Elektronické systémy pro obnovitelné zdroje, domovní automatizace

Aktualizace pro WATTrouter CWx

Ovladač USB rozhraní

Pozn.: V operačních systémech Windows 7 a novějších připojených k internetu se ovladač většinou vyhledá a nainstaluje automaticky po připojení zařízení do USB portu počítače. Nestane-li se tak, je nutné ovladač nainstalovat ručně pomocí odkazu níže.

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ (stránka je pouze v angličtině, ale váš ovladač jistě najdete:-))

Pozn.: V případě problémů s komunikací vždy aktualizujte ovladač na nejnovější verzi!

Firmware regulátoru a software WATTconfig

Ovládací software WATTconfig je 32bitový a je určen pro IBM kompatibilní počítače na platformě Intel nebo AMD, s operačními systémy Windows 7 a novější.

Nezapomeňte vždy aktualizovat zároveň firmware regulátoru i software WATTconfig!

Nejnovější verze:
Oprava nepřesnosti softwarového reálného času v regulátoru (tato chyba byla pouze ve verzi 3.4).
20.5.2022: Oprava problému při spouštění software Wattconfig, který se projevil v důsledku aktualizace Windows 10.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 3.5 pro CWx: wattrouterv2bl_3_5.zip
WATTconfig 3.5 pro CWx: wattconfig_setup_normal_3_5.zip
Firmware 3.5 pro CWx SSR: wattrouterv2ssrbl_3_5.zip
WATTconfig 3.5 pro CWx SSR: wattconfig_setup_ssr_3_5.zip
Firmware 3.5 pro CWx MAX: wattrouterv2maxbl_3_5.zip
WATTconfig 3.5 pro CWx MAX: wattconfig_setup_max_3_5.zip

12. verze:
Přidána položka Nastavení sledu fází, jako u WATTrouteru ECO. V případě volby L1,L2,L3 nebo L1,L3,L2 již není nutné detekovat napětí na vstupech L2 a L3 a regulátor také nehlásí poruchové stavy na těchto vstupech. Tato úprava řeší problém ztráty kapacity snímacích kondenzátorů napětí ve fázích L2 a L3, není tedy nutný servis u nás.
Přidán kontrolní proudový osciloskop v expertním nastavení, jako u WATTrouteru ECO (viz str. 21 a 22 návodu pro WATTrouter ECO).
Pozor: U této verze firmwaru a novější je potřeba nastavit obrácený směr proudů než u všech předchozích verzí!
25.7.2016: Oprava blokování vstupu NT.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 3.4 pro CWx: wattrouterv2bl_3_4.zip
WATTconfig 3.4 pro CWx: wattconfig_setup_normal_3_4.zip
Firmware 3.4 pro CWx SSR: wattrouterv2ssrbl_3_4.zip
WATTconfig 3.4 pro CWx SSR: wattconfig_setup_ssr_3_4.zip
Firmware 3.4 pro CWx MAX: wattrouterv2maxbl_3_4.zip
WATTconfig 3.4 pro CWx MAX: wattconfig_setup_max_3_4.zip

11. verze:
Přidán reálný čas, který je ovšem zapotřebí synchronizovat po výpadku napájení pomocí WATTconfigu.
Přidána možnost nulování čítačů energií podle reálného času v Expertním nastavení (téměř jako u WATTrouteru M).
Reset regulátoru po zápisu konfigurace je nyní volitelný (jako u WATTrouteru M).
Přidána funkce NT od - do, kterou lze výstup sepnout v nízkém tarifu naplno i tehdy, pokud elektrárna vyrábí.
Přidána synchronizace reálného času podle PC a dále pomocná automatická synchronizace při prvním zahájení výroby po výpadku napájení.
14.6.2013: Oprava blokování výstupů v důsledku chybného chování funkce NT Od-Do v některých případech.
4.5.2016: Oprava blokování výstupů v důsledku přiřazení funkce relé pro triakové/SSR výstupy.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 3.3 pro CWx: wattrouterv2bl_3_3.zip
WATTconfig 3.2 pro CWx: wattconfig_setup_normal_3_2.zip
Firmware 3.3 pro CWx SSR: wattrouterv2ssrbl_3_3.zip
WATTconfig 3.2 pro CWx SSR: wattconfig_setup_ssr_3_2.zip
Firmware 3.3 pro CWx MAX: wattrouterv2maxbl_3_3.zip
WATTconfig 3.2 pro CWx MAX: wattconfig_setup_max_3_2.zip

