Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Aktualizace pro WATTrouter Mx

Ovladač USB rozhraní

Pozn.: V operačních systémech Windows 7 a novějších připojených k internetu se ovladač většinou vyhledá a nainstaluje automaticky po připojení zařízení do USB portu počítače. Nestane-li se tak, je nutné ovladač nainstalovat ručně pomocí odkazu níže.

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ (stránka je pouze v angličtině, ale váš ovladač jistě najdete:-))

Pozn.: V případě problémů s komunikací vždy aktualizujte ovladač na nejnovější verzi!

Firmware regulátoru a software WATTconfig Mx

Při aktualizaci na nejnovější verzi vždy prostudujte nejnovější uživatelskou příručku. Nezapomeňte vždy aktualizovat zároveň firmware regulátoru i software WATTconfig.

Ovládací software WATTconfig je určen pro Windows 7 a novější, Ubuntu 16.04 a novější, OS X 10.11 El Capitan a novější. Může však fungovat i na jiných verzích OS nebo jiných distribucích Linuxu.

Od verze 1.6 jsou vydávány pouze 64-bitové verze ovládacího programu WATTconfig, do verze 1.5 jsou ovládací programy 32-bitové. Důvodem k této změně bylo zejména vydání MacOS Catalina, který přestal podporovat 32-bitové verze. Přešli jsme proto kompletně na 64-bitové verze.

Nejnovější verze:
Přidáno: Je možné použít režim vzdáleného ovládání (s vloženým sc-router), chování je stejné jako u WATTrouter ECO.
Přidáno: Do požadavků vysílaných přístrojem v režimu datové výměny na bázi webového klienta byla přidána HTTP hlavička Content-Disposition.
Upraveno: Přesnější výpočet teploty při použití teplotních čidel PT1000 na vstupech ANDI.
Opraveno: Chybné vyhledávání digitálních teplotních čidel (jeden senzor na dvou nebo více pozicích).
Opraveno: Konfigurace online grafu nepřežila restart zařízení (perioda a řada 1-3).
Opraveno: Funkce ANDI nebyla správně nakonfigurována po zápisu konfigurace při přechodu z funkce PT1000 na jinou funkci nebo naopak.
Opraveno: Někdy při změně funkce vstupu ANDI nebyl hardware vstupu ANDI správně přepnut hned po zapsání konfigurace a bylo nutné restartovat přístroj.
Opraveno: Chyba při výpočtu výkonu vstupu ANDI, když byl ANDI nastaven na čítač impulsů S0. Po restartu přístroje nebo po zápisu konfigurace byla zobrazena nesprávná hodnota.
Opraveno: Problém s výstupním režimem PWM s nenulovým nastaveným minimálním výkonem. Pevný tříminutový softstart (určený pro tepelná čerpadla nebo nabíječky vozidel) mohl běžet bez přiřazené priority.
Opraveno: Nefunkční optimalizace spotřeby interních relé.
Opraveno: Zaškrtávací políčko Nulovat energii u vstupů ANDI nefungovalo ve webovém rozhraní.
Opraveno: Chybná reakce na HTTP hlavičku Accept-Language v některých případech. Slovenské prohlížeče nyní standardně zobrazují českou lokalizaci.
Opraveno: Funkce zápisu ve webovém rozhraní nefungovaly s deaktivovaným vyšším zabezpečením HTTP.
Opraveno: Chyba s nesprávným vyhodnocením bílé mezery u požadavků HTTP. Hlavička Content-Length nebyla v určitých případech vyhodnocena správně. To mělo dopad na zápis konfigurace z nových mobilních aplikací, který se někdy nepovedl.
Opraveno: Chybějící nastavení zeměpisné polohy ve webovém rozhraní.
Opraveno: Chybějící priority pro výstupy WLS ve webovém rozhraní při použití sc-gateway.
Opraveno: Nefunkční režim invertovaného výstupu (relé, PWM) pro výstupy WLS.
Opraveno: Parametr Rozsah PWM pro výstupy WLS v režimu PWM byl zakázán, protože interní komunikační protokol pro spínání WLS výstupů jej nepodporuje.
Opraveno: Chybná konfigurace funkcí inverze výstupu a PWM rozsahu u výstupů v režimu vzdáleného ovládání (s vloženým sc-router).
Opraveno: Nesprávné hodnoty v indikátorech vybuzení výstupu v případě sepnutého lokálního testu v režimu vzdáleného ovládání (s vloženým sc-router).
Opraveno: Chyba překladu v polštině a ruštině: Funkce reléového výstupu byla prohozena s proporcionální funkcí.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware Mx 1.7: wattrouter_mx_1_7.zip
WATTconfig Mx pro Windows 1.6: wattconfig_mx-1.6.41-x86_64.zip
WATTconfig Mx pro Linux 1.6: wattconfig_mx-1.6.41-x86_64.deb.zip
WATTconfig Mx pro MAC 1.6: wattconfig_mx-1.6.41-x86_64.dmg.zip
WATTconfig Mx pro Android: dostupné v Google Play
WATTconfig Mx pro iOS: dostupné v App Storu

