režimu vynucení.
Opraven problém ve webovém rozhraní: chybné zobrazení dnů při změně času na letní čas (1 den byl vynechán).
Opraveny relativně časté chyby při zápisu konfigurace přes webové rozhraní, zvláště z prohlížečů v mobilních telefonech.
Opraveno předčasné vypnutí relé na vyšší prioritě při ještě aktivním SSR na nižší prioritě, nastaveném do režimu PWM.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.6 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_crc_2_6.zip
Firmware 2.6 pro M MAX: wattrouter_m_max_crc_2_6.zip
WATTconfig M pro Windows 2.5.10 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_2_5_10.zip
WATTconfig M pro Linux 2.5.10 pro M SSR/MAX: wattconfig-m-2.5.deb
WATTconfig M pro Android 1.3 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_1_3.apk

8. verze:
Přidána položka Výkon u časových plánů.
Funkční předřazení u releových výstupů s nastaveným 3f režimem.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.5 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_crc_2_5.zip
Firmware 2.5 pro M MAX: wattrouter_m_max_crc_2_5.zip
WATTconfig M pro Windows 2.5.10 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_2_5_10.zip
WATTconfig M pro Linux 2.5.10 pro M SSR/MAX: wattconfig-m-2.5.deb
WATTconfig M pro Android 1.3 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_1_3.apk

7. verze:
Přidány popisky FB výstupů.
Přidána experimentální funkce 3f režim pro spínání vhodných třífázových spotřebičů (např. 3f patron nebo 3f invertorových tepelných čerpadel).
Zápis konfigurace již neblokuje funkci výstupů.
Pokud se zápis konfigurace nedokončí (např. při chybě komunikace), dojde po určité době k resetu regulátoru a načtení staré konfigurace.
Opravena chyba při aktualizaci pole Zpoždění vypnutí ve webovém rozhraní.
Opravena chyba při stisku tlačítka Storno v dialogu Zadejte přístupové údaje ve webovém rozhraní.
Opravena částečná nefunkčnost předřazení reléového výstupu před výstup v PWM režimu v módu regulace tepelného čerpadla.
Opraveny možné potíže při zápisu konfigurace pomocí aplikace pro Android.
24.6.2015: Opraven drobný problém při několika předřazovaných relé na různých prioritách
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.4 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_crc_2_4.zip
Firmware 2.4 pro M MAX: wattrouter_m_max_crc_2_4.zip
WATTconfig M pro Windows 2.4.9 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_2_4_9.zip
WATTconfig M pro Linux 2.4.9 pro M SSR/MAX: wattconfig-m-2.4.deb
WATTconfig M pro Android 1.3 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_1_3.apk

6. verze:
Přidána integrace s regulátorem Heating Control.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.3 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_crc_2_3.zip
Firmware 2.3 pro M MAX: wattrouter_m_max_crc_2_3.zip
WATTconfig M 2.2.8 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_2_2_8.zip
WATTconfig M pro Android 1.2 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_1_2.apk

5. verze:
Přidán režim plynulé regulace PWM pro externí výstupy (SSR1 a SSR2).
V rámci řízení signálem PWM byla přidána i funkce plynulého řízení tepelných čerpadel a klimatizací, které umožňují plynulé řízení výkonu vstupem 0-10V. Více o této funkci viz sekce Časté dotazy zcela dole.
Přidána funkce Předřadit, která nahrazuje režim Okamžité přepínání relé tak, aby funkce byla individuálně nastavitelná pro každý výstup.
Přidána funkce Inverzní, která nahrazuje funkci Inverzní výstup tak, aby funkce byla individuálně nastavitelná pro každý výstup.
Opravena padavost aplikace WATTconfig pro Android.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.2 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_2_2.zip
Firmware 2.1 pro M MAX: wattrouter_m_max_2_2.zip
WATTconfig M 2.2.8 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_2_2_8.zip
WATTconfig M pro Android 1.2 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_1_2.apk
(Poznámka: Firmware verze 2.2 půjde do regulátoru nahrát pouze pomocí WATTconfig M verze 2.2. Nejprve tedy aktualizujte WATTconfig M a pak pomocí něj firmware v regulátoru.)

4. verze:
Přidána polština a ruština.
Oprava chybného zobrazení data v ročních statistikách ve WATTconfigu.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.1 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_2_1.zip
Firmware 2.1 pro M MAX: wattrouter_m_max_2_1.zip
WATTconfig M 2.1.7 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_2_1_7.zip
WATTconfig M pro Android 1.00 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_1_0.apk

3. verze:
Denní, týdenní, měsíční a roční statistiky a grafy.
Možnost exportu statistik do souborů *.csv (pouze ve WATTconfigu).
Funkce Kontrolní proudový osciloskop pro ověření správnosti zapojení měřicích vstupů (pouze ve WATTconfigu).
Funkce Test výstupu ve webovém rozhraní.
24.1.2014 nově: Aktualizace aplikace pro Android - grafy, statistiky, widget atd.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.0 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_2_0.zip
Firmware 2.0 pro M MAX: wattrouter_m_max_2_0.zip
WATTconfig M 2.0.6 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_2_0_6.zip
WATTconfig M pro Android 1.00 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_1_0.apk

2. verze:
Víceúčelové časové plány.
Indikace funkční komunikace ve WATTconfig.
Profily připojení UDP ve WATTconfig.
Indikátory příčiny aktivity výstupů - 4 "LEDky" pro každý výstup.
Výpočet výkonu u vstupů FB.
Barevné rozlišení výroby, spotřeby a aktivity vstupů FB a výstupů.
Barevné rozlišení aktivních výstupů a časových plánů.
Konfigurace rozčleněna do 4 karet (tabů) ve WATTconfigu i na webovém rozhraní.
Funkce Invertovaný reléový výstup.
Zveřejněna první verze aplikace pro Android.
Opravena drobná chyba v UDP komunikaci.
Opraveny drobné problémy při přechodu z CombiWATTu/časového plánu do základní regulace.
Opraveno zobrazení WATTconfig M při větším písmu ve Windows.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 1.1 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_1_1.zip
Firmware 1.1 pro M MAX: wattrouter_m_max_1_1.zip
WATTconfig M 1.1.4 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_1_1_4.zip
WATTconfig M pro Android 0.99 pro M SSR/MAX: wattconfig_android_9_9.apk
(Poznámka: Aplikace WATTconfig pro Android 0.99 nepodporuje načítání časových plánů, vizuální indikaci příčiny aktivity výstupů a barevné odlišení měřených hodnot.)

1. verze:
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 0.7 pro M SSR: wattrouter_m_ssr_0_7.zip
Firmware 0.7 pro M MAX: wattrouter_m_max_0_7.zip
WATTconfig M 0.9.2 pro M SSR/MAX: wattconfig_m_setup_0_9_2.zip