10. verze:
Nová položka "Další reset čítačů energií CombiWATT za" ve WATTconfigu.
Korigován chybový dialog při připojení/odpojení regulátoru ve WATTconfigu.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 3.0 pro CWx: wattrouterv2bl_3_0.zip
WATTconfig 3.1 pro CWx: wattconfig_setup_normal_3_1.zip
Firmware 3.0 pro CWx SSR: wattrouterv2ssrbl_3_0.zip
WATTconfig 3.1 pro CWx SSR: wattconfig_setup_ssr_3_1.zip
Firmware 3.0 pro CWx MAX: wattrouterv2maxbl_3_0.zip
WATTconfig 3.1 pro CWx MAX: wattconfig_setup_max_3_1.zip

9. verze:
Volitelná funkce relé (zap./vyp.) i pro triaky a SSR.
Jmenovky výstupů.
Parametr Počet priorit pro funkci Okamžité přepnutí relé.
Přerušované chlazení řízené podle vnitřní teploty pro nízké výkony triaků.
Indikace funkční komunikace ve WATTconfig.
Indikace aktivity CombiWATT a testu výstupů.
Barevné rozlišení výroby, spotřeby a aktivity výstupů.
Funkce Invertovaný reléový výstup.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 3.0 pro CWx: wattrouterv2bl_3_0.zip
WATTconfig 3.0 pro CWx: wattconfig_setup_normal_3_0.zip
Firmware 3.0 pro CWx SSR: wattrouterv2ssrbl_3_0.zip
WATTconfig 3.0 pro CWx SSR: wattconfig_setup_ssr_3_0.zip
Firmware 3.0 pro CWx MAX: wattrouterv2maxbl_3_0.zip
WATTconfig 3.0 pro CWx MAX: wattconfig_setup_max_3_0.zip
Pozn.: Firmware 3.0 je kompatibilní pouze s WATTconfig 3.0!
Pro upgrade ze starší verze (firmware 2.2 a nižší) použijte tento postup:
1. Nainstalujte WATTconfig 3.0
2. Spusťte WATTconfig 3.0 a připojte se k regulátoru, bude možné pouze nahrát firmware tlačítkem Aktualizovat firmware v Expertním nastavení.
3. Proveďte upgrade firmwaru v regulátoru na verzi 3.0.
Pro downgrade z firmwaru 3.0 na verzi 2.2 a nižší je potřeba použít také WATTconfig 3.0. Při downgradu nemusí být zachována konfigurace v regulátoru!


Pozor: Firmware 3.0 a novější nepůjde nainstalovat do WATTrouterů dodaných před 1.5.2011! Jedná se o první kusy dodané s nižší verzí procesoru, který má málo programové paměti.

8. verze:
Zvýšení limitu zpoždění sepnutí a vypnutí relé.
Zvýšení rozsahu výkonového ofsetu.
Uživatelský manuál k této verzi
Firmware 2.2 pro CWx: wattrouterv2bl_2_2.zip
WATTconfig 1.6 pro CWx: wattconfig_setup_normal_1_6.zip
Firmware 2.2 pro CWx SSR: wattrouterv2ssrbl_2_2.zip
WATTconfig 1.6 pro CWx SSR: wattconfig_setup_ssr_1_6.zip
Firmware 2.2 pro CWx MAX: wattrouterv2maxbl_2_2.zip
WATTconfig 1.6 pro CWx MAX: wattconfig_setup_max_1_6.zip

7. verze:
Řádově zrychlena regulace.
Funkce okamžité přepnutí relé.
Vícejazyčná verze SW WATTconfig.
Další drobné úpravy.
Firmware 2.1: již není dostupný ke stažení
WATTconfig 1.5: již není dostupný ke stažení

6. verze:
Možnost volby režimu regulace každé fáze odděleně.
Firmware 2.0: již není dostupný ke stažení
WATTconfig 1.4: již není dostupný ke stažení

5. verze:
Oprava chyby současného spínání výstupů v regulaci.
Přidány posuvníky hlavního okna SW WATTconfig (pro malé obrazovky).
Firmware 1.5: již není dostupný ke stažení
WATTconfig 1.3: již není dostupný ke stažení

4. verze:
Přidána položka Limit výroby pro CombiWATT.
Firmware 1.4: již není dostupný ke stažení
WATTconfig 1.2: již není dostupný ke stažení

3. verze:
Zrušen limit 2,5 kW v nastavení připojeného příkonu u SSR.
Firmware 1.3: již není dostupný ke stažení
WATTconfig 1.1 (beze změn): již není dostupný ke stažení

2. verze:
Oprava chyby v nastavení výkonového ofsetu.
Firmware 1.2: již není dostupný ke stažení
WATTconfig 1.1 (beze změn): již není dostupný ke stažení

1. verze:
Firmware 1.1: již není dostupný ke stažení
WATTconfig 1.1: již není dostupný ke stažení