7. verze:
Přidáno: Online graf na kartě Statistiky (jako je u Heating Control).
Přidáno: Vylepšení testu výstupů (časovač vypnutí, volitelně neblokuje ostatní výstupy).
Přidáno: Pole "Napětí pro výpočet" na kartě Nastavení vstupů.
Přidáno: Sledování změn popisků vstupů a výstupů v souboru statistik na SD kartě.
Přidáno: Klient DHCP pro automatickou konfiguraci IP DNS serveru nebo volitelně i celého nastavení sítě, volby jsou dostupné na kartě Další nastavení.
Přidáno: Informační pole stavu časovačů zpoždění reléových výstupů (zapnutí i vypnutí) na kartě Nastavení výstupů.
Přidáno: Pole "Rozsah PWM" pro možnost konfigurace podrozsahu u výstupů v režimu PWM. Lze tak zvolit podrozsah např. 1-10V, což je užitečné pro některá externí zařízení.
Přidáno: Automatická aktualizace firmwaru na kompatibilní verzi do Wattconfigu.
Přidáno (1.6.1): Přidány jazyky němčina, polština a ruština.
Opraveno: Chybná synchronizace času přes webové rozhraní.
Opraveno: Chyba při výpočtu výstupního výkonu v režimu propojení s Heating Control, kdy Heating Control zpětně informuje Wattrouter o vybuzení propojeného výstupu.
Opraveno: Chyba, kdy nebylo možné v určitých případech měnit fáze výstupů přes webové rozhraní (změna ze součtového režimu na režim každé fáze samostatně).
Opraveno: Chyba sériového čísla regulátoru ve webovém rozhraní a v souboru datové výměny na bázi webového klienta.
Opraveno: Chyba komunikace na bázi webového klienta, kdy tato nerespektovala max. velikost MTU serveru.
Opraveno (1.6.1): Chybná data v týdenních a měsíčních statistikách (chyba byla jen ve webovém rozhraní).
Opraveno (1.6.1): Konfigurace sítě pomocí webového rozhraní nebyla možná.
Opraveno (1.6.1): Chyba při konfiguraci DNS v případě statického nastavení IP adresy DNS serveru.
Opraveno (1.6.1): Chování spínání relé v některých případech a další drobné problémy v řídicích algoritmech.
Opraveno ve Wattconfigu (1.6.9.41): Nefunkční konfigurace datové výměny XML (webový klient).
Změněno: Výchozí MAC adresa regulátoru na hodnotu nově přidělenou organizací IEEE (E8-E9-8E).
Změněno: Zrychleno načítání dat ze SD karty.
Změněno: Vylepšeno chování SSR výstupů během časového plánu vynucení v případě nastavení položky "Výkon" časového plánu na méně než 100%.
Změněno: Test výstupů nyní respektuje položky "Maximální výkon" a "Plný výkon" na kartě Nastavení výstupů.
Změněno: Položka "inverzní" je nyní dostupná i pro výstupy v režimu PWM.
Změněno: Byl přepracován 3f režim výstupů.
Změněno (1.6.1): Limit připojeného příkonu se zvýšil u relé na 100kW.
Změněno (1.6.1): Mírně upravené výchozí kalibrační konstanty pro měření výkonu.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware Mx 1.6.1: wattrouter_mx_1_6.zip
WATTconfig Mx pro Windows 1.6: wattconfig_mx-1.6.41-x86_64.zip
WATTconfig Mx pro Linux 1.6: wattconfig_mx-1.6.41-x86_64.deb.zip
WATTconfig Mx pro MAC 1.6: wattconfig_mx-1.6.41-x86_64.dmg.zip
WATTconfig Mx pro Android: dostupné v Google Play
WATTconfig Mx pro iOS: dostupné v App Storu
Důležité: Firmware 1.6.1 prosíme nahrávejte pouze pomocí těchto verzí Wattconfigu Mx, tj. 1.6. V případě problému s aktualizací regulátoru nebo připojení WATTconfigu prosím čtěte tento dokument.

