Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Aktualizace pro WATTrouter ECO

Ovladač USB rozhraní

Pozn.: V operačních systémech Windows 7 a novějších připojených k internetu se ovladač většinou vyhledá a nainstaluje automaticky po připojení zařízení do USB portu počítače. Nestane-li se tak, je nutné ovladač nainstalovat ručně pomocí odkazu níže.

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ (stránka je pouze v angličtině, ale váš ovladač jistě najdete:-))

Pozn.: V případě problémů s komunikací vždy aktualizujte ovladač na nejnovější verzi!

Firmware regulátoru a software WATTconfig ECO

Ovládací software WATTconfig je určen pro IBM kompatibilní počítače na platformě Intel nebo AMD, s operačními systémy Windows 7 a novější, Ubuntu 16.04 a novější, OS X 10.11 El Capitan a novější. Může však fungovat i na jiných verzích OS nebo jiných distribucích Linuxu.

Od verze 2.0 jsou vydávány pouze 64-bitové verze ovládacího programu WATTconfig, do verze 1.4 jsou ovládací programy 32-bitové. Důvodem k této změně bylo zejména vydání MacOS Catalina, který přestal podporovat 32-bitové aplikace. Přešli jsme proto kompletně na 64-bitové verze.

Nezapomeňte vždy aktualizovat zároveň firmware regulátoru i software WATTconfig!

Nejnovější verze:
Přidáno: Protokol S-Connect (jen bezdrátový, jen pro sdílení výstupů).
Přidáno: Indikátory externího sepnutí výstupů (sloupec Stavy výstupů).
Přidáno: S-Connect: chyba zařízení (Chybové a informační stavy).
Přidáno: Parametr Duplikuj na (záložka Nastavení výstupů).
Přidáno: Nastavení vstupů pro statistiky (záložka Další nastavení).
Přidáno: Záložka S-Connect pro konfiguraci protokolu S-Connect.
Přidáno: Logické výstupy nezbytné pro použití protokolu S-Connect.
Přidáno: Ukrajinština.
Upraveno: Připojený a maximální výkon pro výstupy SSR zvýšen na 100 kW (pro průmyslové instalace).
Odebráno: Chybové stavy při vloženém modulu SC-Router (Chybové a informační stavy).
Odebráno: Položka Zdroj měření u vstupu FB (záložka Nastavení vstupů).
Odebráno: Logické výstupy WLS (záložka Nastavení výstupů).
Odebráno: Tabulka bezdrátových stanic (záložka Další nastavení).
Odebráno: Ruština.
Opraveno: Chyba ve výpočtu předřazení relé, kdy relé na nižší prioritě se nepředřadilo, pokud relé na vyšší prioritě bylo právě omezeno časovým plánem.
Opraveno: Chybné měření výkonů při vyšších frekvencích než 50 Hz.
Opraveno: Chyba překladu v polštině: Funkce reléového výstupu byla prohozena s proporcionální funkcí.
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 3.0 pro Windows: wattconfig_eco-3.0.11-x86_64.zip
WATTconfig ECO 3.0 pro Linux: wattconfig_eco-3.0.11-x86_64.deb.zip
WATTconfig ECO 3.0 pro MAC: wattconfig_eco-3.0.11-x86_64.dmg.zip
Firmware 3.0: wattrouter_eco_3_0.zip

8. verze:
Opraveno: Konfigurace online grafu nepřežila restart zařízení (perioda a řada 1-3).
Opraveno: Chyba při výpočtu výkonu vstupu FB. Po restartu přístroje nebo po zápisu konfigurace byla zobrazena nesprávná hodnota.
Opraveno: Problém s výstupním režimem PWM s nenulovým nastaveným minimálním výkonem. Pevný tříminutový softstart (určený pro tepelná čerpadla nebo nabíječky vozidel) mohl běžet bez přiřazené priority.
Opraveno: Nefunkční režim invertovaného výstupu (relé, PWM) pro výstupy WLS.
Opraveno: Parametr Rozsah PWM pro výstupy WLS v režimu PWM byl zakázán, protože interní komunikační protokol pro spínání WLS výstupů jej nepodporuje.
Opraveno: Chybná konfigurace funkcí inverze výstupu a PWM rozsahu u výstupů v režimu vzdáleného ovládání (s vloženým sc-router).
Opraveno: Nesprávné hodnoty v indikátorech vybuzení výstupu v případě sepnutého lokálního testu v režimu vzdáleného ovládání (s vloženým sc-router).
Opraveno: V případě, že je zařízení používáno v režimu dálkového ovládání (s vloženým sc-router), není nutné mít pro něj zakoupené rozšíření PWM režim výstupů pro WATTrouter ECO.
Opraveno: Frekvence PWM výstupů SSR nastavených do režimu PWM neodpovídala nastavení frekvence PWM na kartě Další nastavení.
Opraveno: Nastavení frekvence PWM na kartě Další nastavení nepřežilo reset zařízení.
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 2.0 pro Windows: wattconfig_eco-2.0.9-x86_64.zip
WATTconfig ECO 2.0 pro Linux: wattconfig_eco-2.0.9-x86_64.deb.zip
WATTconfig ECO 2.0 pro MAC: wattconfig_eco-2.0.9-x86_64.dmg.zip
Firmware 2.1: wattrouter_eco_2_1.zip