6. verze:
Přidány statistiky za celé období.
Přidána výměna dat XML na bázi webového (HTTP) klienta, konfigurovatelná pomocí nového tlačítka na kartě Další nastavení.
Přidán import měsíčních a ročních statistik z souboru CSV, dostupný pomocí nových tlačítek na kartě Statistiky.
Přidán seznam chyb pro záznam historie chyb zařízení, přístupný na kartě Log.
Přidáno nové chybové hlášení Chybná velikost napětí L1, která signalizuje problém v obvodu měření velikosti napětí a neblokuje normální chod regulátoru.
Přidáno nové chybové hlášení Přetížení vnitřního zdroje, které indikuje přetížení interního stejnosměrného zdroje regulátoru.
Přidáno informační pole Napětí vnitřního zdroje v záložce Další nastavení.
Přidáno konfigurační pole Optimalizovat spotřebu interních relé v záložce Další nastavení.
Přidáno konfigurační pole Vyžadovat vyšší zabezpečení HTTP v záložce Další nastavení.
Upraveno časování sběrnice DQ, některé typy teplotních čidel nefungovaly.
Opraveno chybné zobrazení záporných teplot u digitálních čidel typu DS18B20.
Změna v indikaci poruchy měření napětí na L1: Pole Porucha měření napětí L1 hlásí nově pouze závadu v obvodu detekce napětí, která je potřebná pro normální provoz.
Změněna konfigurace časového serveru. Název hostitele časového serveru se nyní ukládá přímo do regulátoru, ten používá nově přidaný protokol DNS k získání IP časového serveru. Výchozí časový server je nově pool.ntp.org
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware Mx 1.5: wattrouter_mx_1_5.zip
WATTconfig Mx pro Windows 1.5: wattconfig_mx_setup_1_5_37.zip
WATTconfig Mx pro Linux 1.5: wattconfig-mx-1.5.37.deb
WATTconfig Mx pro MAC 1.5: wattconfigmx_1_5_37.dmg.zip
WATTconfig Mx pro Android: dostupné v Google Play
WATTconfig Mx pro iOS: dostupné v App Storu

5. verze:
Přidána podpora pro rozšířený proudový rozsah (pro model Mx 100A).
Upraveno časování sběrnice DQ, kdy některá teplotní čidla nefungovala.
Opraveno chybné chování reléových výstupů v určitých situacích (někdy nedošlo k odepnutí relé, ačkoli by odepnout mělo a naopak).
Opraveno jednodenní zpoždění při automatickém přechodu na letní čas a zpět.
Opraveno chybné datum v uzlu SDDx v XML souboru denních statistik (stat_day.xml), které se objevilo v některých případech.
Změna v indikaci poruchy měření napětí na L1: Případná závada v obvodu měření velikosti napětí neblokuje normální funkci regulátoru - použije se výchozí hodnota 230V. Regulaci zablokuje pouze závada v obvodu detekce napětí, který je pro správnou funkci regulátoru nezbytný.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware Mx 1.4: wattrouter_mx_1_4.zip
WATTconfig Mx pro Windows 1.4: wattconfig_mx_setup_1_4_36.zip
WATTconfig Mx pro Linux 1.4: wattconfig-mx-1.4.36.deb
WATTconfig Mx pro MAC 1.4: wattconfigmx_1_4_36.dmg.zip
WATTconfig Mx pro Android: dostupné v Google Play
WATTconfig Mx pro iOS: dostupné v App Storu