7. verze:
Přidáno: Online graf na kartě Statistika.
Přidáno: Vylepšení výstupního testu - vypršení časového limitu testovacího výstupu atd.
Přidáno: Stavová pole časovače pro časovače zapnutí a vypnutí reléového výstupu.
Přidáno: PWM výstupní rozsah pro podporu podrozsahů PWM / 0-10V (např. 1-10V atd.).
Přidáno: 3f režim pro výstupy.
Přidáno: Dny v týdnu v časových plánech.
Přidáno: Import měsíčních a ročních statistik ze souboru CSV, k dispozici prostřednictvím nových tlačítek na kartě Statistiky.
Přidáno: Seznam chyb pro protokolování historie chyb zařízení (pouze přechodný, neukládá se při výpadku napájení).
Přidáno: Chyba Přetížení vnitžního zdroje pro hlášení přetížení interního zdroje stejnosměrného napětí.
Přidáno: Položka Napětí vnitřního zdroje na kartě Další nastavení.
Přidána automatická aktualizace firmwaru na kompatibilní verzi do Wattconfigu.
Upraveno: Výrazně přepracovaný firmware a software, nyní založený na společné platformě vývojově vycházející z nejnovějšího typu WATTrouter Mx, využívá mnoho funkcí tohoto modelu, pokud jsou podporované hardwarem.
Změněno: Chování výstupů SSR během časového plánu, kde pole Výkon nebylo nastaveno na 100%.
Změněno: Test výstupu nyní respektuje konfiguraci položek Maximální výkon a Plný výkon.
Změněno: Invertovaná možnost je nyní k dispozici také pro režim výstupu PWM.
Změněno: Podstatně přepracované 3f režimy výstupů.
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 2.0 pro Windows: wattconfig_eco-2.0.9-x86_64.zip
WATTconfig ECO 2.0 pro Linux: wattconfig_eco-2.0.9-x86_64.deb.zip
WATTconfig ECO 2.0 pro MAC: wattconfig_eco-2.0.9-x86_64.dmg.zip
Firmware 2.0: wattrouter_eco_2_0.zip

6. verze:
Opraveno chybné chování reléových výstupů v určitých situacích (někdy nedošlo k odepnutí relé, ačkoli by odepnout mělo a naopak).
Opraveno možné vymazání paměti sériového čísla v regulátoru nechtěným spuštěním interního diagnostického příkazu v důsledku chyby komunikace.
Do WATTconfigu přidána možnost obnovy vymazaného sériového čísla v regulátoru z databáze na našem serveru (obnova se spouští automaticky při zjištění neplatného sériového čísla).
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 1.4 pro Windows: wattconfig_eco_setup_1_4.zip
WATTconfig ECO 1.4 pro Linux: wattconfig-eco-1.4.deb
WATTconfig ECO 1.4 pro MAC: nedostupné
Firmware 1.6: wattrouter_eco_crc_1_6.zip

5. verze:
Opraveno předčasné vypnutí relé na vyšší prioritě při ještě aktivním SSR na nižší prioritě, nastaveném do režimu PWM.
Opraveno chybné načítání spotřeb a přebytků ve statistikách v režimu "součtu všech fází".
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 1.3 pro Windows: wattconfig_eco_setup_1_3.zip
WATTconfig ECO 1.3 pro Linux: wattconfig-eco-1.3.deb
WATTconfig ECO 1.3 pro MAC: nedostupné
Firmware 1.5: wattrouter_eco_crc_1_5.zip

4. verze:
Upravena komunikace s moduly SC-Gateway a SC-Router.
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 1.3 pro Windows: wattconfig_eco_setup_1_3.zip
WATTconfig ECO 1.3 pro Linux: wattconfig-eco-1.3.deb
WATTconfig ECO 1.3 pro MAC: nedostupné
Firmware 1.4: wattrouter_eco_crc_1_4.zip

3. verze:
Přidána integrace s modulem SC-Router (plnohodnotná bezdrátová komunikace).
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 1.3 pro Windows: wattconfig_eco_setup_1_3.zip
WATTconfig ECO 1.3 pro Linux: wattconfig-eco-1.3.deb
WATTconfig ECO 1.3 pro MAC: nedostupné
Firmware 1.3: wattrouter_eco_crc_1_3.zip

2. verze:
Přidána integrace s modulem SC-Gateway.
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 1.1 pro Windows: wattconfig_eco_setup_1_1.zip
WATTconfig ECO 1.1 pro Linux: wattconfig-eco-1.1.deb
WATTconfig ECO 1.1 pro MAC: nedostupné
Firmware 1.2: wattrouter_eco_crc_1_2.zip

1. verze:
Uživatelský manuál k této verzi
WATTconfig ECO 1.1 pro Windows: wattconfig_eco_setup_1_1.zip
WATTconfig ECO 1.1 pro Linux: wattconfig-eco-1.1.deb
WATTconfig ECO 1.1 pro MAC: nedostupné
Firmware 1.1: wattrouter_eco_crc_1_1.zip