4. verze:
Opraveny relativně časté chyby přístupu k SD kartě (chyba ve firmwaru verze 1.2).
Opraveno nefunkční zadávání některých položek na kartě Další nastavení ve webovém rozhraní.
Opraveny zpožděné roční statistiky, kdy statistiky z 1. dne v měsíci se nesprávně zapisovaly do předchozího měsíce.
Opraven překryv (nečitelnost) popisků ve vodorovné (časové) ose grafu měsíčních statistik ve webovém rozhraní.
Opravena nefunkčnost jiné konfigurace sítě (IP adresa atd.) než výchozí konfigurace sítě (chyba ve firmwaru verze 1.2 před zveřejněním opravy viz níže).
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware Mx 1.3: wattrouter_mx_1_3.zip
WATTconfig Mx pro Windows 1.2: wattconfig_mx_setup_1_2_35.zip
WATTconfig Mx pro Linux 1.2: wattconfig-mx-1.2.35.deb
WATTconfig Mx pro MAC 1.2: wattconfigmx_1_2_35.dmg.zip
WATTconfig Mx pro Android: dostupné v Google Play
WATTconfig Mx pro iOS: dostupné v App Storu

3. verze:
Přidány popisky vstupů a výstupů do souboru statistik na SD kartě (statistiky na SD kartě je ovšem nutno nejprve vymazat, aby se to projevilo).
Opraveno chybějící načtení interních statistik ihned při zobrazení webového rozhraní, je-li výchozí záložkou karta Statistiky.
Opraveno předčasné vypnutí reléového výstupu na vyšší prioritě při ještě aktivním SSR výstupu na nižší prioritě, nastaveném do režimu PWM.
Opraven chybějící zápis parametrů Frekvence PWM a Typ digitálních čidel do paměti konfigurace.
Opraveno nefunkční nulování čítačů energií vstupů ANDI v případě restartu zařízení po zápisu konfigurace.
Opraveny některé drobné problémy ve WATTconfigu (nemožnost zadat některá hesla, diakritika v názvech vstupů a výstupů, atd.).
9.10.2017: Opravena nefunkčnost jiné konfigurace sítě (IP adresa atd.) než výchozí konfigurace sítě.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware Mx 1.2: wattrouter_mx_1_2.zip
WATTconfig Mx pro Windows 1.2: wattconfig_mx_setup_1_2_35.zip
WATTconfig Mx pro Linux 1.2: wattconfig-mx-1.2.35.deb
WATTconfig Mx pro MAC 1.2: wattconfigmx_1_2_35.dmg.zip

2. verze:
Opraveno možné zablokování hlavní regulační funkce po nezdařeném zápisu konfigurace.
Opraveny relativně časté chyby při zápisu konfigurace přes webové rozhraní, zvláště z prohlížečů v mobilních telefonech.
Opraven chybějící zápis zjištěných digitálních teplotních čidel do paměti konfigurace.
Opravena chyba při úvodním vyhledávání digitálních teplotních čidel (pokud ještě nebyly uloženy při zápisu konfigurace).
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware Mx 1.1: wattrouter_mx_1_1.zip
WATTconfig Mx pro Windows 1.1: wattconfig_mx_setup_1_1_33.zip
WATTconfig Mx pro Linux 1.1: wattconfig-mx-1.1.33.deb
WATTconfig Mx pro MAC 1.1: wattconfigmx_1_1_34.dmg.zip

1. verze:
Firmware Mx 1.0: wattrouter_mx_1_0.zip
WATTconfig Mx pro Windows 1.0: wattconfig_mx_setup_1_0_32.zip
Uživatelský manuál k této verzi